Friedrich Borodkin, Natalja Korjak

Tähelepanu - konflikt

Tlk. Anti Kidron, Tallinn, Valgus 1988 (orig. 1983)

Konflikti toimumise eelduseks on oponentide tegevus oma eesmärkide saavutamiseks.

Tavaliselt kaldutakse neid inimesi umbusaldama, kes on end millegagi kompromiteerinud.

Iga asjalik konflikt evib tendentsi kasvada üle emotsionaalseks konfliktiks.

Grupinormid moodustuvad järgnevatel alustel:

 • soov tagada ootuspärast käitumist
 • soov saavutada stabiilsemaid suhteid (standartsete reageeringute saavutamiseks)
 • võimalus vähendada ärevust ja ebamäärasust
 • võimalus arendada ühistegevust

  Juhtida tähendab luua niisugune olukord, kus vajaduse korral saadakse kavandatud tulemus

  Situatsiooni analüüsides ning eesmärke ja motiive välja selgitades on võimalik oponentide käitumist ette aimata.

  Oponentide eesmärkide määratlemisel on oluline välja selgitada nende taustaks olevad eluväärtused

  Omaenda eesmärkide väär määratlemine on üks psühholoogilisi põhjusi, mis käivitab projektsioonimehhanismi

  Inimesed tunduvad konfliktsituatsioonis tavalisest sagedamini ületavat mõistliku ettevaatlikuse ja moraali piiri

  Käitumisstrateegia on konfliktis efektiivne, kui see tugineb oponendi strateegia ettearvestamisele.

  Konstruktiivne suhtumine kaotusesse seisneb situatsiooni analüüsimisel tehtud vigade väljaselgitamises ja nende kasutamises oma teadmiste laiendamiseks sotsiaalse ja organisatsioonilise reaalsuse kohta, uute kogemuste omanadamises, enda kui isiksuse nõrkade külgede väljaselgitamises.

  Soovitav oleks üha uuesti endalt küsida: Miks ma seda teen? Mida ma tahan sellega saavutada?