Carl Gustav Jung

Tänapäeva müüt. Asjadest mida nähakse Taevas

Tlk. Mati Unt, Vagabund, 1995 (orig. 1958)


Jumal on ring, mille keskpunkt on kõikjal, äär aga eikuskil.


Jumal - kõiketeadmine, kõikvõimsus, kõikjalolek, Üks kõiges.


Kui intellekt domineerib, peab tunnete osa vähenema ja vastupidi (?!ajahetkel?)


Kui domineerib (reaalne) taju (asjast), siis on põlatud intuitsioon.


Intuitsioon ei pööra tähelepanu käegakatsutavatele faktoritele.


Kui domineerib intuitsioon, elatakse paljalt kontrollimatute võimaluste maailmas.


Muutuvates tingimustes muutuvad ka väärtusaksendid.


Inimpsüühika ja käitumise liikumapanevad jõud.

  • Freud - seksuaaltung, lõbu
  • Nietzche - võim
  • Adler - prestiiz


Kõik meie kogemuste ulatuses olevad esemed alluvad gravitatsionile v. a. psüühika.


Enesetunnetuse puudumine teeb (paljudele) rõõmu, kuna miski ei häiri illusioonide roosat sina.


Tavaliselt ähvardab teiste silmade avajat upsakaks pidamise oht.


Oht kurjusse (pahesse, pattu?) langeda on suurem, kui see jääb alateadlikuks (seda ei teadvustata?). Alateadvuse (teadvustumise, tajumise?) kasv on sama mis elukogemuse avardumine ja suurem teadlikkus.


Kogemuste ja teadmiste kasvades teravnevad eetilised probleemid ning kasvab vastutus.


Oma igapäevases elus ei paista inimene mingeid instinkte vajavat, kuna ta on veendudnud oma tahte kõikvõimsuses. Ta ignoreerib instinkti tähtsust kuni temast täieliku loobumseni ega näe, et see seab ohtu kogu tema olemise.


Iga näiv või tegelik progress sõltub faktidest, nende tuvastamine on aga üks raskemaid ülesandeid, mis inimvaimu ees seisab.


Me oleme praeguse hetke teadvusega nii identsed, et unustame oma psüühika "varjatud" alused.


Elu saab edasi minna ainult sellest kohast, kus ta parajasti on.


Kollektiivsete meetmete unifitseeriva (keskpärastava, ühtlustava) mõju vastu on ainult 1 vahend: indiviidi rõhutamine ja väärtustamine.


Suured poliitikud ja ühiskondlikud organisatsioonid - omaette eesmärgiks saades ja iseseisvudes söövad inimloomust {nagu vähkkasvajad}. Teatud ajahetkel kasvavad nad inimesel üle pea ja väljuvad tema kontrolli alt. Inimesest saab nende ohver, ta langeb peremeheta idee hullusse. Vahend selle vastu - indiviidi (isiksuse?) taasväärtustamine.


Mis ma pean tegema? Saa selleks, kes sa juba oled olnud (tervikus, kus me varem olime). (miks mitte uueks olendiks?)


Ka õiged vahendid on vale mehe käes valed (Hiina)


Meie kunsti inspireerib meie kultuuri prügimägi.


Meie maailm vastab ainult siis tegelikusele, kui arvesse võetakse ka ebatõenäolist.


Reaalse tegelikkuse jaoks on erandid olulisemad kui reegel.


Taaveti kilp - - sh. -tuli, - vesi


Universaalset olemist on võimatu ära tunda, kuna ta millestki ei erine ja teda ei saa millegiga võrrelda.


Kuni miski püsib alateadvuses, pole tal tunnetatavaid omadusi ja ta on osa üleüldisest (kuid siiski meid mõjutavast?) tundmatusest.


Teadvuse 4 põhifunktsiooni;

  • taju - millegi tajumine
  • tajumine konkreetselt sellena ja eraldamine tollest
  • tundmine - hinnang objekti meeldivuse või ebameeldivuse kohta (eristav meel?)
  • intuitsioon - ainus kust see tuleb ja kuhu läheb.


Tõeline on see, mis mõjub (?)


Teadvus tunnetab alateadvust ainult niipalju, kuipalju alateadvus on teadvuseks saanud.


Ichtys (kala) ka Kristuse anagramm , Jesus Christos Theou Hyios Soter, (Jeesus Kristus, Jumala Poeg).