TUHAT

100

Kasututest sõnadest koosnevast tuhandest kõnest on parem üks kasulik sõna, mida kuuldes rahuned.

101

Kasututest sõnadest koosnevast tuhandest värsist on parem üks värss, mida kuuldes rahuned.

102

Kasututest sõnadest koosneva saja värsi ettelugemisest on parem üks Seadmust esitav värss, mida kuuldes rahuned.

103

Kui üks võitis sõjaväljal tuhat korda tuhat inimest, teine aga üksnes iseenda, siis just see teine sai suurema võidu.

104-105

Tõesti, parem on võit enda üle kui teiste üle. Ei jumal, gandharva, Mâra ega Brahma saa end ohjeldanud ja pidevalt end jälgiva inimese võitu kaotuseks muuta.

106

Kui üks saja aasta vältel igal kuul toob tuhat ohvrit, teine aga kas või viivuks austab täiuse poole püüdlejat, siis see austusavaldus on saja aasta pikkusest ohvritoomisest parem.

107

Kui üks saja aasta jooksul valvab metsas ohvrituld, teine aga kas või viivuks austab täiuse poole püüdlejat, siis see austusavaldus on saja aasta pikkusest ohvritule valvamisest parem.

108

Millest ka vooruste otsija aasta jooksul ei loobuks arnuandide ja ohvritoomiste näol, ei ole see neljandikkugi münti väärt. Kaugelt parem on õiglase austamine.

109

Kes on alati aupaklik ja austab vanemaid, selle neli seadmust - eluiga, ilu, õnn ja jõud - kasvavad.

110

Saja aasta pikkusest pahelisest ja süvenemata elust on parem üks päev vooruslikkust ja süvenemist.

111

Saja aasta pikkusest rumalast ja kõlvatust elust on parem üks päev tarmukust ja kindlameelsust.

112

Saja aasta pikkusest laisast ja lodevast elust on parem üks päev tarmukust ja otsustavust.

113

Saja aasta pikkusest elust, mille vältel ei mõisteta, et kõigel on algus ja lõpp, on parem üks päev, mille jooksul mõistetakse, et kõigel on algus ja lõpp.

114

Saja aasta pikkusest elust, mille vältel ei nähta surematuse teed, on parem üks päev, mille jooksul nähakse surematuse teed.

115

Saja aasta pikkusest elust, mille vältel ei nähta ülimat Seadmust, on parem üks päev, mille jooksul nähakse ülimat Seadmust.