Iring Fetscher

Sallivus

Ühe väikese vooruse asendamatusest demokraatiale. Ajalooline tagasivaade ja aktuaalsed probleemid.

LR 1997, Saksa keelest tõlkinud Mati Sirkel (orig. Toleranz. .... 1990)

Milles inimesed ennast süüdlaseks on teinud, seda võivad inimesed ka vältida või kõrvaldada - igatahes siis, kui parandus ei tule liiga hilja.

Usk on ilmutatud lausete intensiivne tõekspidamine, mis ei tunne muud kinnitust peale usklike ühtekuuluvuse.

Mida ebakindlam on oma usk, seda suuremaks saab vajadus kõrvaldada häirivad tunnistajad tõsiasjale, et võib elada ka teistmoodi ja toetuda teistsugustele veendumustele.

Mida nõrgem on omaenda kultuurilise identiteedi tunne, mida nõrgem üldine eneseväärtustunne, seda suuremaks muutub sallimatuse kiusatus.

Teistsugusus, teised eluviisid ahistavad - ja eeskätt siis, kui nad kerkivad esile meie läheduses, meie linnas või kogukonnas.

Sallivus eeldab piisavat eneseteadvust ja eneseväärtustunnet.

Kasin rahvuslik eneseväärtustunne viib teiste rahvuste madaldamiseni ja sallimatuseni võõraste vastu.

Tunnustamine ei nõua ju teise usu, eluviisis, kultuurilise eripära ülevõtmist, vaid üksnes respekteerimist võrdväärsena.

Kui inimesed ei saa midagi teha omal vabal tahtel, vaid neis toimib ainult Jumal, siis lähtuvad ka nende pahateod ja patud Jumala tahtest, ja me jõuame paradoksini, et Jumal karistab inimesi millegi eest, mida tegelikult "tema on neis teinud" (Erasmus).

Ilmselgus on suhteline kvaliteet. (Pierre Bayle)

Kõik religioonid on ühtmoodi head, kui vaid inimesed, kes neid tunnistavad, on ausad inimesed. (Friedrich Suur)

Kes tahab kõike seadustega reeglistada, pigem kutsub esile kui summutab väära talitusviisi.

Kõige vähem on ususallimatus õigustatav Kristuse järgimisega. (Voltaire)

Seadused valvavad ilmsikstulevate kuritegude, religioon salajaste järele. (Voltaire)

Ainus õigustatud põhjus, mis lubab ühiskonnal sekkuda üksikisiku vabadussfääri, on "teiste õnnetuse ärahoidmine". Samas ei tohi kedagi tema arvatava "õnne" juurde sundida. (J. S. Mill)

Inimkond võidab rohkem selle kaudu, et laseb igaühel elada oma tahtmise järgi, kui sundides igaüht elama nii, nagu tundub hea teistele. (J. S. Mill)

Kui avalikku arvamust pole vastavalt haritud ja kasvatatud, on tal tendents suurele sallimatusele. (J. S. Mill)

Sallivus on teise talumine sihiga teda paremini mõista. Alles sellest paremast mõistmisest lähtuvalt tuleb korrastada vastasmängijate huvikonflikte ja õigusi.(Alexander Mitscherlich)

Kahtlusi ei tohi alla suruda, kuna nende kummutamise kaudu võib leida tõe, vähemalt õnnestub aga sellele sammhaaval läheneda.

Natsionalism on "õiguspärase rahvusliku enesekaitse moonutatud vorm ja too moonutus on seda selgem, mida tugevam on rõhumine." (Adam Michnik)