Herman Hesse

Siddhartha

 Tlk. Tiiu Relve, Tallinn , LR 1986


Tõeline otsija, kes midagi leida tahab, ei saa ühtegi õpetust omaks võtta.

Kui keegi otsib, võib kergesti juhtuda, et ta silm märkab vaid seda, mida ta otsib ja ta on võimetu midagi leidma, midagi vastu võtma, kuna ta on eesmärgist haaratud.

Teadmisi saab jagada, tarkust mitte. Seda võib leida, kogeda, sellele toetuda, kuid jagada ja õpetada seda e saa.

Peab õppima armastama maailma, milles me elame ja mitte laskma end vajuda sügavale soovunelmatesse, väljamõeldud täiuslikkusse.

Mõte ja olemine pole kuskil asjade taga vaid nende see, nad on kõiges.