Peeter Tarvel

Ignatius Loyola

Tallinn 1995 (orig. Ignatius Loyola, jesuiitide ordu asutaja, Tartu 1933)

Arstim võib mõnikord osutada tülikumaks kui haigus ise.

Õige kristlane peaks oma südant järjekindlalt uurima ja oma hingelisi võimeid juhtima korrapärase harjutamise kaudu soovitavas suunas.

Vaesuse armastamine ei tähenda veel mustuse kultiveerimist.

Jutu lõppu on kohasemgi enda käes hoida kui jutu algust.

Mis kasu on inimesel sellest, kui ta terve maailma võidab, kuid oma hingele kahju teeb.(Jeesus)

Vaimulike harjutuste käigus tuleb inimene viia tema enda loomulike võimete ja tunnete kaudu uue kõrgema elueesmärgi tunnetamisele.

Karmelliidid - katoliiklik mungaordu, asutatud 1155 Karmeli mäel Palestiinas, Euroopasse toodi 1238, hiljem (1247) muudeti kerjusmungaorduks.
Jagunes kaheks haruks 1) kaltseaadid 2) diskaltseaadid (paljasjalgsed).
Naisharu asutati 1460 aastal. Kummardavad Püha Teresat.

Johaniidid (hospitaliidid) - heategeva, katoliku rüütelmungaordu liikmed. Ordu loodi u. 1070 a. Jeruusalemmas. Hoolitsus palverändurite ja haiglate eest (rüütlite poolt). Paavsti tunnustuse sai aastal 1113 a. Tänapäeval muutunud klerikaalseks heategevaks organisatsiooniks.

Jesuiitide ordu - ordusse vastuvõtmise nõuded olid kõrgemad võrreldes teiste ordudega. Koolides valitses range diktaatorlik kord. Juht - ordukindral. Samas pöörati vagadusharjutustele vähem tähelepanu. Jesuiidid levitasid alg-usuõpetust laialdaselt rahvale nii koolide kui jutluste kaudu. 16-17 saj. Euroopas olid parimad koolid jesuiitide omad. Samas eitasid jesuiidid uurimise ja mõtlemise vabadust (tegu oli dressuuriga).
Jesuiitlik seisukoht - inimene on siia loodud jumala austamiseks ja teenimiseks, kui ta vastavalt tegutseb, siis saab ta igavese elu. Kõik muu siin maailmas on vaid eelneva eesmärgi teostamiseks.
Pihtimisel loeti patuseks vaid toiminguid, mille tegemisel esines teadlik tahe patustada.
Jesuiitlik programm;

  • Lasta selguda isiku pattudel
  • (Igale meelele) kirjeldada ja anda tunda põrgut.
  • Näidata Jeesust kui ainust lunastajat
  • Kristuse kõigi kannatuste meeleline (vaimne) üleelamine
  • Ülestõusnud Kristuse vägevuse tunnetamine.

Tsisterlaste ordu

Prämonstraatide ordu