A.C.Bhaktivedanta Swami Prahupâda

Väljaspool sündi ja surma

The Bhaktivedanta Book Trust (Beyond Birth And Death) 1995


Ära vaeva oma südant ühegi olevuse pärast.


Meie tegelik olemus (vaim? hing?) on meie kehast lahusseisev. Ma pole (pelgalt) see keha, vaid vaimne hing (selles kohas). Algoslemuselt oleme puhtad teadvused.
Vaimu (hinge?) kohaloleku tunnuseks on teadvus.
Budistid - teatud kindlal tasandil tekitab teatud kindel mateeria kombinatsioon teadvuse (siiani siiski seda tekitada pole suudetud, tehisintellekt - kas on teadvus?)
Kuna me ei suuda tajuda hinge (oma jämedakoeliste meelte kaudu), eitame seda.
Meeltetajust (ka tunnetest) tulenevaid muutusi tuleb õppida vastu võtma oma hingerahu häirimata (Bhagavad Gita)
Hinge algolemuslik positsioon on olla õnnelik.
Hing on Ülima Terviku (Kõiksuse ?)osa
"Bhagavad Gita" - seal sisaldub informatsioon, kuidas saavutada hinge ja terviku kooskõla või ühtsus (toimimisjuhised?), s.o. peatükk "Mahabharatast", transtsedentaalsuse teadvuse õpetus.
Meeled on suutelised minema kandma inimese arukuse, kui nad (või vähemalt üks neist) saavutavad kontrolli mõstuse üle (ihad naudingu järele?). Et arukust säilitada (kõiksuse tunnetamine või kooskõla eeldus) peame õppima meeli (mõistuse abil) kontrollima (seega ka keha, mis on ju vaid meelte ja teadvuse valitseda).
Peaksime kujundama oma keha nii, et kehalised naudingud ei saaks meid (tunnetuse, kooskõla?) teelt kõrvale juhtida.
Teadmiste raamatute (Piibel, Koraan, veedad?) ülesanne on panna meid mõistma oma olemust puhta hingena.

Maisest kehast lahkudes jääme ilma kõigist siin omandatud teadmistest.


Illusoorne materiaalne energia avaldab elusolendeile 3 sorti mõjutusi. Tulemuseks on voorus, kirg ja teadmatus. Et tunda kooskõla igavikuga, on vaja neist üle olla (kõrgemale tõusta).
Surmahetkedel tuleb meil vastust anda kõigi oma elu jooksul sooritatud tegude eest.
Järgmises elus jõutakse (vähemalt?) selleni, millele surmahetkel (kehast lahkudes) (kõik) oma mõtted koondame.
Sulgedes meeltele kõik uksed, keskendades mõistuse oma südamele (vaimule?) ja viies eluõhu (hinge?) pealae kohale, kinnistatakse end joogina.
Hinge jaoks ei eksisteeri sündi ega surma. Hing on igavene, algne.
Oma terviklikuses on elusolendeile omased 3 omadust - igavikulisus, teadmised ja õndsus.
(Paljud?) materiaalse maailma naudingud on (lihtsalt) vaimse maailma naudingute peegeldused.
Temani (Jumalani) jõudnu on saavutanud elu (olemise?) kõrgeima täiuslikkuse, see vabastab (elus) olendi tingimustest sõltuva (st. maise) eksistentsi all kannatamisest.
Soov rännata on osa elusolendi loomusest.

  Raamatutest veel.....