Alkohol, narkootikumid, õnnemängud - oht sattuda sõltuvusse!

Tihti kasutavad inimesed alkoholi ja narkootikume lihtsalt pingete maandamisvahendina. See võib tunduda esmalt lihtne ja kerge lahendus, kuid salamisi sõltuvust tekitavana - mitte kõige õigem. Praegu on olemas nii mõnedki võimalused otsida tuge ka selle probleemi lahendamiseks. Ei tasu karta pöörduda abipalvega spetsialisti poole. Kui asi on arenenud kaugele ja tegu on juba sõltuvushaigusega, siis on üksi toimetulek peaaegu võimatu. Ka omaksed, sõbrad ja tuttavad võiksid kuulata ära spetsialisti nõuanded, kuidas toetada alkoholist (narkootikumidest) loobuda püüdjat.

Abiks artiklid

 Pealkiri ja link terviktekstini

Autor

Avaldamise
kuupäev

 Avaldamise koht

Algallikas
1 Kuhu põgeneda viinaõuduse eest?

Juta Üts

10. okt 2001

Terviseleht
http://www.terviseleht.ee/200110/10_viinast.php?gallup=tulemused
2 Eestis on tuhandeid laostunud mängureid

Hindrek Riikoja

15. aprill 2000

Postimees
http://www1.postimees.ee/utiliidid/pm/pm000415.htm#teine_uudised
3 Mitte minu laps

Helle Raidla

märts 1999

Eesti Naine
http://www.zzz.ee/eestinaine/9903/mitteminu.htm
4  Alkoholi mõju        http://www.ut.ee/tervis/opetajatele/uimastimoju/alkohol.html
5  Sõltuvus, naiste alkoholism    23 aprill 2001  Delfi Naisteleht  http://woman.delfi.ee/archive/print.php?id=1443862
6  Narkootikumid  Mari Järvelaid    Eesti Perearstide Selts  http://karu.mp.cut.ee/eps/Artikklid/narkootikumid.htm
7  Mängupõrgu röövib hinge  Manona Visnapuu  07 juuni 2001  DELFI  http://www.delfi.ee/archive/print.php?id=1621858
 8  Pohmell  Kertu Saks  22 juuni 1997  Eesti Päevaleht  http://www.jofo.ee/ut/pohmell.html
9  Anonüümsed alkohoolikud peavad üksteist toetades kainust aus  Kristel Rõss  10 märts 1999  Tartu Postimees  http://www.postimees.ee:8080/htbin/1art-a?/99/03/10/tartu/uudised.htmXkolmas
 10  Elementaarteadmised narkootikumidest  Kristine Taidre, Triin Tappel  2000    http://www.hot.ee/pyhapaeva/narko/

Kontaktid

Internetiaadress http://www.kliinik.ee/, seal võimalik küsida nõu ka sõltuvushaiguste kohta. Nt. alkoholisõltuvust puudutavad vastused asuvad samas, lehel http://www.kliinik.ee/index.php?11,alkoholi

Internetiaadressil http://madli.ut.ee/~pedaste/narko/ leiab mõne juhtumi kirjeldusi jms. (pigem vali "aeglane võrk")

Internetiaadressil http://my.tele2.ee/aa_eesti/ saab ülevaate abist, mida osutab anonüümsete alkohoolikute liikumine AA Eesti. Samas ka koosolekute ajad erinevates maakondades, kontaktandmed.

Tartu A-kliinik - EE2400 Tartu, Staadioni 4; info tel 27/431-962. Pakub kriisiabi ka pereliikmetele ning konsultatsioone sõpradele ja töökaaslasteele.

Tallinna Wismari Haigla, Wismari 15, EE0031 Tallinn
registratuuri tel. 0 662 1068, kabinetis tel. 0 662 1024.
Ambulatoorne vastuvõtt: E:15-17 K: 10-13 R:10-13.
NB! Wismari haigla teenused on tasulised.

Sinise Risti kriisirühm - info tel 586 354, Kalle Laane)

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku "Võitjate rühm" - info 444-160, Taavet Udso

Eesti Karskusliit - EE0006, Tallinn, Paldiski mnt 52, dr Jüri Ennet

Pärnu AA liikumine -
Koosolekud toimuvad Väike-Posti 4 pühapäeviti kell 13.00 ja kolmapäeviti kell 18.00.
Teavet saab tel. 255 26 557, Ari .

 Temaatilised artiklid, info ja soovitused selle lehe kohta palun saata aadressile raul.kivi@parnu.ee