Yogi Ramacharaka

Ravimine hinge ja vaimujõul

Tlk. Aime Kons, 1994 (väljaandest "Parantaminen sielun voimilla ja hengella", orig - 1906 a. Chicago)

Õige tervis tuleb õigest toitumisest, õiget toitumist pole aga õige seedimiseta.
Parim toidu omastamise viis - täielik mälumine. Seedimiseks vaja ka piisavalt vedelikku.
Õige hingamine on kolmandaks tervise eeltingimuseks.

Iga haigus põhineb rakkude haigestumisel. Seega tuleb kontrolli alla saada rakkude haigushood.

Praanaravi - ravitava isiku haigete rakkude varustamine elujõu e. praana värskete kogustega.
Võtetena kasutatakse :

  • ülekanne silmade abil
  • käte pealepanemise abil
  • pealehingamise abil

Ravija tulemused on paremad, kui ta valdab õiget hingamist.

Ravimine mõttejõul - põhineb asjaolul, et organitel, kehaosadel ja rakkudel on teadvus. Seda teadvust saab mõjutada väljaspoolt tuleva mõttega.
Mõtte abil surutakse maha rakkudes ja kehaosades tekkinud mässuline `teadvus`ja sunnitakse teda uuesti normaalselt toimima.

Enamik haigusi saab alguse maost ja halvast vereringest

Ravimine sisendusega - põhineb hingejõu mõjul alateadvusele. Sisendusravi puhul mõjutab ravija haige teadvust sõnadega, et anda normaalne hingeseisund nendele haigetele, kes mõtlevad oma kehale kahjulikult. Ravija peab sisendades rääkima ainult seisundist, mida tahetakse saavutada, keskenduma saabuvale tervenemisle. Mõjutust peab alati kasutama jaatavas vormis.

Inimene on selline, nagu ta oma südames tunneb.

Üks peamisi haigestumise põhjusi on hirm. Hävitage hirm ja te hävitate haiguse allika.

Sõnad tulevad, lähevad ja muutuvad, kuid nende väljendatud mõte on igavene.

  Raamatutest veel.....