Bô Yin Râ

Abielu

Tlk. Genadi Noa, 1992, Saaremaa (orig. Die Ehe, Basel, 1950)

Abielu ülevast pühadusest

 • Ükski teine eluseisund ei nii suurt enesevalitsemist, teisega kaasatundmist ja vastutustunnet kui õige abielu.
 • Abielu põhieesmärgiks on luua uus vaimuühtsus kus mõlemad osad sulavad teineteises tervikuks.

Ühtsusest

 • Ühtsus on kahe inimese ühendus kogu mõtlemises, tundmises ja tegutsemises.
 • Kui abikaasad on vaimse tervikuna osanud luua endale õnne, siis puutub see ainult neisse kahesse...
 • Ühiselu saab elada ainult siis, kui kumbki abikaasa teab, et ta ei pea teise eest varjama midagi sellest, mida ta tunnistab iseendale. Kunagi ei tohi olla ohtu, et see, mida abikaasad usaldavad teineteisele, võiks kostuda teiste kõrvu.
 • Igal hingel on omaenda piirkonnad, mis ei või avaneda lähimalegi hingele.

Kannatusest ja rõõmust

 • Kes ei taotle abielus kõrgeima eesmärgina abikaasa õnne, see ei saa ka ise õnnelikuks.
 • Kes elab armastades, see kannatab pigem küll ise, kui näeb oma abikaasat kannatamas.
 • Võid isegi hea tahtmise juures eksida kergesti, kui mõõdad kõike ainult enda järgi.
 • Kui tahad valmistada teisele rõõmu, siis ära pea silmas (ainult?) iseennast.

Kiusatusest ja ohust

 • Ei ole ükski abielu nii kaitstud, et sellele ei oskaks läheneda kiusatus.
 • Igal inimesel on mõned "nõrgad küljed" ja alati oskab kiusatus üles leida tema nõrkuse.
 • Kiiresti libiseb üle huulte sõna, mille tagajärgi ei saa kõrvaldada isegi pika inimelu jooksul.
 • Mida tähendab sulle sisim tunne, seda ära püüa tõendada sõnadega.
 • Oota rahulikul ja harjuta seni vaikimist, kuni saad iseendas kindla vastuse.

Argipäevasunnist

 • Nii mõnigi lahkheli tekib sellest, et üks abikaasa tunnistab ainult oma argipäeva ega mõista üldse teise oma.
 • Abielu osutub tõeliseks alles siis, kui see oskab valitseda argipäeva.
 • Pole midagi rumalamat, kui kurta olukorra üle, mida ise ei saa parandada, ja muuta see talumatuks pideva kaeblemisega.

Üksmeele tahtest

 • Enamasti kaotatakse abielus üksmeel, vaieldes küsimuste üle, millele võib vastata väga erineval viisil.
 • Ärge olge abikaasa peale enam pahane, kui märkate, et ta valmistub leppima.
 • Abielus maksab ennast kõige valusamini kätte teineteise alandamine.
 • Kaasinimesele ta vigu ja puudusi paljastada on kõige ohtlikum abielus. (!?)

Õnne pärandamisest

 • Kõige tähtsam on see, mida uuele elule pakutakse lapseopõlves.

Igavesest ühendusest

 • Sellest, mis on tegelik, jõuab inimese teadvusse väga vähene ja tema jaoks kõige olulisem jääb talle teadmatuks ja tundmatuks.
 • Mehe ja naise omavaheline tõotus kuuluda abielus surmani teineteisele, sõlmib abielu ja preestri pühitsus võib nii sõlmitud abielu ainult õnnistada.