Georg Henrik von Wright

Minerva öökull

Tlk. Jaan Kaplinski, Joel sang, Ülev Aaloe, 1996

Dante, Odysseuse ja Fausti vahel

Kui keegi otsib ja leiab tõe, ei saa teda pidada vastutavaks selle kahtlase või lausa kahjurliku viisi eest, kuidas teised võivad tema leidu kasutada.

Progressi müüt

Maksiim mõelda alati ise ongi Valgustus (Kant)

Tervik on seda arenenum, mida enam ta on jagunenud funktsioonide järgi eristunud osadesse ja mida integreeritumad on ta osad terviku funktsioneerimisse. (Spencer)

Arenemisel on väärtus ellujäämise jaoks.

Teadus, mõistus ja väärtus

Fundamentalism - nõrkus, mis sisaldub [igas] religioonis, mis väidab end valdavat ilmutatud tõde.

Teadus uurib piire, milles elu, kooskõlas mõistusega on võimalik.

Spengler ja Toynbee

Me ei õpi ajaloost, et järgmine kord arukamad olla, vaid et saada alatiseks targaks. (Burckhardt)

Saatus on rida üksteist tugevdavaid motiive mis aina selgemini näitavad teed eesmärgipärasele tegevusele.

Dostojevski

Inimese tegutsemisvõimetus enesevaatluse tagajärjel ja tunnete võltsiks muutumine sel põhjusel, et me oleme neist (tunnetest) teadlikud.

Vaid lakates mõtlemast ja huupi pimedusse astudes on võimalik tegutseda.

Vahel võib olla kasulikum valetada, aga pikemas perspektiivis on kõige kasulikum rääkida tõtt, kasvõi näiteks sellepärast, et üldine usaldamatus muudaks koostöö võimatuks.

Korrastatud ühiskonna eelduseks on, et inimesed õpivad nägema, mis nende tõeline omaksu eeldab.

Inimene tahab ainult oma tahtmistes suveräänne olla, ükskõik mida see suveräänsus ka maksma läheks ja mis tagajärjed sel oleksid. (Dostojevski)

Mingi lepitav joon ei leevenda tsiviliseeritu halbust ja julmust, primitiivse inimese puhul võib see vahel kõne alla tulla.

Enesehävitamise ja enesealalhoiu seadused on inimkonnas ühetugevused.

Raha on ainus tee, mis tühisegi inimese viib esimesele kohale (Dostojevski)

Jõuda arusaamisele, et Jumalat pole olemas, on absurd, kui ei jõuta samas arusaamisele ka selles, et ollakse ise Jumal.

Analüütilise filosoofia ajaloolis-kriitiline vaatlus

Õppimaks kõnelema, peab lapsel juba mingi keel olema

Wittgenstein ja kahekümnes sajand

Ühiskonnas, kus valitseb silmakirjalikus ja ebasiirus, kipub korrumpeeruma ka keel.