Liisa Keltikangas-Järvinen

Agressiivne laps
Kuidas suunata lapse isiksuse arengut
Tallinn Koolibri 1992

Originaali tiitel: Liisa Keltikangas-Järvinen - Agressiivinen lapsi. Miten ohjata lapsen persoonallisuuden kehitystä. Tõlkinud M. Ollisaar

 


Keltikangas-Järvinen, L.
Agressiivne laps. - Tln.: Koolibri, 1992. - 128 lk.
Soome teadlane Liisa Keltikangas-Järvinen käsitleb oma raamatus lapse sotsiaalset arengut ja seda takistavaid mõjureid, millest tähtsaim on agressiivsus. Autor juhib tähelepanu sellele, et agressiivsus ei ole sünnipärane nähtus. Agressiivsus on eesmärgi saavutamise vahend neil inimestel, kes on kaotanud lootuse muul viisil eesmärgile jõuda.

Selle raamatu eesmärk on rääkida lapse sotsiaalsest arengust ja arenguhälvetest, ennekõike agressiivsusest ning sellega kaasnevast nartsissistlikust iseloomuhälbest. Raamatu autori soov on pakkuda kasvatajale nii psühholoogiaalaseid teadmisi lapse sotsiaalse arengu ja selle suunamise kohta kui ka tuge argiste kasvatusprobleemide lahendamiseks, kindlust ja eneseusaldust.