GNOSTITSISM (gnostikud)

1-3 sajandil ristiusuga rööpselt levinud usuliste voolude kogunimetus. Õpetused sisaldasid kreeka ja rooma müstika sugemeid, elemente idamaistest uskumustest jms. Sisaldas täiusliku jumaluse ja (kurjust kehastava) mateeria vastandamist, õpetust teadmisest mis vabastab hinge mateeria (kurjuse) kütkest. Jaotatakse paganlikuks ja kristlikuks gnostitsismiks, maniluseks ja mandalaks. 4. sajandini oli ristiusu peamine võistleja. Teosed hävitati kiriku poolt.

Mandala (mandalased)

Gnostitsismist lähtuva suuna järgijad. Dualistlik valguse ja pimeduseriigi vastandamine. Tähtsaim sakrament - ristimine. Lunastajaks peetakse Manda d`Haijet, tähtsaimaks prohvetiks ristija Johannest. Jeesus, Mooses, Aabraham,Muhamed - valeprohvetid. Tekkis esimestel sajanditel meie aja järgi, pühad raamatud kirja pandud 7-8. sajandil. Ketserluse vorm.

Manilus (manilased) ka manihheism

Mani rajatud maailmausund, algus u. 242 a. Iraanis. Ketserluse vorm.
Andis algtõuke paulikaanidele, kataritele ja bogomiilidele. Lähtub dualistlikust müüdist - valguse ja pimeduse võitlusest. Usuvad, et maailm on loodud deemonlike jõudude (Archonid) poolt. Deemonid (Arachonid) lõid ka inimese, hoidmaks nii vangistuses pneumat - ülalt langenud jumalikku sädet.
Pimedus (kurjus) kavatseb rünnata Valguse maailma. Ülevuse Isa loob viis poega ja astub (koos?) nendega Pimeduse vastu. Pimeduse deemonid (Anachonid?) kugistavad 5 poega alla (isa pääseb ilmselt pakku). Nüüd on Pimeduses ka Valguse osakesi ja Ülevuse Isa otsustab ned vabastada. Esimesed osakesed (mis mitte eriti sügaval Pimeduses ei asu?) vabastab Isa poolt loodud Elav Vaim. Tunginud läbi pimeduse piirist, haarab ta esimesel inimesel käest ja tõstab ta üles Valguse Paradiisi, ta kodusse taevas. Nendest osakestest, mis Pimedusega kokkupuutest liiga palju kahjustatud pole, luuakse Päike, Kuu ja tähed. Et päästa ülejäänud valguseosakesed, kutsub Isa esile Kolmanda Saadiku. See loob hiigelsuure kosmilise ratta, mille mõjul saab ta ühe portsu osakesi jälle päästetud. Kuid veel on Anachonitest alla neelatud valguseosakesi. Et neid kätte saada, ilmutab Kolmas Saadik end säravalt ilusa alasti neitsina. Arachonid ei saa oma tungidest võitu ja nende seemne kaudu liikus hulka valguseosakesi Kolmanda Saadiku rüppe. Suurem osa deemonitesse vangistatud valgusest leiab väljundi Aadama näol (kuid ka Eevas on neid), kes sünnib pärast kahe deemoni (Aðqualun ja Namrael) ühtumist.
Lunastus sarnaneb valguse täieliku vabanemisega mateeriast. Manilastele on täiuslik elu katkematu jada puhastumisriitusi, vaimu vabastamist mateeriast. Inimese (valguse olemusega) hing (vaim) vabaneb pimeduse (=mateeria, keha) võimust askeesi ja teadmise varal. Keeld seemet heita ja naist rasestada.

Phibioniidid (fibioniidid)

Üks Aleksandrias tegutsenud gnostikute sekte.Riituses kasutasid seksuaalseid elemente, esialgne vaimne ühtsus (kõiksusega, valgusega, jumalaga) loodeti saavutada erootilise õndsuse ja seemne suu kaudu manustamise läbi. Samas hoidusid rasedusest.