LILL

44

Kes küll suudab võita selle maailma ja Jama maailma kõigi tema jumalatega? Kes küll suudab kokku põimida head õpetava Seadmuseraja nagu lillepärja?

45

Õppija suudab võita selle maailma ja Jama maailma kõigi tema jumalatega. Õppija suudab kokku põimida head õpetava Seadmuseraja nagu lillepärja.

46

Pidagu ta seda keha vahutaoliseks, mõistku selle terendavat seadmust, murtku katki Mâra lillenooled, mingu surmajumalale nähtamatuna!

47

Lilli koguva meelelise inimese viib surm ära nagu tulvavesi magava küla.

48

Lilli koguv meeleline, rahuldamatute himudega inimene langeb surma meelevalda.

49

Nagu mesilane joob lillelt nektarit värvi ja lõhna kahjustamata ning lendab seejärel ära, nõnda mingu ka tark läbi külade.

50

Ei maksa vaadata teiste puudusi ega tehtut või tegemata jäetut, vaid hoopis omaenda tehtut või tegemata jäetut.

51

Nagu ilusa lille kaunivärvilised, kuid lõhnata õied on viljatud selle kaunid kõned, kes neid ei järgi.

52

Nagu ilusa lille kaunivärvilised ja lõhnavad õied on viljakandvad selle kaunid kõned, kes neid järgib.

53

Nagu lillekimbust saab punuda palju pärgi, nõnda suudab ilma sündinud surelik palju head teha.

54

Lillelõhn ei kandu vastu tuult, samuti sandlipuu, tagara ja jasmiini lõhn. Üllaste lõhn aga kandub vastutuult. Ülla inimese mõju ulatub kõikjale.

55

Sandlipuu või tagara, lootose või jasmiini lõhna ületab vooruslike tegude lõhn.

56

Nõrk on tagara ja sandlipuu lõhn. Vooruslike tegude lõhn ulatub isegi jumalate ilma.

57

Mâra ei leia vooruslike ja hoolivate, ülima mõistmise läbi vabastatute teed.

58-59

Nagu suure tee äärde heidetud pühkmehunnikul võib õitsele puhkeda hästilõhnav meeltrõõmustav lootos, nõnda kiirgab pimedate ja keskpäraste pühkmeolendite seas Täiuslikult Kirgastunu kõikemõistev õpilane