Adolf Hitler
Minu võitlus
Matrix Kirjastus , 2019
Originaali tiitel: Adolf Hitler - Mein Kampf
Eesti keelde pannud: Margus Lepa

Raamatu "Minu võitlus" esikaan   Raamatu "Minu võitus" tagakaan


Kogu lugemise ja õppimise kunst on jätta meelde oluline ja unustada ebaoluline.


Rahvuslus ja keisritruudus on erinevad asjadNoored loovad plaane ja ainest tuleviku tarvis, millest auväärsed elukogenud lihvivad telliseid ning teostavad ehitise.Igaühe piinarikas võitlus olemasolu eest tapab kogu kaastunde nõrgemate vastu.Sedalaadi arunatukesed ei taha kuidagi mõista, et nende „ühiskondlik heategevus“ ei saagi armuannina põhjustada tänutunnet, sest see on vaid abitu katse pehmendada vohavat ebaõiglust.Ma nägin seda tuhandeid kordi oma silmadega ja mida kauem ma seda mängu jälgisin, seda enam süvenes mu jälestustunne miljonilinna vastu, mis inimesi endasse ahvatles ning siis lihtsalt lömastas.Kas meie kodanlikel ringkondadel on kunagi tulnud pähe endalt küsida, kui naeruväärselt vähe annavad nad „rahvale“ põhjust tunda oma isamaa üle uhkust?


Justnagu võiksid ühenäolised laiatarbefilmid, rämpskirjandus ja muu taoline rajada alusmüüri isamaalisele kasvatusele, rääkimata juba meie üldhariduskoolidest.


Ainult need, kes koolihariduse ja kasvatuse kaudu õpivad tundma oma isamaa kultuurilist, majanduslikkku ja eelkõige poliitilist suurust, saavad sisemise enesekindla uhkuse olla niisuguse rahva liige.Võidelda tahad sa ainult selle eest, mida armastad. Armastada saad sa ainult seda, mida austad. Austuse pälvib vaid see, mida sa põhjalikult tunned.


Lugemine iseenesest ei ole ju eesmärk vaid kõigest vahend.Tohutuid rahvahulki ei saa kunagi mõjutada millegagi, mis on kas nõrk või poolikult läbi viidud.Kuna sotsiaaldemokraadid oskavad omaenda kogemuste põhjal hinnata üle kõige jõudu, siis joostakse tormi eelkõige just nende peale, kelle olemuses arvatakse seda haruldast omadust ära tuntavat.Ainus võimalus tööandjat võita on siis, kui tema vastu astuvad nagu üks mees välja kõik tema töötajad, vastasel juhul võib võidulootuse maha matta.Linzis oli juute väga vähe. Sajandite jooksul oli nende välimus euroopalikuks muutud ja nad nägid välja nagu inimesed. Ma koguni pidasin neid sakslasteks.Mis aga jäi mulle täiesti mõistetamatuks, oli piiritu viha omaenese rahvuse vastu, mille suurusele nad sülitasid ja mille suurmehi sõimumudaga üle valasid.Võideldes juutluse hävitamise eest, ajan ma Jumala õiget asja.Juht, kelle maailmavaatelised seisukohad on osutunud ekslikeks, peab oma kohalt lahkuma.Kui parlament võtab vastu mõne otsuse, mille tagajärg on kaos ja häving, ei vastuta mitte keegi ja mitte kedagi ei saa vastutusele võtta.


On üks asi mida tuleb teada une pealt; enamus ei suuda kunagi asendada isiksust.Ja nii nagu ei saa sajast kõlupeast ühte tarka nii ei sünnita ka sada argpüksi ühtki julget otsust.Suurima osa poliitilisest „haritusest“ peab panema ajakirjanduse arvele ning selle „harimise“ tähistamiseks sobib kõige paremini sõna kihutustöö.


Tänase demokraatliku parlamentarismi eesmärk ei ole luua mingisugune Tarkade Kogu vaid koondada kokku hulk nõuandjatest sõltuviad „nullikesi“, kelle juhtimine on seda kergem, mida piiratumate teadmistega on igaüks neist.…ainult niisugune riigivõim tohib nõuda rahvalt austust ja kaitset, mis tegutseb rahva huvides või vähemalt ei kahjusta neid.Riigivõimu kui lõplikku pühadust iseeneses ei ole olemas, sest muidu oleks ka iga vägivallavalitsus püha ja puutumatu.Kui valitsuse vahendite abil suunatakse rahvast hukule, siis ei ole iga selle rahva vastuhakk mitte üksi seaduslik vaid ka kohustuslik.Üldiselt ei tohiks kunagi unustada, et inimese olemasolu kõrgeim eesmärk ei ole riigi alles hoidmine, rääkimata juba valitsejatest, vaid oma rahva ellujäämise tagamine.Inimõigused on ülemad riigiõigustest.Maailm ei ole argadele rahvastele.Kuni inimesed teevad omale seadusi, seni nad ka usuvad, et neid seadusi tuleb kaitsta.Põhimõtteliselt võib aga uus maailmavaade olla edukas vaid siis, kui selle võtavad omaks tohutud rahvahulgad, kes on nõus selle eest ka võitlema.


