D.A.F. de Sade

Justine ehk vooruse õnnetused

Tlk. Kristiina Ross, EK 1993 (orig. Justine ou Les malheurs de la vertu)


Oma isiklikku huvi saab ühiskondliku (ühise) huviga vastavusse viia üksnes millestki loobudes.

Meid ootab 2 võimalust - kuritegu, mis teeb meid õnnelikuks või tapalava, mis säästab meid olemast õnnetu.

Nõrgale on loomuomane toetada või karta jõudu.

Kas tarbetu saab olla võimas (nt. Jumal?)

Pole olemas mitte ühtegi olendit, kes ei tunneks oma südamepõhjas soovi saada lahti nendest, kes teda häirivad v. kelle surm võiks talle kasu tuua.

Inimese kired pole muud, kui vahendid, mida loodus kasutab oma eesmärkide saavutamiseks

Taastootmine (looduses) käib vaid hävitamise kaudu.

Õnn tabab ainult kaabakaid.