Juhan Sõerd

Psühholoogia kõigile

Tallinn 1992

Eneseaustus = Edu / Taotlused (W.James)

Vajadus on organismi ja keskkonna vaheline tasakaalutus, mis loob tegevuseks valmisoleku seisundi....mis väljendub püüdluses või otsingus millegi järele.

A. Maslow` koostatud vajaduste hierarhia

ENESEAKTUALISEERIMISE
VAJADUSED

oma eelduste arendamine ja
energiavarude kasutamine
ESTEETILISED VAJADUSED
vajadus luua ja tajuda ilu
INTELLEKTUAALSED VAJADUSED
vajadus uurida, teada ja aru saada
SOTSIAALSE TUNNUSTUSE VAJADUS
vajadus tegutseda tulemusrikkalt ja
saada tunnustust
ARMASTUS JA ÜHTEKUULUVUSVAJADUS
vajadus tegutseda koos teistega ja
kuuluda kellelegi
TURVALISUSVAJADUS
vajadus tunda end kindlalt ja turvaliselt
FÜSIOLOOGILISED PÕHIVAJADUSED
nälg, janu jne.

Veendumus on niisugune teadmine, mille tõesuses inimene on absoluutselt kindel, kusjuures see kindlus ei toetu mitte ainult mõistusele, vaid ka tundmustele.

Väärtushinnang on isiksuse hinnanguline suhtumine mingisse asjasse või nähtusesse.

Hoiak on püsiv valmisolek teatud reageeringuks või hinnanguks.

Talent ei ole habe, mis kasvab iseenesest. (V.Panso)

Enamasti pole ükski sündmus iseenesest inimese jaoks meeldiv või ebameeldiv, selliseks teeb ta inimese suhtumine sellesse sündmusesse.

Suhtlemine on võimalik ainult siis, kui suhtlevad pooled suudavad hinnata teise käsitustaset ja teha endale selgeks, mida kujutab endast suhtluspartner.

Kui me ainult nõuame ja ootame soovitud tulemust, andmata mingisugust positiivset kinnitust, siis me eesmärgile ei jõua

Mäng on lapse(le) vaba looming ja tema peamine võimalus oma iseseisvust avaldada.
Aatomifüüsika on lapsemäng lapse mängu kõrval. (Einstein)

 

  Raamatutest veel.....