Richard de Bury

Philobiblon e. raamatuarmastusest.

Tlk. Uno Liivaku, Tallinn 1995 (orig. Weimar, 1931)

Iga (mõtestatud, teadvustatud?) tegevuse aluseks on kaalutlus. (Aristoteles)

Sinu väärtus, oo tarkus, ei kahane ealeski ja su jõud jääb igavesti värskeks; kes sind omab, on iga mürgi vastu kaitstud.

Ükski paavst ega keiser pole leidnud midagi, mis nende surematust paremini säilitaks kui raamat.

Kunagi pole surnud keegi, kes on teadust elustanud (ja sellega end ajalukku kirjutanud). (Ptolemaios)

Rikkuse väärtuslikeim liik on sõbrad. (Boethius)

Tõe vaatlemine pole kunagi täiuslikum kui raamatuid lugedes.

Filosofeerimine on üldiselt parem kui raha teenimine, ehkki mõnikord, kui selleks sunnib hädavajadus, tuleb pigem valida raha teenimine kui filosofeerimine. (Aristoteles)

Raamat on hindamatu vara (sisaldades tarkust). Seega pole ükski hind ta eest liiga kõrge.

Mis on kingitud tänamatutele, on pigem kaotus kui kingitus.

Saanud vanemaks, häbenevad nad tasa teha seda, mida oleksid pidanud noorena õppima.

Aristoteleski - võttis teiste raamatutest häid mõtteid, eemaldas liigse, täiendas puuduvat ning kustutas võltsi.

Tänada ei tule ainult seda, kes õpetab vaid ka seda, kes eksib, sest too näitab teed tõe tunnetamisele. (Aristoteles)

Inimesele on omane kalduda halbusse.

Seadused on inimeste tehtud sobingud, mille eesmärgiks on korrastada kooselu või siis on nad ike, mille isandad on pannud alamate kaela, ja mis seetõttu ei juhindu süümest, millest tuleneb õiglus.

Paljud seadused pääsevad maksvusele ainult harjumuse jõul, mitte [teaduste kombel] loogika sunnil. (Aristoteles)

Mis harjumuse jõul püsikindlaks muutub, seda peab tarvitamata jätmise teel laskma iseenesest kaduda.

Nooruse täiuslikkus on ilu, töötegemise täiuslikkus on lõbu. (Aristoteles).

Ei tohi pisiasjaks pidada seda, mille abita suur ei saa püsida. (Cassiodorus)

Filosoofi tuntakse sellest, et ta erinevalt teistest inimestest rohkem vabastab vaimu keha küljest. (Platon)

Kui parandamist edasi lükata, läheb see pärast kallimaks.

Patuste loomuse inetu omadus - kaheti mõistetava iseloomuga tegude puhul halvemat oletada (ja sellele vastavalt väljenduda, käituda?).

Maailmas pole mõeldav suurem ülekohus kui õelate inimeste pahasoovlikud jutud, mis kõige paremas korras asja selle vastandiks muudavad.

Surelikele on vaevalt antud midagi ette võtta, ilma et sellele (ettevõtmistele) ei langeks edevuse tolmu.

Headuse põhjus on ühtne, kurjus aga tuleb igalt poolt (hmm? sh. ka headusest).(Dionysios)