Ain Isotamm

Andmed, andmemudelid ja päringukeeled.

Tartu Ülikooli Kirjastus1996


Objekti iseloomustamiseks valitud tunnused

 1. Atributiivsed (e. kvalitatiivsed) tunnused.
  1. Piiratud väärtusega - võimalikud väärtused kuuluvad fikseeritud väärtuste hulka
   1. Alternatiivsed tunnused - ainult 2 võimalikku väärtust
   2. Mittealternatiivsed tunnused - väärtusvaru on suurem kui 2.
  2. Piiramatu väärtusvaruga tunnused - väärtusvaru pole fikseeritud ega fikseeritav
 2. Kvalitatiivsed tunnused - on mõõdetavad ja arvuliselt väljendatavad. Reeglina on need muutuvsuurused.
  1. Sõredad (diskreetsed) - võivad omandada vaid täisarvulisi väärtusi
   1. olemuselt sõredad
   2. tinglikult sõredad
  2. Pidevad tunnused - võivad omada mistahes reaalarvulist väärtust
   1. olemuselt pidevad tunnused - tavaliselt ajas muutuvad
   2. tinglikult pidevad - olemuslikult sõredad


Objekti iseloomustavad tunnused jaotuvad

 1. Juhutunnused - reeglina kvalitatiivsed tunnused
  1. muutuva väärtusega tunnused - väärtusvaru võib samatüübiliste objektide erinevates kogumite varieeruda.
  2. püsiva varuga tunnused - väärtusvaru on invariantne
   1. tihedad tunnused - võivad omada suvalist väärtust nullist maksimumini
   2. sõredad tunnused - võivad omada vaid mõnd väärtust vahemikus nullist maksimumini.
 2. Passiivne tunnus - alati kvalitatiivne


Põhilised andmestruktuurid

 1. Vektor
 2. Ahel (primaarne element on lüli)
 3. Puu (primaarne element on tipp)
 4. Massiiv
 5. Tabel (primaarne element on kirje). Kirje paikneb tabelis sageli fikseeritud pikkusega vektorina.


Kahendpuu on selline puu mille mistahes mitterippuval tipul on kõige rohkem 2 alluvat.
Andmemudel kirjeldab (tänapäeval eeskätt) andmebaasisüsteemiskasutatavat andmestruktuuri. 4 tavapärast mudelit on

 • hierarhiline mudel
 • võrkmudel
 • relatsiooniline mudel
 • muud tüüpi mudel