Ben Zion Bokser

Talmudi tarkuseraamat

Tlk. Maia Planhof
Orig. The Wisdom of the Talmud, 2001

Oponendi sõnu ei tohiks tagasi lükata. Palju kasulikum on need välja otsida ja neid tundma õppida.Nii jõuab inimene... täieliku tõeni.
... Õige on põhjendatud vastuväide.

Doktriinis või seaduses ei ole eelnevalt olemas lõplikke tõdesid; tõde on iga sugupõlve autoriteetsete tõlgendajate suurema osa kaalutletud otsus.

Varusta end õpetajaga ja muretse endale kaaslane ning otsusta iga inimese üle kaastundlikult.

Hoidu halvast naabrist, ära seltsi kurjaga ja ära heida meelt hüvituse pärast, kui see on aegalne tulema.

Ära suru teistele peale seda, mis on sulle vihkamisväärne

Kui ma ei ole enda jaoks, kes siis minu jaoks on? Aga kui ma olen ainult iseenda jaoks, mis ma siis olen? Ja kui mitte praegu, millal siis?

Tarbetu on püstitada monumente õiglastele; nende monumentideks on nende teod.

Ma olen õppinud palju oma õpetajatelt, veelgi rohkem oma kolleegidelt, kuid kõige rohkem oma õpilastelt.

Ära otsusta nõu, vaid selle sisu järgi.

Milline on õige rada, mille inimene peab valima? Rada millest saab tema uhkuse allikas ta oma südametunnistuse ees ja mis toob talle ka inimkonna austuse.

Inimene, kel on arusaamist, millega saab ligimese silmaringi avardada, ja ei suhtle temaga, röövib ligimeselt tema osa. Vaimuanded nagu ka ainelised kingid on usaldus, mida tuleb teistega jagada.

Mees ei tohi abielluda naisega teda tundmata, et ta hiljem ei avastaks tema pahesid ega hakkaks teda vihkama.

Rikkus seisneb ainult kunstisolla rahul sellega, mis on inimesel olemas.
"Kes on rikas? See kes on rahul oma osaga."

Igaüht, kes jookseb suuruse järele, seda suurus väldib; igaüht kes põgeneb suuruse eest, seda suurus jälitab.

Võta iga inimest vastu rõõmsa meelelaadiga.

Kes pälvib austust? See, kes austab teisi inimesi.

Inimese heasoovlikust tuleks pakkuda piiramatult. Isegi patusel on sellele õigus.

Ära otsusta oma naabri üle, enne kui sind pole pandud tema kohale.

Tõde...on üks kolmest tugisambast millel seisab maailm; teised kaks on õiglus ja rahu.

Ühiskonnas, kus inimesed on rahul seaduse range sõnasõnalise täitmisega, puudub moraalne tsement, mis annab ühiskonnakorrale stabiilsuse ja võimaldab sel ellu jääda.

Kes on kangelane? See kes valitseb oma kirge.

Hea tegu viib teise hea teoni ning patustamise tagajärg teise patustamiseni. Väldi isegi tühist patustamist, et see ei viiks sind suureni.

See, kes rikub pealtnäha tühist määrust, rikub lõpuks kaalukat.

Inimese tõelist iseloomu võib ära tunda tema veinikruusist, tema rahakukrust ja tema vihast.

Ettevõtliku poe väraval on palju sõpru ja vendi. Allamäge veereva poe väraval pole ei vendi ega sõpru.

Veel raamatutest