LAO-ZI

DAODEJING

KULGEMISE VÄE RAAMAT

Hiina keelest tõlkinud
Linnart Mäll


Selgitusi

       Kulgemise raamat


       I

kulgetav kulg on püsitu kulg
nimetav nimi on püsitu nimi
nimetu on taevasmaa algus
nimetu	 on musttuhandete ema

sest
  kui ei ihka püsivat
    tema saladust näed
  ihkad aga püsivat
    teda piiratuna näed

nemad ilmuvad ühe ja samana
ometi lahknevad nimetamisel

ühe ja samana
  öeldud ürgsena
ürgsest veelgi ürgsem
  kõigi saladuste värav


       II

taeva all kõik mõistavad ilusa ilusaks
  siit ka inetus
kõik mõistavad hea heaks
  siit ka halb

sest
  olev ja olematu sünnitavad teineteist
  raske ja kerge täiendavad teineteist
  pikk ja lühike võrdlevad teineteist
  kõrge ja madal mõõdavad teineteist
  kõla ja heli häälestavad teineteist
  ees ja taga vahetavad teineteist

sellepärast õnnis
  toimimata tegutseb
  sõnadeta õpetab musttuhandeid
     loob kuid ei väida
     annab elu kuid ei omasta
     toimib kuid ei toetu
     valmis saab kuid ei peatu

tõesti ta ei peatu
nõnda ta ei lahku


       III

ärgu ülendatagu võimekaid
     ning rahvas ei võistle
ärgu hinnatagu haruldusi
     ning rahvas ei varasta
ärgu nähtagu ihaldatavat
     ning rahva süda pole rahutu

sellepärast õnnis inimene valitsedas
     jätab tühjaks südamed
     paneb täis ent kõhud
     jätab nõrgaks püüud
     teeb ent kõvaks kondid
ning rahvas ei mõista ega ihka
mõistja aga ei söenda toimida

  toimi toimimata
  ning ei ole nii
  et ei oleks juhtimist

kulg on õrn
  ometi kulutades kulumatu

oh põhjatu
  ta on kui musttuhandete esivanem
    nürista ta tera
    sõlmi lahti sõlmi
    tuhmista ta sära
    päris tolmuks pea
      palju palju alles jääb

ma ei tea 
  kelle laps ta on
tema oli 
  enne taevast valitsejat

       V

taevasmaa ei ole inimlik
  musttuhandeid peab õlekoerteks
õnnis pole inimlik
  kogu rahvast peab õlekoeraks

taeva maa vahemik
  on kui lõõts või vile
    tühi kuid ei ammendu
  mida rohkem liigutad
    seda rohkem annab välja


palju räägid vähe tulu
parem keskmist eelista

       VI

surematu oruvaimu
  kutsutakse ürgemaks
ürgema väravat
  kutsutakse taevasmaa juureks
kestab kestab
  ikka alles
kulutage
  vaevata

       VII

taevas on jääv
maa on kestev
taevasmaa on jääv ja kestev
  ta ei ela endale
  nõnda ongi jääv

sellepärast õnnis
  jätab enda taha
    ometi on ees
  jätab enda välja
    ometi on sees

kas pole nii
  püüdlemata endale
  saadakse ka endale
       
       VIII

ülim headus on kui vesi

vesi on hea musttuhandetele
  ta ei võistle
ta läheb sinnagi
  mida peetakse halvaks
nõnda ta ongi kui kulg

  maa heastab elupaiga
  sügavus heastab südame
  inimlikkus heastab helduse
  usaldatavus heastab rääkimise
  sirgemeeelsus heastab valitsemise
  oskus heastab tegevuse
  õigeaegsus heastab ettevõtmise

ning kui pole võistlemist
siis ei ole vihkamist

       IX

kõike kätte võtta
  parem ära proovi
järjest teritada
  mis siis alles jääb
kulda kallliskive täis on maja
  kes küll seda kaitsta suudab
rikkad kuulsad upsakaina
  iseendist jäävad ilma

töö on tehtud
  kohe taandu
    see on taevalik kulg

       X

meeles ühte püüa hoida
  kas saad loobumata
hingust süvendada nõtkust arendada
  kas saad äsjasündinuna
puhastuda ürgset näha
  kas saad puudusteta
rahvast armastada riiki valitseda
  kas saad teadmisteta
taevauksi lahti kinni sead
  kas saad naiselikkuseta
selgelt kõiki ilmakaari tunda
  kas saad toimimata

    anna elu kasvatada
    anna elu ära omasta
    toimi ära toetu
    juhi ära käsuta
sellest ütlen
    ürgne vägi

       XI

kolmkümmend kodarat koondame ainsasse rummmu
see mida pole
  teeb ratta kasutatavaks

vaasi vormime savist
see mida pole
  teeb vaasi kasutatavaks

majasse jätame uste ja akende avad
see mida pole
  teeb maja kasutatavaks

valmistatul on küll mõte
see mida pole
  teeb kasutatavaks

       XII

viis värvi
  silmad tuhmuvad
viis tooni
  kõrvad nürinevad
viis maitset
  keelgi tuimeneb

tormlemine jahtimine
  süda ärevuses
haruldased kaubad
  tegevused häiritud

sellepärast õnnis
  hoolitseb kõhu eest
  mitte silma eest
sest ta
  hülgas tolle
  võttis selle

