Isaac Bashevis Singer

Saatan Gorais. Patukahetseja.

Tlk. Kalle Kasemaa, ER 1995, Tallinn

Õige loomistöö teeb üksildaseks ja nõuab meilt midagi, mida peame elumõnudest lahti kiskuma.

Seespidine vaimne reaalsus kujundab välise reaalsuse, mida meie kogeme [vaäline on üksnes vihjeks ja sümboliks seespidisele reaalsusele] (kabalistid).

Mida enam inimene end täiustab, seda lähemale jõuab ta iseendale.

Ütlus - sellest on samapalju kasu, kui surnule aadrilaskmisest (jidið)

Seal, kus ei ole usku, ei märgata imesid.

Ilmalikud seadused on sellised, et kui te ei taha olla võimumeeste kuritegude kaasosaline, siis olete nende ohver.

Need kes võtavad (mitte "saavad"!> teiste käest, neil pole kunagi küllalt.

Suured ideaalid ei muutu kunagi massiliikumiseks..

Kui elatakse inimeste jaoks, ei elata enam Jumala jaoks.