Bô Yin Râ

Raamat õnnest

Tlk. Genadi Noa, 1994, Pärnu (orig. Das Buch von Glück, Bern)

Prelüüd

 • Olenemata sellest, kas inimene loob endale armastuse kuningriigi, kas tema teos kujuneb Vaimust või kajastub looja tahe materiaalsetes väärtustes, on kogu maine õnn ainult looja õnn.
 • Oma armastuses ei saa sa iialgi õnnelikuks, kui see ei suuda äratada sinus loojat.
 • Kui oled tõelina armastaja, siis ei saa kehaliku tunde õnne eristada hingelise ühinemise õnnest.
 • Oma hinge õnne võid leida ainult loojana.
 • Ära usu neid lohutuid õpetusi, mis annavad lootuse igaviku õnnele ainult siis, kui loobud maisest õnnest!
 • Ainult see, mille suudad ise endas rajada praegu, tagab sulle igavese rahulduse.

Kohustus õnnelik olla

 • Kes tahab õnnelik olla, see tohib taotleda ainult oma õnne ja kõik muu mida ta muidu veel tahab, peab ta sellele püüdlusele allutama ja sellega targalt kooskõlastama.
 • Nii õnne kui õnnetust toob inimese tahe, mitte aga soov.
 • Inimesed peavad endid tahtejõulisteks, kuid on siiski oma soovide orjad.
 • Me oleme need, kes tahame olla.
 • Õnn on looja rahuldus oma teosest.
 • Jumalariik ei ole siin ega seal, vaid on teie endi sees! (Jeesus)

Mina ja sina

 • Suurim osa su taotletavast õnnest sõltub tugevasti sinu mina suhetest kõigi sinadega.
 • Kõik see, mida sa iganes mõtled või teed, ulatub sinust kui isikust tunduvalt kaugemale.
 • Sa ei saa tõeliselt õnnelikuks, kui sa ei loo õnnevõimalust teistele, kuivõrd see sinust oleneb.
 • Süngemailgi tunnil ära pea oma ettevõtmist ebaõnnestunuks, ja see ei äpardu sul kunagi, kindlasti leiad peagi väljapääsutee.
 • Ometi puudutab sinu (mõtete ja oleku?) mõju lõpptoime kuidagiviisi igaüht nendest miljarditest, keda sa tajud sinana (Hmm. St. mida vähemat osa inimkonnast me sinana tajume, seda vähem neid mõjutame?).

Armastus

 • Armastuseõnn luuakse ainult siis, kui tõelise jonnakusega tahetakse saada armastatud inimesega kestvalt õnnelikuks.
 • Ei tohi hetkegi mängida mõttega, et kõik võib minna teisiti
 • Armastuse looming tahab, et meie armastatu oleks tänu meile õnnelik, ja meie enda õnn seisneb rahulduses, et oleme suutnud teha teise õnnelikuks.
 • Et edu saavutada, tuleb õppida enesevalitsust.

Rikkus ja vaesus

 • Mitte ühegi inimese materiaalne rikkus ei ole mingil juhul teise puuduse põhjuseks.
 • Pead alati taotlema suurimat suhtelist rikkust, mida võib saavutada ausal teel.
 • Sa võid alati saavutada seda, mida suudad kätte võidelda, ja sa suudad saavutada selle, mida tahad tõesti saavutada.
 • Su soovid saavutavad midagi ainult siis, kui saavad nõusse sinu tahte.
 • Kui tahad luua endale kättesaadavat rikkust, siis hoidu kadedusest ja hoidu väiklaselt kokku hoidmast
 • Kui sul pole midagi anda, siis ei tohi sa õigust mööda ka midagi oodata.

Raha

 • Õpi nägema raha liikumist, ära taotle raha kui eesmärki.
 • Olenemata ametikoha kõrgusest toimi alati nii, nagu toimiksid siis, kui sul tuleks omaenda ettevõttes täita samasuguseid kohustusi.

Optimism

 • Õige tegutsemine suundub lähedasele, aga kõik otsivad seda (millegipärast) kaugelt; õiget tegu on kerge teha, aga kõik püüavad (millegipärast) teha seda, mida on raske teostada. (Mëngtse)
 • Kui palju ka ei sajaks väljastpoolt saatuselööke, käi kannatlikult oma maist elueed ja säilita alati sisemine rahu.