Kui võitlust maailmavaate eest ei juhi ennastsalgavad kangelashinged, kaovad õige ruttu ka surmapõlglikud võitlejad.See kes on sunnitud tegelema oma pere igapäevase leivaga, ei hakka naljalt võitlema kogu ühiskonna eest.Suure eesmärgi poole liikudes tuleb täie tähelepanuga jälgida, et ei kaoks side rahvaga.Kõiki oma seisukohti tuleb vaagida eelkõige rahvast lähtudes ning selle järgi tuleb langetada ka otsused.Kui te ei julge teha midagi püstipäi ja oma nime all, ärge soperdage seda salamisi, kõveriti ja partei varjus.Jah, teatud aja jooksul võivad inimesed heita väljakutseid igavestele eluseadustele, kuid varem või hiljem saabub ikkagi väljateenitud kättemaks.


Siinjuures tuleb aga tõdeda, et elanikkonna nõudmised elutaseme suhtes kasvavad kiiremini kui elanikkond ise.Inimkonna on üles kasvatanud igikestev võitlus ja igavene rahu on tema surm.Ent rahva tulevikku ei ole võimalik kindlustada hankimata selleks väljastpoolt juurde uusi asualasid.Kui soovitakse saada viljakandvat maad juurde Euroopas, siis on see võimalik vaid Venemaa arvelt ning tähendab, et uus Riik peab taas ennast sättima vanade ordurüütlite teele, et saksa mõõgaga rajada teed saksa adrale ja anda oma rahvale tema igapäevane leib
.


Inimkogukondade moodustamise peamine põhjus on enesealalhoiutung.Seega on riigi moodustamise ja haldamise olulisim eeldus ühtekuuluvustunne omasugustega ning valmidus anda endast kõik selle koosluse püsimajäämise nimel.


Ent niipea kui majandus kasvab riigil või rahval ülekäte, muutub riik kellegi jaoks rõhumise ja orjastamise ahvatlevaks vahendiks.Igasugune vägivald, mis ei toetu kindlale veendumusele, on nõrk ja ebakindel.Iga katse võidelda maailmavaate vastu toore jõuga kukub läbi niikaua kuni võitlus ei kujune uue vaimsuse kehastuseks.Et suur osa meie rahvast rõhutab klassivahesid ja suhtub põlgusega töölisklassi ja üldse kehalise töö tegijatesse, ei ole kuskilt otsast ainult kuutõbise unenägu....kui kaalukausil on rahva saatus, siis ilumeelel ja peenutsemisel seal kohta pole.Oskaja käes on meelsuse kujundamine relv, kohutav relv.Suvaline reklaam, olgu ta siis äri või poliitika vallast, saavutab tulemuse vaid pikaajalise järjekindla esituse läbi.Juutidega ei ole võimalik kokku leppida, nemad mõistavad ainult jõuga ähvardamist.Suure sihiseadja ülesanne ei ole mitte kindlaks määrata, mis tingimused peavad olema täidetudkava elluviimiseks, vaid määrata kindlaks eesmärk.


Niinimetatud haritlaskond vaatab alati põlgusega nende peale, kes pole lõpetanud kindlaid koole ja kes pole täis topitud vastavaid teadmisi. Mitte kunagi ei küsita, milleks ta võimeline on vaid alati küsitakse, kus koolis ta käis?Riik peab halastamatu meelekindlusega hoidma oma käes ajakirjandust kui rahva harimise vahendit ning kasutama seda riigi ja rahva hüvanguks.


Lõplik tarkus on alati oma olemuse mõistmises.Oluline on mõista, et kõige alus on looduse ülimuslikkus ja arus saada, mil määral on inimese olemasolu allutatud igavesele võtlusele oma olemasolu eest.


