SEADMUSE JÄRGIJA

256-257

Mitte see pole Seadmuse järgija, kes kiirustades sihile püüab jõuda. Seadmuse järgijaks, targaks, Seadmuse kaitsjaks nimetatakse seda, kes uurib nii kasulikku kui kasutut, kes rahulikult ja Seadmusele vastavalt suunab teisi.

258

Mitte seepärast pole ta tark, et palju räägib. Targaks kutsutakse seda, kelles on rahu ja pole vaenu ega kartust.

259

Mitte seepärast pole ta Seadmuse tundja, et palju räägib. Seadmuse tundja on see, kes ihu ja hingega on andunud Seadmusele ja kunagi ei väldi Seadmust; kuigi on võib-olla vähe õppinud.

260

Mitte halli pea tõttu ei kutsuta inimest vanemaks. Kellel ainult palju aastaid on, seda nimetatakse kasutult vananenuks.

261

Kelles on aga tõde ja Seadmus, kes on vägivaldsuseta, mõõdukas, kõntsast vaba ja tark, kes on end ohjeldanud, seda kutsutakse vanemaks.

262

Paljusõnalisus ja kaunis välimus ei tee inimest meeldivaks, kui teda valitsevad kadedus, isekus ja ahnus.

263

Kelles aga need omadused on täiesti hävitatud ja juurtega välja kistud, sellist tarka ja veatut kutsutakse meeldivaks.

264

Pea paljaks ajamine ei tee veel lodevat ja valelikku askeediks. Kas saab askeet olla see, keda valitsevad ahnus ja soovid?

265

Kes on aga vaigistanud nii suured kui väikesed pahed, seda nimetatakse askeediks. Ta on ju vaigistanud pahed.

266

Mitte seepärast pole ta bhikšu, et palub armuande. Bhikšuks saadakse alles siis, kui omaks võetakse kogu Seadmus.

267

Bhikšuks kutsutakse seda, kes on ületanud nii voorused kui pahed ja kes elab siinilmas kasinalt ja arukalt.

268-269

Vaikimine ei tee veel inimest vaikijaks, kui ta on tobe ja nõme. Vaikija on see, kes otsekui kaalusid käes hoides valib hea ja loobub pahest. Vaikijaks kutsutakse seda, kes siin maailmas mõlemat kaalub.

270

Pole õilis see, kes elusolendeid hävitab. Õilsaks kutsutakse seda, kes ühegi olendi kallal ei tarvita vägivalda.

271-272

Ei üksnes kõlbelisuse ja kombetäitmise abil, ei üksnes kuuldud tarkuse abil, ei üksnes keskendumise väe abil, ei üksnes erakluse abil saa maitsta tavalistele inimestele tundmatut täiuse õnne. Bhikšud, kas te oleksite õnnelikud, kui teis oleksid säilinud meelemürgid?