Fjodor Dostojevski

Kurjad vaimud

Tõlkinud Virve Krimm, Tallinn, ER 1997

Naisesüdame sügavused on tänapäevani ikka veel avastamata maa.

Me ei suuda ka ilma peata midagi korraldada, hoolimata sellest, et kõige rohkem takistavadki meid asjadest aru saamast just meie pead.

...mina usun Jumalat kui olemust, mis tunnetab end vaid minus.

Võtke teadmiseks, et kõik need, kes lakkavad mõistmast oma rahvast ja kaotavad sidemed temaga, kaotavad pikkamööda ka isade usu, neist saavad kas ateistid või ükskõiksed lojused.

Kõik andekad ja edumeelsed inimesed Venemaal on alati olnud, on nüüd ja tulevikus alati mängurid ja joodikud, kes ei näe selget päeva.

...ära teda ilmaski viimase piirini aja - see ongi abielu reegel number üks.

Miks on see nii, et kõik need tulised sotsialistid ja kommunistid on ise sihukesed kujuteldamatud ihnuskoid,, saamamehed, omanikuhinged, ja koguni sedavõrd, et mida suurem sotsialist, seda kaugemale läheb, seda kõvem omanikuhing ta on.

...kuid mõlemapoolne endassetõmbumine mõjub siirale sõprusele mõnikord kahjustavalt.

Kogu vabadus on käes siis, kui on ükskõik, kas elada või mitte. See ongi kogu eesmärk.

Inimene kardab surma, sest ta armastab elu.

Kes võidab valu ja hirmu on ise Jumal.

Ja kui sul ei olegi mingit muret südamel, voolavad pisarad juba üksnes rõõmu pärast.

On asju, ..., mille kohta pole võimalik midagi tarka öelda, ja veelgi enam, millest on rumal üldse rääkima hakatagi.

Kuid tõeline, ehtne südamevalu võib vahel teha isegi fenomenaalselt kergemeelse inimese soliidseks ja kindlameelseks, kas või lühikeseks ajakski; vähe sellest, tõelise, ehtsa südamevalu käes on vahel lollidki targaks saanud, mõistagi samuti ajutiselt, südamevalul on juba kord niisugune omadus.

...ehe tõde ei ole kunagi tõepärane, kas teate seda? Et teha tõde tõepärasemaks, peab sellesse kindlasti segama valet.

...kõige kergem on päid maha raiuda, kõige raskem aga ideed kanda.

Kui kogu inimene saavutab õnne, sees aega enam pole, sest seda pole enam vaja.

Inimene on õnnetu sellepärast, et ta ei tea, et ta õnnelik on; ainult sellepärast.

Kõik on hea. Kõigil neil on hea, kes teavad, et kõik on hea. Kui nad teaksid, et neil on hea, siis oleks neil hea, kuid esialgu, niikaua kui nad ei tea, et neil hea on, on neil paha.

Mida tugevam on rahvas, seda erilisem on tema Jumal.Kunagi veel ei ole olnud rahvast ilma religioonita, see tähendab, ilma arusaamata heast ja kurjast. Igal rahval on oma arusaam heast ja kurjast, samuti oma hea ja kuri. Kui paljude rahvaste arusaamad heast ja kurjast taanduvad vähehaaval ühesuguseks, siis surevad kõik rahvad vähehaaval välja, siis kustub ja kaob vähehaaval ka vahe hea ja kurja vahel. mItta kunagi veel ei ole mõistus suutnud määratleda head ja kurja või koguni teha vahet hea ja kurja vahel, olgu või ligilähedaseltki, vaid vastupidi: ta on neid alati häbiväärselt ja haledalt segi ajanud; teadus aga on pakkunud rusikareegleid.

... parem ikka kummardada säärikuid kui viiske.

Paistab, et kogu inimese elu teine pool koosneb tõesti vaid esimesel poolel kogutud harjumustest.

Peab tõesti olema suurvaim, et suuta vastu seista isegi terve mõistuse häälele.

Venemaa on looduse kapriis, mitte mõistuse mäng.

...praegusel ajal targad inimesed ei räägi vaid on vait.

Kandke taaka. Muidu pole teenet.

Niipalju kui mina näen ja aru saan, seisneb kogu vene revolutsioonilise mõtte tuum au eitamises.

Kogu see nende naisküsimus pole muud kui originaalsuse puudus.

...üldse aga olen ma tähele pannud, et päeval jääb usk natuke nõrgemaks.

Ei ole kelmi, kellel ühtki õrna kohta poleks.

Sest mida teeb sotsialism: hävitab vanad jõud, kuid uusi asemele ei too.

Venemaal tegelebki arvutu hulk inimesi ainuüksi sellega, et ründab äärmislet raevukalt ja kangesti pealetükkivalt nagu kärbsed suvel teiste ebapraktilisust, süüdistades selles kõiki koos ja igaüht eraldi, väljaarvatud iseennast.

Üldse on vene naisenägude kauniduses vähe korrapära ja ... ja need tuletavad natuke meelde pannkooki... Kusjuures silmad on, muide ilusad... naerused silmad... Need õienupukesed on oma nooruses paar aastat võ-luvad, koguni ehk kolm aastat... siis aga lähevad eluks ajaks vormist välja... põhjustades oma meestes seda kurba üks-kõik-sust, mis aitab niiväga kaasa naisküsimuse arenemisele...

... on silmaga nähtavas tegelikkuses alati midagi mis vapustab.

Iga naine paneb altari ette minnes mehe minevikust midagi seesugust tallele, siis aga... aga mis on aasta pärast?

Minu ülim idee on, et Jumalat ei ole.Minu poolt on kogu inimkonna jalugu. Inimene polegi muud teinud, kui Jumalat välja mõelnud - et elada ja mitte ennast ära tappa; see ongi kogu maailma jalugu kuni tänase päevani.

Tunnetada, et Jumalat ei ole, ja mitte tunnetada ühes sellega, et sinust endast on saanud jumal, - see on absurdne, vastasel korral tapad enda tingimata ise ära. Kui sa seda tunnetad, oled - valitseja, sel juhul sa ei tapa ennast, vaid elad ülimas suuruses.

Kõik on õnnetud, sest kõik kardavad oma meelevalda näidata. Inimene ongi tänapäevani nii õnnetu ja vaene just sellepärast, et ta kardab omaenese meelevalda näidata põhiasjas ja teeb oma tahtmist vaid tühjas-tähjas nagu koolipoiss.
...
Meelevald! See on kõik, millega ma saan põhiasjas näidata omaenese alistamatust ja oma kohutavat uut vabadust. Ja see on väga kohutav. Ma tapan enda, et näidata omaenese alistamatust ja oma kohutavat uut vabadust.

Oo, õnnistatud on see, kellele Jumal ikka ja alati saadab naise...

...täielik ateism on austusväärsem, kui ilmalik ükskõiksus.

... tugev hirm peletab vihkamise ja kättemaksuhimu täielikult.

Ainuisikulist pattu ei ole olemas.

Inimesed kardavad vaid neid asju, mis ähvardavalt otseselt nende huvisid.

...võõras valus on meile alati midagi meeldivat.

 Raamatutest veel.....