KÜMME HÄRGA

Allikas - Buddhakirjastuse raamat "Mõtluse liha ja kondid" (algteos - Nyogen Zenzaki, Paul Reps - Zen Flesh, Zen Bones")

Virgumine, mille poole mõtlus püüdleb, mille nimel mõtlus on olemas, tuleb iseenesest. See on nagu teadvus, mida pole olemas, aga järgmisel hetkel ta on olemas. Inimolend liigub ajas nagu poris, vedades järele jalgu ja oma tõelist loomust. Ka mõtlus peab tegema järeleandmisi ja tunnistama arengutee astmelisust. Sellest meie raamat jutustabki.
Kaheteistkümnendal sajandil joonistas hiina kunstnik Kakuan kümnest härjapildist koosneva sarja, võttes aluseks varajasemad Tao härjapildid ja kirjutas sinna juurde seletused nii proosas kui värssides, mis on siin tõlgitud.


1. HÄRJA OTSIMINE

Lõputult lükkan ma selle maailma karjamaadel
laiali kõrgeid rohupuhmakaid, otsides härga.
Järgides nimetuid jõgesid, ekseldes kaugetel mägedel,
on mu jõud lõppemas, elurõõm närbumas.
Ma ei suuda leida härga, kuulen õhtuti vaid rohutirtsude sirinat.

Seletus:
Härg on kaduma läinud. Miks peaksin teda otsima? Ma ei suuda teda leida sellepärast, et olen eemaldunud oma tõelisest loomusest. Meelesegaduses kaotasin ma tema jäljed. Kaugel kodust, näen paljusid ristuvaid teid, aga milline neist on õige - ma ei tea. Himu ja hirm, headus ja kurjus ängistavad mind.


2. JÄLGEDE AVASTAMINE

Jõekaldal puude all märkan jälgi,
lõhnavas rohus ja kaugel mägedes.
Tema jälgi ei saa peita
nagu ei taevasse vaadates nina.

Seletus:
Mõistes õpetust, märkan ma härja jälgi. Ma mõistan: nagu ühest metallist saab valmistada mitmesuguseid anumaid, nii tekib ka minasusest lõputu hulk isikuid.
Kuidas saan ma ära tunda tõde valede hulgast, kui ma ei mõista nende erinevust? Ma ei ole veel sisenenud väravast aga juba märkasin rada.


3. HÄRJA LEIDMINE

Kuulan ööbikute laulu.
Päike soojendab, tuul on mahe,
pajud on rohelised,
siin ei saa varjule jääda ükski härg.
Missugune kunstnik suudab maalida seda võimsat pead,
neid kuninglikke sarvi?

Seletus:
Kui kuuldakse häält, võidakse aimata selle allikat. Niipea kui kuus meelt on kokku sulanud, ollakse väravast sees. Ükskõik kuhu minnakse, alati nähakse härja pead. See ühesus on nagu sool vees, värvus värvaines. Pisimgi asi ei ole minust lahus.


4. HÄRJA PÜÜDMINE

Meeletus võitluses haaran temast kinni.
Tema tugev tahe ja võim on raugematu.
Ta kargab kaugete väljadeni kõrgel pilveudu kohal
või seisab ligipääsmatus kuristikus.

Seletus:
Ta on kaua aega metsas uidanud, aga täna püüdisn ma ta kinni. End kaua ümbrusest võluda lastes kaotas ta sihid. Igatsedes maitsvamat rohtu, hulgub ta ringi. See meel on ikka veel kangekaelne ja ohjeldamatu. Kui tahan teda alistada, pean ähvardama piitsaga.


5. HÄRJA TALTSUTAMINE

Piits ja lõõg on vajalikud.
Muidu pöördub ta kõrvale mõnele tolmusele teele.
Kui teda on korralikult taltsutatud, muutub ta tasaseks.
Lõa otsast vabaks lastuna kuuletub ta peremehele.

Seletus:
Kui üks mõte ärkab, järgneb teine mõte. Kui esimene mõte tärkab Virgumisest, on kõik järgnevad mõtted õiged. Pettekujutluses inimene muudab kõik valeks. Pettekujutluse põhjused ei asu väljaspool, need tulevad endast. Hoia ninarõngas pingul, ära luba isegi kahelda.


6. HÄRJAL RATSUTADES KODU POOLE

Härja turjal pöördun ma pikkamisi tagasi koju.
Minu vilepilli hääl kõlab läbi õhtu.
Määrates sõrmelöökidega tukslevat viisi,
juhatan ma lõputut rütmi.
Kes iganes seda viisi kuuleb, ühineb minuga.

Seletus:
Võitlus on lõppenud. Võit ja kaotus on omaks võetud. Ma laulan külaviise ja laste laule. Härja turjalt vaatan ma pilvi taevas. Ma liigun edasi, kutsugu mind tagasi kestahes.


7. HÄRG ON ÜLETATUD

Ratsutades härja turjal, jõuan ma koju.
Olen rahulik. Ka härg saab puhata.
Koit on saabunud. Õndsas rahus, oma õlgkatusega onnis, olen loobunud nii piitsast kui lõast.

Seletus:
Kõige üle valitseb üks seadus, mitte kaks. Härg on vaid ajutine nähtus. Siin on sama vahekord kui jänesel ja lõksul, kalal ja võrgul. Sama lugu on kulla ja kullaliivaga, või pilvest väljailmuva kuuga.
Üksainus kirgas valguserada kulgeb läbi lõputu aja.


8. HÄRG JA ISE - MÕLEMAD ON ÜLETATUD

Piits, lõõg, ise ja härg -
kõik on ühte sulanud eimiskisse.
See taevas on nii avar, et ükski teadmine ei saa seda määrida.
Siin asuvad peavaimulike jalajäljed.

Seletus:
Keskpärasus on kadunud. Mõistus on vaba piiratusest. Ma ei püüa Virgumise poole. Samuti ei püsi ma seal, kus Virgumine on võõras. Kuna ma ei viibi kummaski seisundis, ei ole ma silmaga nähtav. Isegi kui sajad linnud külvaksid mu teele õisi, oleks selline ülistus tähendusetu.


9. ALLIKANI JÕUDMINE

Liiga palju samme on nõudnud juurte ja allikani jõudmine.
Parem oleks olnud olla algusest peale pime ja kurt!
Asudes oma loomulikku sängi, hoolimata ümbritsevast,
voolab jõgi rahulikult edasi ja lilled on punased.

Seletus:
Algusest peale on tõde ilmne. Tardunud vaikusesse, jälgin ma kujude ühtepõimumist ja eraldumist. Seda, kes pole kuju kütkeis, pole vaja ümber kujundada. Vesi on kalliskiviroheline, mägi tumesinine. Ma näen seda mis loob ja seda mis hävitab.


10. LAIAS MAAILMAS

Paljajalu ja hõlmad valla kõnnin ma tavaliste inimeste keskel.
Mu riided on räbalais ja tolmused
ja ma olen ikka heas tujus.
Ma ei kasuta elu pikendamiseks mingit nõiakunsti.
Nüüd puud minu ees hakkavad elama.

Seletus:
Minu väravatest seespool ei tunne mind ka tuhanded tarkpead. Minu aia ilu on nähtamatu. Miks peaksin otsima peavaimulike jalajälgi? Käin turul ja kõnnin oma jalutuskepiga. Külastan poodi ja turgu, ja igaüks, kes mu pilku kohtab, hakkab Virguma.


Mõtluse liha ja kondid - sellest raamatust on eelnev tekst võetud.

Veel raamatutest  

al. 01.02.2003