Benjamin Hoff

Notsu ja Te

Tlk. Paavo Kivine, Olympia (1999), (orig. 1992, The Te Of Piglet)

Te - isikuline iseloomuomadus, hingejõud, konkreetne varjatud võime, mis on pärit asjade Sisemisest Loomusest.

Reaalsust loome ju meie ise. Ning mida rohkem me negatiivset reaalsust loome, seda enam seda saab.

Ilma raskusteta oleks meie elu nagu jõgi ilma kivide ja käänudeta - umbes niisama huvitav nagu betoonsein. Probleemideta ei kasva isiksus, ei saavutata ühiselt midagi, ei edene inimkond. Kuid probleemide puhul on tähtis nimelt see, mis me nendega ette võtame.

Kõik loodu, alates koolibritest ja lõpetades hiidgalaktikatega, toimib ju usus, et Kõik On Võimalik.

Kui Tõde räägib võltsi keelt/kas hullemat saab olla veel? (William Blake)

Meil tuleks kohelda oma vaimu, seega iseennast, nagu ilmsüüta ja teadmata last, kelle hooldajaks oleme määratud, et vaadata teraselt, milliseid asju ja arusaamu võime tema kätte usaldada.

Õrnust ei saa inimestesse sisse peksta. Välja küll.

Mõned inimesed ei õpi iial midagi, kuna nad mõistavad kõike liiga kähku. (Alexander Pope).

Maailmas on ainult kahte sorti tragöödiaid. Esimene: et sa ei saa mida tahad, ja teine - et saad. (Oscar Wilde)

Kõige tähtsamat ja väärtuslikumat siin elus - näiteks tarkust ja õnne - ei saa kätte taga ajades ja kinni võttes. Vastupidi, just need on asjad, mis tulevad ise meie juurde, kui laseme neil tulla. Kui me ei pinguta kõigest väest, vaid laseme kõigel kulgeda oma loomulikku rada.

Kartus sigineb ettekujutusest, mis kõik võib juhtuda (ehkki midagi ei ole veel juhtunud), ning kurbus sellest, mis küll oleks võinud juhtuda (ehkki tingimata ei pidanud juhtuma).

Kui teadmised muutuvad kogu aeg suuremaks, tõhusamaks ja kavalamaks, siis inimesed kannatavad selle all. Siis nad tahavad kätte saada seda, mida nad ei tunne, ega hooli sellest, mida nad juba tunnevad. Nad mõistavad hukka teiste teadmatust, kuid mitte enda oma. Sellest sünnib suur segadus.(Zhuangzi)

Inimesed hindavad seda, mis jääb nende teadmiste ulatusse, kuid ei mõista, kuiväga sõltuvad on nad sellest, mis jääb väljapoole nende teadmisi.(Zhuangzi)

Tänase inimese raskused, ohtlikud veendumused, üksilduse, hingelise tühjuse ning isikliku jõuetuse tunnetamine tulenevad kõik pettekujutlustest ning sellest, et ollakse irdunud loodusest.

Me võime vastu võtta ülevat ja õilsat ainult nõnda, et imame ja ammutame endasse reaalsust, mis meid ümbritseb.(Henry David Thoreau)

Kes ei ihalda midagi
näeb saladusi
kel on kogu aeg soove
näeb üksnes tulemusi
Need kaks sünnivad samast
kuid neil on eri nimed.
Seda samasust nimetatakse müsteeriumiks
müsteeriumide müsteeriumiks
kõikide müsteeriumide väravaks

(Lao-zi)

Kes tahab õppida tundma looduse toimimise printsiipe, ei tohi võta asju "heade" või "halbadena" vaid sellistena, nagu nad on. Mis ei tähenda moraali või terve mõistuse printsiipide hülgamist....

(õppejõudude kohta) Imidzi Hoidmine ei lase tihti märgata, Kuidas Asjad Tegelikult On. Aga, kui sa ei näe täpselt, Kuidas Asjad Tegelikult On, siis kuidas sa neist õpid? Ja kui sa ei õpi, kuidas sa saad siis õpetada?

Kõik suured hädad tulevadki enamasti sellest, et ei märgata väikest häda.

Häda on kerge ära hoida enne selle algamist. Tee asjad korda, enne kui algab kaos. (Lao-zi)

Rõõmu ja Mure lõimedest on kootud Rüü me Hingele (William Blake)

Mis on üks filosoofia- või poeesiakursus, olgu see kuitahes hea, mis on parim seltskond või ihaldusväärseim elu nende õppetundide kõrval, mida saad ümbritsevat jälgides?

Hea kõndija ei jäta jälgi. (Lao-zi)

Sellele, kes ei näe üksnes iseennast, avavad asjad end nii nagu nad on. Ta liigub nagu vesi, kajastab nagu peegel, vastab nagu kaja. Ta kulgeb nii kergelt, nagu oleks ta eksinud. Ta on vaikne nagu järvevesi ning sulab ühte ümbritsevaga. Kui oled selline, saavutad rahu, kui himutsed olla, kaotad rahu. Ta ei kõndinud kunagi teiste ees, ainult taga. (Zhuangzi)

Suurmees on säilitanud lapsemeelsuse. (Meng Yizi)

Iga teekäänak toob uued mõted, iga hommik uued tunded.( Matsuo Bashõ)

Meie seisukohalt, kes me ihkaksime midagi tõeliselt ilusat ja suurt - näiteks inimkonna progressi ja säilimist -, on eriti kurb see, et praeguste poliitikute suur enamik ei näi hoolivat muust kui ainult iseendast.

Ainus, mis vaja: loobu end tähtsaks pidamast ja hoiakust, et kõik olgu mii, nagu sina tahad. Ei, las asjad olla nii nagu nad on, siis laabub kõik palju paremini.

Tõe maailmas ei ole Ida, ei Läänt. Kus on seal Põhi või Lõuna? Pettekujutlused sulgevad maailma. Õpetus avab selle kõigist ilmakaartest.

Päikene särab
ja tee on lai.
Siitsamast ta algab.
Ei keegi meist tea,
kaua kõndima peab,
sina tõsta vaid jalga.