Anti Kidron

Keskendumiskunst

Tallinn 1994


Õige kulg ongi eesmärk; teel olek ongi päralejõudmine (zen-budistid).


Tuhande miili pikkune teekond algab esimesest sammust (Hiina vanasõna)


Täitmata saamahimu (ahnus, kukk), viha (madu) ja nõmedus (siga) - need on 3 halba karmat ja kannatust toovat meelemürki (budism).


Inimene, kelles pesitseb kurjus, avastab alatasa ajendeid, mis õigustavad tema tigedust, pahameelt ja raevu.


Kui uppuda, siis teadmises et ujutakse kalda poole (Araabia vanasõna)


Argpüksi emal ei tule poega leinata (Araabia vanasõna)


Saamahimu võimus viibija ei suuda enam kainelt arvestada oma iha rahuldamise olukorrakohasuse, võimaluste, hinna ega tagajärgedega.


Üksnes see seisund, kus enam ei mõelda, ei kavandata, ei kavatseta, ei soovita ja midagi kindlat ei oodata, kus mingisse suunda ei pürita....on täielikult vaba nii taotlustest kui "minast" ja on tõeliselt "vaimne". (Herrigel)


Liikumine võib ravida sadat haigust, kuid pole ainsatki ravimit, mis asendab liikumist (arstid).


Üldiselt võetakse tagarääkimise ohvriks need, kes mingil viisil kadedust on äratanud.


Vihamehest mõeldud muremõtted oleks kui vesi tema pahatahtlikkuse veskile - oleme ju tema tõttu meelerahust ilma jäänud!


Mida kaugemale rändad, seda kaugemaks jääb mõistmine. (Laozi)


Oleme enda arvates ehk küll isemeelsed, kuid sisimas januneme olukordi, kus keegi vormiks ja kujundaks meie vaateid, juhiks meid elulistes asjades selgetele arusaamadele.


Harjumus on kui mugav masin, mis lubab meil paljudel aladel täiesti mehhaaniliselt toimides saavutada rahuldavaid tulemusi.


Me ei teadvusta oma tundeid mitte niivõrd seetõttu, et oleme kimbatuses sobivate sõnade leidmisega, kui seepärast, et ei tunne oma tundeid.


Moodsa vaimuelu hingeldav tempo on suures ulatuses süüdi tsiviliseeritud inimese üha suuremas pealiskaudsuses ja jämedakoelisuses ning ka iga liiki närvihaiguste kasvus (Nyanaponika)


Tegemisest olulisem on olulise tegemine


Paljusid inimesi ei rahulda see, kes ollakse enda jaoks, kuni ei olda kindel, et ka teiste soodus hinnang on tagatud.


Elurõõmu puudumine tuleneb palju sagedamini allasurutud spontaansusest kui täbaraist välisoludest.


Loomulik olek püsib neis kelles pole siduvaid kavatsusi ega piiravaid ideaale


Kui te ei püüa teha midagi erilist, te ehk teetegi midagi erilist.


Kuidas osata palju vajada ja vaid vähesest puudust tunda


Raskeim on pälvida selle armastust, kellesse ollakse armunud


Kui lakkab näriv mure toimetulemise pärast, on paljude asjadega hõlpsam toime tulla.


Ettevõetud töösse või ülesandesse peaks süüvima nii, nagu poleks ilmas midagi tähtsamat kui meie tegevus.


Tark teeb enesele head, tehes teistele head. (H.Selye)


Miski ei õõnesta meie moraali rohkem kui hoogsalt alustatu räpakas poolelijätmine.


Teesklusest, möödarääkimisest ja hoolimatusest kantud inimkontaktidele tulekski eelistada üksiolekut.


Mittemõistmise kartus on ilmselt 1 põhjusi miks inimesed nii harva ja nii vähestele avavad oma (rikast ja ainulaadset) sisemaailma.


Sageli on parim suhtlemine mittesuhtlemine.


Kui te inimestele midagi õpetate, ei õpi nad midagi ära.(G.B.Shaw)


Vaid sügav kahtlus äratab tugeva usu.