Fritz Schumacher

Hämmeldunu teejuht

Tlk. Ants Pihlak ja Tiia Rinne (A Guide for Perplexed, 1979)

Inimesel pole põhjust filosofeerida, kui ta ei pea silmas õnnelikuks saamist.

Filosoofilistest kaartidest

Ainult üht tean ma kindlalt, nimelt seda, et inimeste hinnanguid juhib absoluutselt nende õnneiha ja seepärast on hinnangud üksnes püüe oma illusioone argumentidega toetada.(S.Freud)

Miski pole täpne, kui seda ei saa ühel või teisel viisil mõõta.

Igast asjast mistahes kohas võib aru saada ainult siis, kui on täielikult arvestatud tema olemise tasandit.

Olemise tasandid

Progressioonid

Selleks, et olla õieti inimlik, pead sa minema üle inimlikkuse piiride. (skolastikud)

Adequatio I

Tunnetus nõuab (tunnetatavale) objektile vastavat organit. (Plotinus)

Tähendustasandi, millele vaatleja või uurija püüab ennast häälestada, valib tema usk, mitte tema mõistus.

Ei ole midagi raskemat kui kriitiliselt teadvustada oma mõtte lähtekohta.

Adequtio II

Neli teadmise välja I

See, kes ei suuda üles leida seda, mis temas on, ei või tõesti ütelda, et tal seda ei ole, vaid ainult, et ta pole olnud suuteline seda edukalt otsima. (Paracelsus)

See, kes tunneb teisi, on tark.
See kes tunneb ennast,on valgustatud.
(Lao-zi)

Kui meie tähelepanu ei ole äratatud, ei ole me kindlasti enesest teadlikud ja seega pole meie inimlikkus täielik.

Iga süstemaatiline jõupingutus annab mingi tulemuse.

Kui `ise`ei ole hõivatud objektide tajumisega, muutub ta teadlikuks iseenesest. (prof. Stace)

Neli teadmise välja II

Me tikume nägema ennast eelkõige oma kavatsuste valguses, mis on teistele nähtamatud, samal ajal, kui me teisi näeme vaid nende tegude valguses, mis on meile nähtavad. (J.G.Bennett)

Neli teadmise välja III

Mida ma näeksin, kui saaksin ennast näha nii, nagu mind nähakse.

Mida vähem .... sinus on edevust ja mida rohkem saa vaatled ennast väljastpoolt, seda vähem tähtis (egoistlik?) sa endale oled. (Maurice Nicoll)

Neli teadmise välja IV

Pragmatism on filosoofia, mis on arvamusel, et ainus pädev tõe test on see, et ta (mingi reegel st.) toimib.

Kõik teadmised saavutatakse vastavalt teadja tunnetusvõimele.

On tõestatud (vaid see, et) looduslik valik on evolutsioonilise muutuse tegur (aga tõestamata on, et seal midagi enamat polnud).

Inimene, kel ei õnnestu taotleda enesetundmist, on ja jääb ühiskonnaohtlikuks, sest ta kaldub valesti aru saama kõigest, mida teised inimesed mõtlevad või teevad, ja jääb õndsasse teadmatusse sellest, mida paljud tema enda teod tähendavad.

Kohtumõistmine ilma armuandmiseta on julmus, armuandmine kohtumõistmiseta on lodevuse ema. (Aquino Thomas)

Kui kunst on suunatud peamiselt meie emotsioonidele ja tundmuste mõjutamisele, võime nimetada teda meelelehutuseks, kui ta on suunatud meie tahte mõjutamisele, võime nimetada seda propagandaks.

Mille läbi inimesed langevad, selle läbi nad tõusevad. (Kular nava Tantra)

Meie kihk (eksistentsiaalseid?) probleeme lahendada tuleneb enesetundmise puudumisest.

Kõige kasinam teadmine, mida kõrgematest asjadest võib saada, on soovitavam, kui kõige kindlam teadmine, mis on saadud väiksematest asjadest. (Aquino Thomas)