Uku Masing

Pessimismi põhjendus

Koostanud Hando Runnel, Tartu 1995.

Deemonlik jumal. (orig. u. 1930)

Kristluses on ka saadan Jumala teenistuses, nii et kuri on Jumala sulane, ja et nii Jumal ka on kaasosaline kurjas, mis maailmas.

Elohism - kõik sündiv on Jumala tahtmine.
Theism - inimesel on kaasarääkimise õigus.
Deism - maailmas on jumalaks inimene, (väline) jumal ei puutu (maistesse) asjadesse.

Jumal teeb ise kurdiks oma ilmutuse vastu (Jes. 6.9, Mt. 13.14)

Hiiobi õnnetuse põhjuseks on vaid, et Jumal veab kihla ühe oma ingliga.(Iiob 1.12)

Eetikast võib juttu olla vaid seal, kus Jumal jätab inimestele tegevusvabaduse ja siis hindab teda tegude järgi.

Pessimismi põhjustavad nähted. (orig 1930.)

Noortena vähemalt korra on kõik inimesed olnud armunud tõtte (Evelyn Underhill)

Hädad elus on kaotamatud, sest inimeses seisab häda algpõhjus.

Energia jäävuse seaduse jäädavuse üle võib kahelda.

Ukiyoye - viletsuse maailm.

Milleks on midagi? Mis on miski?

Iga definitsioon nõuab jälle endas esinevate mõistete definitsioni.

Kas aeg on lõplik või lõpmatu? Kui lõpmatu, siis seda ju pole… Aeg on suhteline?

Kas see, millel aega ei ole, üldse eksisteerib? Kas lõpmatu ruum üldse on ruum? Kui ruum on lõplik, mis on väljaspool seda?

Mis on tõde, ei saa kuulsaks, mis kuulus, pole tõde (Tschung Hü Dschen Ging)

Armastusest.

Armastus peaks olema enamvähem pidev mõtisklemine, mida teha teisele, et ta naeraks meelehääst.

Tõeluses paistavad inimesed armastavat teatavaid emotsioone iseendas.

Kosmose tunnetamisest ja keelest.

Kes põhjustab meie kogemused välismaailmast - kas meie ise või välismaailm.

Attâ, âtmâ - mina.

Normaalse mõtlemise armetusest ja uue saamise lootusest.

Keegi pole rahul selle kannatusega, mis on temal [teiste omad on kergemad ta meelest]

Iga moraalne tegu vajab moraali puudumist.

Uskumisest.

Areng ilma suunata on mõeldamatu.

Eluviise etendame ja ei ela kunagi (Manilius)

Paljudele inimestele on kõige raskemaks asjaks maailmas õppida tegelema oma asjadega…olla alati valmis aitama, kus vaja, kuid mitte kunagi vahele segada. (Krishnamurti)

Eetikast.

Tegemisel on mõte, mitte aul või tasul tehtu eest.

Maailma "imedest" (1951)

"Kuidas" on oluline, mitte "mis".

Agnostitsisti leiba. (Jaan Kiivitile, 1951)

Tee seda, mis lisab olemasolevaile hädadele juurde võimalikult vähe (hädasid)

Oleks ju võimalik, et inimese häädus kurjust surmates peab tapma enesegi.

Põrgut mitte karta ja taevastki mitte loota.

Kosmosest ja ktisisest.

Surm võtab inimese käest viimase võimaluse täita oma lootusi, oma ideaale, iseendale püstitatud ja täitmata jäänud norme.

Filosoofia - substantsi ja kvaliteedi suhe.

Inimene ei võitle mitte olemasolu eest, vaid mingisuguse nii-olemise eest.