Inimeste peale saab tõeliselt raskeid ja peaaegu üle jõu käivaid koormusi panna vaid siis, kui kõik on mõistnud nende kohustuste täitmise olulisust ja kui igaüks on ka vastavalt väljaõpetatud.Litsimajad on inimkonna häbiplekk, mida ei saa maha pesta kõlblusloengute ega jumalakartlike palvetega.Abielu ei saa kunagi olla eesmärk iseenesest, vaid ta peab teenima kõrgemat eesmärki - liigi ja inimtõu säilitamist ja suurendamist.Kui rahval pole enam jõudu, et võidelda oma tervise eest siis pole tal ka õigust elada maamunal.Tänane koidik toitub mineviku loojangu viljadest.Poliitik ei tohi hinnata usku selle vigade järgi vaid peab endalt kõigepealt küsima, kas tal on usu asemele midagi paremat panna.Nii et kui keegi üliväga soovib, meeldigu see meile või mitte, maailmarahu, siis tuleb tal selle nimel hakata sõdima.Inimese suuruse äratundmiseks on peaaegu alati vaja tugevat vastasseisu.Mida rohkem suudetakse vaos hoida oma isiklikke huve, seda suurem on eeldus luua ühtne terviklik kogukond.Ka parimad relvad on vaid surnud raud, kui vaim ei ole neid valmis otsustavalt kasutama.Rahvusliku ärkamise nimel ei ole ükski ühiskondlik järeleandmine liiga suur.Suurel rahvakoosolekul ei ole parim kõnemees see, kes räägib kõige targemat juttu vaid see, kes võidab rahva südame.Inimkonna arenga ja kultuur ei ole enamuse toodetud vaid põhinevad üksnes isiksuse vaimusuurusel ja võimul.Kahe sarnase erakonna liit võib anda küll mõneks ajaks eeliseid, ent kaugemas arengus põhjustab niisugune liit vaid sisemist nõrkustVägivallale ei astuta vastu vaimuga vaid ikka vägivallaga.On vaid üks põhjus, mis sunnib parteisid oma seisukohti ümber tegema või muutma, see on eelseisvad valimised.Riigi toimimise mõõdupuu on see kui hea on rahval  niisuguses riigis elada.Riigi toimimist võib lugeda eeskujulikuks, kui riik mitte ainult ei hoolitse oma rahva eluliste vajaduste eest vaid tagab oma olemasoluga ka selle rahva inimtõulise kestmajäämise, olenemata sellest, mida niisugusest riigist arvatakse ülejäänud maailmas.Rahvuslase tunneb ära siirast armastusest ja murest oma rahvuse hea käekäigu pärast.Leiutamiseks ei piisa päheõpitud teadmistest, vaja on ka loovat annet. Kuid andel pole täna meie jaoks mingit väärtust, selle asemel loevad vaid head hinded.Mõistlikult toimivas riigis tuleb täie tähelepanuga hoolitseda selle eest, et iga isik saaks töö, mis vastab tema tegelikele võimetele.Isiksuse eelistamise põhimõte peab punase niidina läbima kogu riigikorraldust, alustades kõige väiksemast üksusest ning lõpetades riigi tippjuhtkonnaga.Just sallimatus ongi kristluse tekke tegelik eeldus.Erakonnad lähevad kokkulepetele - maailmavaated mitte kunagi.
Erakonnad kohandavad oma põhimõtteid vastavalt oludele - maailmavaade kuulutab oma ainuõigsust.Asjade mõte ei ole kunagi nende välises vormis vaid alati nende sisemises tähenduses.Iga kõne puhul on tähtis saada selge ettekujutus sellele eeldatavasti esitatavatest sisulistest ja vormilistest vastuväidetest ning anda vastulöök juba kõnes endas. Kasulik oli endal osundada võimalikke vastuväiteid ning tõestada ära nende paikapidamatus.Tegelikult saabki suuri murranguid põhjustada vaid elusa sõnaga sest see mõjutab inimesi hingeliselt.Rahvale mõeldud raamatud tuleb kirjutada hoopis teistsuguse suhtumise ja sõnastusega kui on kirjutatud haritlastele mõeldud teosed.Hommikuti ja isegi päevasel ajal on inimeste enesekindlus suurem ning nad ei võta naljalt mingit uut mõtet või kellegi tahtmist omaks. Samas õhtuti alluvad nad jõulistele mõtetele kergemini.Kaasaegse liiklemise lihtsus ja kergus avaldab inimestele nii tugevat mõju, et tasapisi ja vääramatult hägustuvad ka hõimupiirid ning seetõttu hakkab ka kultuuripilt ühte sulama.
Suur otsustusõigus oma töös tugineb kogemustele, mis näitavad, et omatahtsi töötades on töö tulemused paremad kui jäikadele käsulaudadele allutatult ning targem on soodustada tulemuslikumat loomuliku valiku põhimõtet, mis laseb esile kerkida just kõige taibukamatel ja töökamatel.Rõhutud ja lagundatud riiki ei saa ühendada tulihingeliste meeleavaldustega, seda saab teha vaid vaheda mõõgaga.Tõelise riigimehe kunst seisnebki selles, et ta leiab alati liitlasi, kellega oma rahva huvides minna mingil ajal sama teed.Ei ole mõjusamat relva rahva uinunud vaimu äratamiseks kui ränk rõhumine ja alandavad nõudmised.Võidu nimel on end valmis ohverdama tuhanded julged mehed, mittemillegi nimel ei ükski.Veel raamatutest  


conter12