Henry David Thoreau
Kodanikuallumatus

1. Parim valitsus on see, mis kõige vähem valitseb. Parim valitsus on see, mis üldse ei valitse.

2. Tehku iga inimene teatavaks, missuguse valitsuse vastu tunneks ta lugupidamist, ja üks samm selle saavutamise suunas on astutud.

3. Eelkõige peaksime olemad inimesed ja alles seejärel riigialamad.

4. Iialgi pole seadus inimesi õiglasemaks teinud (õiglust tunnetab igaüks oma südames?)

5. Suur hulk inimesi ei teeni riiki siiski kui inimesed tervenisti (ihu ja hingega), vaid oma kehaga, otsekui masinad. Ometi peetakse nendetaolisi headeks (seadusekuulekad ju!) kodanikeks.

6. Tark inimene tahab (riigile) kasulik olla üksnes kui inimene (ta ei lasku riiki teenides vastuollu iseenda(südametunnistuse)ga).

7. Võib-olla annan ma oma hääle, nagu õigeks pean, aga ma ei ole oluliselt huvitatud, et see õige võidule peaks pääsema (sest majanduslikult oleks see mulle tagasilöök?).

8. Inimene ei pea pühendama oma elu vääruste (pahede?) väljajuurimisele, piisab kui ta neist eemale hoiab (väldib?).

9. Kõik oleme (korra või valitsuse nimel) pandud austust või toetust avaldama omaenda alatusele (kuna ei võta ebaõigluse vastu midagi ette, ainult sõnu seame?)

10. Iga põhimõtteline tegu õigluse tunnetamise ja täitmise nimel muudab olukordi ja suhteid, on olemuselt revolutsiooniline ja pole kooskõlas millegagi, mis on olnud seni.

11. Igal juhul pean ma kindlasti ette vaatama, et ma ei laenaks end tolle ülekohtu käsutusse, mida ma põlgan (valitsuse, seaduse, korralduse).

12. Ma ei tulnud siia maailma, et muuta seda paigaks, kus on hea elada, vaid peamiselt selleks, et siin elada, olgu ta hea või halb.

13. Mis on kord hästi (täiuslikult?) tehtud, on igaveseks tehtud (sest tegija pole võimeline end ületama?).

14. Mida rohkem raha, seda vähem voorust, sest raha astub inimese (loomuse?) ja tema asjade (?) vahele ning hangib neid tema eest.

15. Parim tegu, mida inimene saab teha oma vaimuvalguse heaks, kui ta on rikas, on püüda täide viia neid plaane, mida ta pidas, kui oli vaene.

16. Varanduse kogumine ei tasu vaeva, see kaob kindlasti.

17. Riigile allumatuse eest karistuse kandmine läheb mulle igas mõttes vähem maksma kui talle allumine (säilitan oma väärtused, tõekspidamised, südametunnistuse).

18. Riik ei ole (inimesega võrreldes) relvastatud suurema arukuse või aususega, vaid suurema füüsilise jõuga.

19. Kui taim ei saa elada loomupäraselt (vastava mulla, valguse ja kooslusega), ta sureb, niisamuti inimene (õigemini- sureb inimese tõeline loomus?)

20. Kui usud, et sul on õigus rahul olla inimestega (nende loomusega) sel kujul, mil nad on - siis püüagi fatalisti kombel nende asjaoludega rahule jääda. Kui arvad, et inimesed peavad vastama sinu nõuetele ja soovidele (sinu kujutlusele paremast inimesest) siis nõua seda ja käi oma (avatud?) seisukohtadega ringi.

21. Juristi tõde ei ole tõde vaid järjekindlus või järjekindel otstarbekohasus.

22. Tõde on alati kooskõlas iseendaga ega ole sugugi huvitatud, et nähtavale tuua õiglust, mis võib olla kooskõlas pahategudega.

23. Tõeliselt vaba ja valgustatud riiki ei saa tekkida enne, kui riik pole hakanud tunnustama ja vastavalt kohtlema üksikisikut kui kõrgemat ja sõltumatut võimu, millest tuleneb kogu tema enda võim ja õigus.

  Raamatutest veel.....