Jawaharlal Nehru

India avastamine

Tlk. Maret Kask, LR 1978 (The Discovery of India)

Vanglaelul on omad eelised: - ta annab teile nii vaba aega, kui ka teatud üksiolekut.

Ainus tõeline elutragöödia on see, kui omakasupüüdlikud inimesed kasutavad teid eesmärkidel, mille kohta te teate, et need on alatud (B.Shaw).

Hinduismi üldine põhimõte - Ela ise ja lase teistel ka elada.

Inimvaimule ja mõistusele on omane võime üleneda.

Mis mulle mõju avaldav ja lootust annab, on inimvaim ja inimmõistuse kasv (liikumine absoluudi poole?), mitte aga inimese kasutamine agendina (jumalasõna levitajad) sõnumi edasiandmiseks.

Paljud inimelu probleemid on jäävad ja isegi igavesed ning seepärast tekkib ikka ja jälle huvi nende iidsete raamatute (jumalasõna?) vastu. (kuna seal on vastus? või kuna tark on alustada algusest, saada aru algsetest mõtetest ja arendada neid edasi tänapäeva?)

Rahva intuitiivne kogemus - Tõde on 1, (kuigi) targad nimetavad seda erinevate nimedega.

Kes mõistaks küll seda, kust pärineb kõik? Kas kõiksusel on mõte?

Vastupidavus pole tingimata voorus - ta võib väga hästi tähendada seisakut ja langust.

Maa (või ka inimene), mis on võõra võimu all, otsib olevikust pääsemist, unistades möödanikust, ning leiab lohutust nägemuses mineviku väge- vusest.

Vaimne (või ükskõik milline teine) vägevus ei saa rajaneda vabaduse ja võimaluse puudumisel (ning nälgimisel ja viletsusel).

Väline objektiivne maailm ei saa täielikult köita või rahuldada inimest, kes otsib ka mingit sügavamat mõtet, mingit psüühilist ja füüsilist rahuldust.

Kas me suudame avastada harmoonilise suhte nähtava (füüsilise) ja nähtamatu (vaimse) maailma vahel ning sel viisil leida õige eluviisi?

Nirvaana - positiivne seisund, (kuid) kuna väljub inimmõtte haardeulatusest siis kasutatakse tema väljendamiseks negatiivseid termineid (eitust).

Nähtava ja nähtamatu maailma vahel tuleb hoida õiget suhet ja tasakaalu, sest kui pööratakse liiga suurt tähelepanu toimingutele nähtavas maailmas (elu asjade nimel?), ununeb ja kaob teine maailm ning toimingud kaotavad oma lõppeesmärgi.

Tao /e. Tõe tee/ - täiuse taotlus, kõigi elutoimingute ühendamine elurõõmuga.