Alexis De Tocqueville

"Tähelepanekuid Ameerika demokraatiast"

Tlk. Henno Rajandi, Hortus Literarum 1995, (orig. 1874 "De La Democratie En Amerique", Paris)


Kui kõik inimesed on võrdselt nõrgad, tunnevad kõik võrdset vajadust ligimese toetuse järele.


Võõra (kuulaja) puhul ei peljata ebadiskreetsust (ja vabanetakse kohustusliku vaikimise koormast), sest külaline lahkub peagi.


Inimeste poolehoid kaldub enamasti ikka sinnapoole, kus on jõud .


Üksikisiku omakasupüüdmatu (v.-lik?) huvipuudus (kõigi asjade vastu) --> kuna ta arvab, et kõik kuulub valitsuse pädevusse.


Maailmas on ainult 2 asja - patriotism v. religioon - mis suudavad kõiki kodanikke pikemat aega ühe eesmärgi poole suunata.