Kenneth Meadows

Kus kotkad lendavad. Šamanistlik tee sisemise tarkuse juurde.

Tlk. Doris Üüde, Tallinn 1996 (orig. 1995 Where Eagles Fly)

Mitte meie mõtted pole põhjustanud raskusi, millega oleme silmitsi, vaid hoopis valikud.

Meie enda isiklik maailm on tehtud valikute otsene tagajärg.

Asjade loomulik kulg on suunatud harmoonia saavutamisele.

Enamik meist läheb läbi elu, teadmata, mida ta tegelikult tahab.

Tõeline armastus ei esita tingimusi, sest ta ei nõua midagi. Ta ei püüa omada või kontrollida, vaid pigem leida teistega harmoonia.

Tšakrad (chakra - snskr. ratas, ketas) - nimi ja värvus. Tšakra - spiraalselt pöörlev rattataoline jõu keskus, asub energiakehas.

KROONI
LAUBA
KOLJUPÕHIMIKU
KURGU
SÜDAME
SOLAR PLEXUSE
SAKRAAL
PÕHITŠAKRA
JALA
JUURE

Lõdvestunud olek on igasuguse šamanistliku tegevuse oluline eeltingimus.

Paljude füüsiliste vaevuste ja puuete põhjuseks on meie vaimsed eelarvamused.

Me peame suutma peatada pideva mõttevoolu, mis tormab läbi mõistuse ja sunnib end meie teadlikkusele peale.

Meie saatus pole ette ära määratud, see tuleneb meie endi tehtud valikutest [ja meie reageeringutest teiste valikutele, mis teatud määral ka meid mõjutavad].

Isiksust võib defineerida kui üldist omaduste kogumit, mis määrab ära käitumise.

Võime vabaks anda on tihti tõelise armastuse proovikiviks.

Motiiv on see mis eraldab šamanisti nõiast.

Ebakindlus on elu tõsiasi.

Juhuse Jõud on nagu sepikoda, kus karastatakse terast, et anda talle sisemist jõudu.

Me tuleme füüsilisse reaalsusse selleks, et õppida oma olulisi energiaid teistega ja Universumiga jagama ning vahetama.

Lapselik lihtsus, lapselik usaldus ja lapselik ootus on šamanistliku palve eeltingimused.

Religioosne usk võtab vastutuse indiviidilt ja asetab selle välisele jõule - oma jumalusele.

Usk vajab tarkust mis teda juhiks.

Armastus tähendab täielikku eneseandmist.

Inimestest, kes oma emotsioone üldse ei varja, saavad tihti oma emotsioonide ohvrid ja neid on lihtne haavata.

Eraldatus ei tähenda tagasitõmbumist maailmast, selleks et pääseda vastutusest. See tähendab olla maailmas kuid mitte maailmast.

Kõik mida saab mõista, on juba meie sees.

Kuulake oma südant, sest see mida tunnete, on tõele lähemal kui see, mida mõtlete.

Õnne ei saavutata üksi, sest seda saab ainult kellegagi jagada.

Olla loomulik tähendab olla see, kes te tõeliselt olete, mitte aga see, kelleks teised teid peavad.

Kui relv on käes siis ootab ta kasutamist, sest niisugune on tema valmistajate eesmärk (...siiski...võib nüüd valmistajate eesmärgiks olla ka vaid kasum....kuid relva suhteliselt spetsiifiline ehitus võib seda otstarbekohaselt kasutama ärgitada tõepoolest).