Suurangama pühakiri

Buddhakirjastus 2538 p.B (orig. A Buddhist Bible, 1938)

Äramainitud suurnimed (mungad, pühakud) Ðaariputra, Meetaluniputra, Kanadinja, Mandgaljaana, Upaniðaada, Urbinziru, Kaustila, Madzuðrii, Anuruddha, Purna, Subhuuta
Väärõpetajad - Katjaajana, Vairootiputra, Kusali

Raske on hoida teadvust sellisena, et see kätkeks vaid tühjust ja rahu.

Selles, mis puudutab pimeduse nägemist, pole pimedal ja nägijal küll mingit vahet.

Meel peab vaba olema vahetegemisest asjade vahel, asjade eristamisest.

Peame eristama silmadest tulenevat nägemisaistingut ja Valgustunud meelest lähtunud teadmisi. Tõeline nägemine pole samastatav silmade läbi tekitatud vaadetega.

Elu Maal (maine elu) - selles kehtib põhjuse ja tagajärje seos. Tõeline olemus - Põhjuse ja tagajärje seos puudub (kõik on 1?).

Mõte, kui ta saab meelelt andmeid (enamus andmetest pärineb meeltelt!?), hakkab liikuma vales suunas ja nii ta aina kaugeneb tõemeelest. Mõte tuleneb väärast, iseseisvalt (algselt?) mõtet ei ole.

Mõistuse enda tulemid on mõtlemise (eristava meele, võrdluse) mõju all (?!).

4 suurt alget - maa (tahke aine), vesi (vedel aine), tuli (energia), õhk (gaas).Viies alge - ruum (?!), Kuues - meeled, Seitsmes - teadvus

Teadvuse tõeline loomus on valgustunud vaist (alateadvus?), vaistu sisim loomus on iseenesest valgustav.

Valgus pole ei sõltuv ega sõltumatu taevast ja päikesest.

Saatuse tekkimise 3 põhjust - tapmine, vargus, himud.

Kõik sidemed meeleelunditega tuleb läbi lõigata, et liikuda Valgustuse poole.

Tuleb eristada oma meeli meelemuljetest (nt. nägemismeelt valgusest) - siis saab lõpuks oma meeli kontrollida vaist (taju?) - mis näitab kätte Tõelise Olemuse.

Tee tõelise valgustumise poole - teadvus rakendab järjest vähem abiarusaamasid maailma mõistmisel (ei kasuta võrdlust ega hindamist ega üldse teadvust asjade mõistmiseks)

Algne loomus on muutumatu, kuid võtab ometi kuju vastavuses (millistele?) tingimustele.

5 eksitust -

  • eristav rumalus
  • kuju (meelte tajud)
  • iha
  • ahnus
  • lagunemine (mõtlemisest tulenevate vastuolude läbi)


Eelnevast tulenevalt - lähtepunkt valgustuse teel olgu - rahuseisund meeltes (eelneva vältimine).

Saavutanud Valgustatuse - tahad saada bodhisattvaks - loobu oma minast.

TAJU (Vaist?) Haistmine
Nägemine
Maitse
Kompamine
Kuulmine
Eristav teadvus
ALGNE TEADVUS

Meele andmete registreerimine
TÕELINE TAJU (olemus)
Välise mulje peegeldus ja ühtepõimumune tundeelundis.
SÕLTUVUSES OLEV TEADVUS
Põhineb antud tajul + veel neljal ülejäänul.