C. Northcote Parkinson.

Parkinsoni seadus

Tlk. Hans Luik ja Henno Rajandi, Tallinn 1994 (Parkinsons Law and Other Studies in administration, Cambridge 1960?)

Töö võtab alati nii palju aega, kui tema teostamiseks on antud.

Päevakorrapunkti arutamiseks kulutatav aeg on pöördvõrdeline assigneeritava summa suurusega.

Projekti täiuslikkus=lõpetatus=allakäigu tunnus.

Riigiametnikule on toimik omaette eesmärgiks, sest alati on olemas revideerimise oht.

Kellelgi pole vaja meest, kes alati kordab - "Ma ütlesin kohe!"

  Raamatutest veel.....