Bernard Lievegoed

Inimene lävel

Sisemise arengu võimalused ja probleemid

Ingl. k. tõlkinud Ivar Männamaa, Librarius 1994

Arengu tõukejõuks on vastupanu kohtamine ja sellega toimetulek.

Väga paljud probleemid omandavad teise varjundi, kui neis tuntakse ära arengu normaalsete staadiumide koostisosad.

Tänapäeva seesmine areng osutub võimalikuks, kui inimene elab ühiskondlikku elu vastavalt võimetele, haridusele ja oma isiksusele - ta päeva-elu on pühendatud teistele.

Ajaloolisi tegusid on tegema seotud vaid vähesed inimesed. Kuid meie kõigi ees seisab nõue anda valgust ja soojust igapäevases elus. Südamekultuur on see, mis siin ja praegu esmatähtis on.

Esmase lähenemistee õnnestunud valik on sageli otsustav tegur raviprotsessi edasiseks arenguks.

Kõikides tegevustes - maalimises, joonistamises, näitlemises, muusika kuulamises ja esitamises, esemete valmistamises ja lapse loovas mängus - peaks esile tulema ka ehe kogemus ilma mingi mõistushingepoolse täiendava tähenduse selgituseta või teadvushinge poolse moraalse tõlgenduseta.