PAHE

116

Rutta head tegema, hülga paheline meel. Pahet naudib see, kes ei kiirusta head tegema.

117

Kui inimene tegigi halba, siis ärgu ta tehku seda ikka ja jälle, ärgu rajagu sellele oma kavatsusi. Pahede kuhjumine toob kannatust.

118

Kui inimene tegigi head, siis tehku ta seda ikka ja jällle ning rajagu sellele oma kavatsused. Hea kuhjumine toob õnne.

119

Ka paheline saab õnne tunda, kuni pahed pole küpsenud. Aga kui pahed on küpsenud, siis tunneb paheline pahet.

120

Ka vooruslik saab pahet tunda, kuni voorused pole küpsenud. Kui aga voorused on küpsenud, siis tunneb vooruslik õnne.

121

Ära mõtle hoolimatult pahest: "Ei täitu ma sellest." Kann täitub ka siis, kui sinna tilgakaupa vett juurde lisada. Rumal täitub pahedega isegi siis, kui neid lisandub vaid vähehaaval.

122

Ära mõtle hoolimatult voorusest: "Ei täitu ma sellest." Kann täitub ka siis, kui sinna tilgakaupa vett juurde lisada. Tark täitub voorustega isegi siis, kui neid lisandub vaid vähehaaval.

123

Vältige pahet nagu elujanulised väldivad mürki või nagu väikese saatjaskonnaga rikka karavani omanik väldib ohtlikke teid.

124

Kui kätt pole vigastatud, saab mürki ka pihus kanda. Mürk ei tee tervele käele midagi. Ei ole pahet pahetule.

125

Kes solvab head, pahedeta ja puhast inimest, sellise rumala juurde naaseb pahe nagu vastutuult heidetud tolm.

126

Mõned sünnivad uuesti üsast, pahelised satuvad põrgusse, head taevasse, meelemürkidest vabad aga lähevad nirvaanasse.

127

Ei taevas ega keset suurt merd, ei mäekuristikus ega kusagil mujal maa peal ole paika, kus inimene leiaks pääsu oma paheliste tegude viljadest.

128

Ei taevas ega keset suurt merd, ei mäekuristikus ega kusagil mujal maa peal ole paika, kus elavat ei tabaks surm.