Arnold Bennett

Vaimne võimekus

Tlk. Ilme Rebane 1996
(Mental efficiency and other hints to men and women)


Neid sihte, mis sa seadnud kirkal tunnil
Sa taotlema end hämaraski sunni. (Matthew Arnold)


Ükski haav pole kindlameelsusele ohtlikum kui see, mille on löönud läbikukkumine.
Ebaõnnestumise 3 (peamist) põhjust.
 • te võtsite kohe alguses liiga palju ette
 • kaaslaste üleolev muie halvab teie tahtejõu
 • te ei korraldanud ümber oma päevakava (vaid püüdsite uusi tegevusi vanade vahele pressida)
  Kõige olulisem ettevalmistus enesearendamisele on tahte keskendamise selgeksõppimine.
  Igal juhul on kirjutamine peaaegu igal viisil elus kasulik.
  Üks inimene ei saa ju teisele öelda, kuhu teine tahab minna.
  Liiga paljud inimesed kujutavad ette, et enesearendus tähendab kirjanduse uurimist.
  Korralikud teadmised ükskõik milliselt alalt tähendavad tohutut arengut, kui vaid mõistetakse selle ala seoseid teiste elualadega.
  Inimesel pole mingit kujutlust endast mis vastaks tema sõprade arvamusele temast.
  Kitsarinnalised inimesed pole kunagi heasüdamlikud.
  Me võime andestada mistahes vooruse puudumist peale südameheaduse puudumise.
  Mitte otsuste langetamine vaid neist kinnipidamine teeb enda vooruslikuks pidamise vabandatavaks.
  Kui mingi otsus üldse on teistest olulisem, siis on see otsus teha minevikuga lõpparve.
  Minevik on enamasti rõõmsameelne vaenlane, ja rõõmsameelsus on meie kõige väärtuslikum omadus.
  Ärge harjutage oma muutumisvõimet tõotustega aheldama.
  Lootused ei lähe iialgi täide, sest täidemineku käigus kujuneb neist midagi hoopis muud.
  Käitumine kohaneb tingimustega, mitte aga tingimused käitumisega.
  Isegi vabadus olla üksildane ja melanhoolne on ikkagi vabadus.
  Ükskõik mis on parem kui tühi koht (46-aastane vanapoiss).
  Edu keskseks mõtteks on eraldumine lihtinimeste hulgast (või lihtsalt ümbritsevast keskkonnast).
  Keegi pole halvem teejuht edu juurde kui tüüpiline edukas inimene.
  Tavade aluseks on sümbolid, mis peavad ennekõike väljendama austust kaasinimese tunnete vastu.
  Me kõik oleme põhiolemuselt samad; me erineme üksteisest peamiselt oma arengutaseme poolest.
  Mida rohkem inimene mõtleb, seda tõenäolisemalt saab ta õnnelikuks.