HOOLIVUS

21

Hoolivus on tee surematusse. Hoolimatus on tee surma. Hoolivad ei sure. Hoolimatud on nagu surnud.

22

Seda hästi teades on targad hoolivad. Hoolivus valmistab neile rõõmu. Õilsate tee vaimustab neid.

23

Need süvenenud, kindlameelselt püüdlevad targad jõuavad ülimasse nirvaanasse, kus pole mingeid kütkeid.

24

Hooliva, tarmuka, tähelepaneliku, puhtahingelise, ennastohjeldava Seadmusejärgija maine kasvab pidevalt.

25

Tarmukuse, hoolivuse, eneseohjeldamise ja mõõdukusega rajagu tark endale saar, mida tulvavesi ei uputa!

26

Rumalad oma nõmeduses annavad end hoolimatuse võimusse. Tark aga hoiab hoolivust nagu kallimat vara.

27

Ärge andke end hoolimatuse võimusse, ärge alluge himudele ja kirgedele! Suure õnne leiab vaid hooliv ja süvenenud inimene.

28

Kui tark on hoolivuse abil hoolimatuse eemale kihutanud, siis tõuseb ta mõistmise tippu, kust vaatab rumalate peale nagu rõõmus kurbade või nagu mäelseisja orusviibijate peale.

29

Hoolimatute seas hooliv, uimaste seas ärgas tark on nagu kiire ratsu, kes jätab vaevatud kronu kaugele maha.

30

Hoolivus tegi Maghavati jumalate juhiks. Hoolivust ülistatakse alati, hoolimatust aga taunitakse.

31

Hoolivusest rõõmi tundev, hoolimatust kartev bhiksu läheb edasi nagu tuli, põletades eest kõik tõkked, nii suured kui väikesed.

32

Hoolivusest rõõmi tundev, hoolimatust kartev bhiksu ei lange enam tagasi. Ta on nirvaanale lähedale jõudnud.