Sangharaksita

  ZENI OLEMUS

Tõlgitud väljaandest: The Essence of Zen, Windhorse Publications, 1985

Tõlkinud: Taavi Padjus
Toimetaja: Taivo Org
Keeletoimetaja: Kanni Labi

Tallinn, 2001
FWBO-Eesti, Sulevimägi 5, Tallinn 10123, jwbo.gz.ee

Vt. sama raamat Virve Külaviiru tõlkes aadressil http://www.hot.ee/esi/sangharakshita.html


EESSÕNA

Pärast Idas, peamiselt Indias veedetud kahtkümmet aastat pöördusin ma 1964. aasta augustis tagasi Inglismaale The English Sangha Trust'i kutsel ning olin kahe aasta vältel ametis Hampsteadi budistlikus vihaaras. Sel perioodil pidasin ma vihaaras üle saja loengu budismi eri aspektidest, sealhulgas viis kõnet teemal "Zeni olemus". Käesolev teos on 1965. aasta lõpul peetud kõnede ümberkirjutus. Ehkki üleviimine suusõnast kirjakeelde on vältimatult kaasa toonud teatud kokkusurumise, olen ma püüdnud vastu seista kiusatusele kujundada nende kõnede sisu ümber "kirjanduslikumasse" vormi. Loodan, et selliselt toimides pole ma mitte üksnes jäänud lähemale ch'ani südamele, vaid vältinud ka ilmselget vastuolu ja jätnud loomata ühe järjekordse "raamatu zenist".
Hoolimata sellest, et loed seda praegu oma silmadega ja ei kuule kõrvadega - järgnevatel lehekülgedel ma vaid kõnelen... Kas kuuled mind?

Freathy Bay,
Cornwall.
26. aprill, 1973.


Autoriõigusi aksepteerides on tekst siit eemaldatud, terviktekst oli kunagi saadaval aadressil http://wave.prohosting.com/madisman/zeni/

Esimene loeng
Sissejuhatus
Teine loeng Eriline ülekanne väljaspool pühakirju
Kolmas loeng Ei mingit sõltuvust sõnadest ega tähtedest
Neljas loeng Vahetult osutades (inim)meelele
Viies loeng Nähes iseenda loomust ja saavutades budasuse

Veel raamatutest