Diane Dreher

Taos on rahu

Tlk. Jaanus Sarapuu
Orig. The Tao of Peace, 1990

Probleeme kõrvalt vaadates leiame lahendused.

Rahu on eesmärk teel, mida mööda käies keegi ei eksi.

...pole tähtis mitte seisukord ise, vaid see, kuidas me asjade seisu tajume.

Targad inimesed otsivad lahendusi; nõmedad ainuüksi süüdistavad.

Ära suru teistele peale seda, mis on sulle vihkamisväärne

Iga kord kui seisad silmitsi väärdilemmaga, vaata selle taha. Alati on võimalusi rohkem kui kaks.

Kus üks uks sulgub, seal läheb lahti teine.

Meil tuleb uskuda sellesse, et suudame olukorda muuta. Selle usu najal toimides saame taolasteks.

Nagu seemnetel, mida me külvame, nõnda on ka meie kavatsustele isemoodi hooajad. Mõned tärkavad ruttu; teised jällegi idanevad kauem ja läheb veel aega, enne kui tulevad viljad.

Tee rahule algab enesetunnustamisest. Otsida rahu väljast tähendab rahu hülgamist,

Kõige targem on inimene, kes usaldab kulgemist, püüdmata seda iga hinna eest juhtida. Võtab elu nõnda, nagu see on ega ela selleks, et saavutada või omada. Ta lihtsalt on kõik see, mis ta saab olla kooskõlas Taoga.

Me ei saa elutsükleid endale sobivaks teha, aga võime õppida koos nendega kulgema.

Kui vabaneme kiindumusest tulemusse, siis hajub ka meie hirm äpardumise ees, sest edu ja luhtumine on poolused, mis kerkivad esile püüde tõttu asju valitseda.

Suur häda tuleb sellest, et ei teata millal on küllat. Kui soovitakse liiga paljut, siis sünnib suur lahkheli. Kui tunnetame õiget määra, siis on alati küllaga.

Paljud inimesed ei tee vahet lihtsusel ja vaesusel, ehkki see erinevus on põhimõttelist laadi. Lihtsus on inimese vaba valik, vaesus aga ei ole seda mitte.

Tark inimene teeb kõige ja kõikide hüvanguks seda, mis tal teha tuleb, jäädes seejuures ikkagi sõltumatuks.

Kui tunneme alustamise ja lõpetamise tarkust, siis ei taba meid ealeski luhtumine.

Ebakindlus ja segadus teevad inimese manipuleerijatele kergeks saagiks.

Mida hoolsamini kuulad sa oma sisehäält, seda paremini kuuled ka välisilma kõla.

Väliselt julge inimene julgeb surra, seesmiselt julge söandab elada.

Ükski ettevõtmine, organisatsioon, töö või suhe ei tohi meie elu sedavõrd varjutada, et unustame iseennast. Meil tuleb kulgeda koos oma elu hoovustaga, - aga mitte nendesse uppuda.

Enesesüüdistamine ja pidev endas kahtlemine hoiavad alal üksnes lahkhelisid. Enda omaksvõtmine soodustab nii seesmist kui ka välist rahu.

Me ei suuda anda teistele seda, mida meil ei ole, mistõttu kõigepealt on tarvis kosutada iseennast.

Kuigi mõned inimesed näivad halbadena, siiski ära põlga neid.

Alateadvus püüab kinni ka vaevumärgatava ebasiiruse või üleoleva armulikkuse noodi./partnerilt/

Mida ma heas usus teha ei suuda, seda polegi mõtet teha.

Vägivalda ei põhjusta mitte lahkheli ise vaid meie reaktsioon sellele.

Küpsuse proovikivi on vaadata lahkheli ilma kitsenenud vaatenurgata, jääda paindlikuks ja olla avatud erinevatele valikutele.

Iga suurema probleemi lahendamisel on esimene samm tunnistamine, kuna tõhus tegutsemine eeldab teadmist ja mõistmist.

Lahkhelile saab püsiva lahenduse leida vaid juhul, kui oled õppinud vastaspoolt nägema objektiivselt, aga samal ajal suudad tema raskusi tunnetada subjektiivselt.

Kui lahkheli on lahendatud aga meelepaha püsib, siis ei jää kindlasti järgmised lahkhelid tulemata.

Kuulamine on mõjusaim abinõu rahu sõlmimisel ja sotsiaalpoliitiliste muutuste taotlemisel.

Mida paremini me üksteist tunneme, seda väiksem on omavahelise sõja tõenäosus.

Elu nõuab sinult ainult seda jõudu, mis sul on. Ainuke vägitükk on mitte ära joosta.

Teel püsimine on jõud. Oma keskmele truuks jääda tähendab vastu pidada.

Veel raamatutest