       XIII

karda kiitust nagu laitust
hinda suurt valu nagu keha

miks ütlen
  karda kiitust nagu laitust
kiitus teeb ju tühiseks
  nagu kardad seda akotada
  nõnda kardad seda saada
sellepärast ütlen
  karda kiitust nagu laitust

miks ütlen
  hinda suurt valu nagu keha
mull vaid sellest on suur valu
  et on keha
kui ei oleks keha
  kust siis valu

sellepärast
  kui sa nagu oma keha
     hindad taevaalust
  sinu hoolde anda võiks
     taevaaluse
  kui sa nagu oma keha
     austad taevaalust
  sulle usaldada võiks
     taevaaluse

       XIV

tahan teda näha kuid ei näe
  ütlen märkamatu
tahan teda kuulda kuid ei kuuel
  ütlen kuuldamatu
tahan teda puudutada kuid ei saa
  ütlen imeväike

need kolm tabamatut
seegunedes saavad üheks
  pealt pole hele
  alt pole tume
  kestab kestab
  nimetu
  ikka naaseb
  pole asi

tõesti ütlen
  kuju millel pole kuju
  asi mis ei ole asi

tõesti ütlen
  ähmane 
  metsik

kohtan teda
    nägu ei näe
 
järgnen talle
    selga ei näe

püsi muistses kulgemises
suuna tema abil tänast
ja sa mõistad muistse algust
sellest ütlen       
   kulgemise nide

       XV

ennemuistsed head teinud targad
   peened
   salajased
   ürgsed
   läbinägevad
nõnda sügavad et raske mõista

kuna neid on raske mõista
püüdkem kirjeldada välist
   hoolikad
     nagu talvel jõge ületajad
   kahtlevad
     nagu neljas kaares naabreid pelgajad
   väärikad
     nagu külalised
   tuhmid
     nagu sulav jää
   loomulikud
     nagu tahumata puit
   avarad
     nagu org
   hägused
     nagu mudane tiik

kas saad mudasena seista
   kuni puhtus tasapisi selgub
kas saad rahulikult oodata
   kuni töödeks saabub aeg

hoia seda kulgemist
   ära ihka saada täis
nemad polnud täis
   nõnda saidki vanana ja kulununa täiustuda

       XVI

saa täiesti tühjaks
säilita vankumatu rahu

musttuhanded tekivad
mina jälgin nende naasmist
neid on väga palju
igaüks naaseb lättesse

naased lättesse
    ongi rahu
sellest ütlen
    vabaned sunnist

vabaned sunnist
    ütlen püsivalt
mõistad püsivalt
    ongi selgus
ei mõista püsivalt
    hullud viljatuna
mõistad püsivalt
    kõike mahutad

kui kõike mahutad siis erapooletu
kui erapooletu siis kuninglik
kui kuninglik siis taevalik
kui taevalik siis kulgev
kui kulgev siis kestev

keha häving pole hukk

       XVII

ülimaid ja kõrgemaid vaid teatakse
neist alamaid kiidetakse ja armastatakse
neist alamaid kardetakse
neist alamaid põlatakse

   kelles pole usaldust
   selles pole usaldust

teinud töö ja lõpetanud toimingud
loobu hindavatest sõnadest
rahvas aga rääkigu
   juhtus iseenesest

       XVIII

suurest kulgemisest hälbides
  ilmus õiglus inimlikkus
targutuste väitlemiste ilmudes
  ilmus ka suuur valskus
lähedaste üksmeele kadudes
  ilmus perekonnameel
riigis segaduse kasvades
  ilmusid riigitruud alamad

       XIX

hülga tarkus jäta väitlus
  rahvale sajakordne kasu
hülga õiglus jäta inimlikkus
  rahvas pöördub austama ja armastama
hülga edu jäta osavus
  röövlid vargad puuduvad

need ju üksnes kaunistused
neist ei piisa

sellepärast erguta alluvaid
  nägema lihtsat
  hindama loomulikku
  vähendama isekust
  vabanema himudest

       
ütled lahti matkamisest
  oled muretu

       jah ning jaa
         kas erinevad palju
       hea ja halb
         kas on neis sarnast
       inimeste välditavat
         kas on vaja vältida
viljatu see kõik ja pole otsa

inimesed kõik on rõõmsad
  justkui ohverdaksid looma
  justkui algaks kevadpidu
mina vaikin oh ei anna märku
  nagu laps kes veel ei naera
väsinuna ekslen
  pole kohta naasta

kõigil kõike ülekülla
  mina üksi milletagi
oi oi olen nõdrameelne
  segi üsna segi

tavalised inimesed
  helged nõnda helged
mina üksi
  tume nõnda tume

tavalised inimesed
  agarad nii agarad
mina üksi
  muretu nii muretu
liigun merelainena
  justkui poleks õiget kohta

kõik on miskiks kõlbulik
mina üksi toores metsik
  mina üksi erinev
kuid ma hindan toitvat ema

       XXI

suurim vägi tõesti
  järgib üksnes kulgu
asju vormiv kulg
  nii metsik nii ähmane

oh ähmane oh metsik
  ta sees on kujundid
oh metsik oh ähmane
  ta sees on asjad
oh tumedus oh hämarus
  ta sees on peenim
see peenmim väga tõeline
  ta sees on usaldus

vanast ajast tänaseni
  ta nimi ei kao
nähes kõiki nimetusi
  miks neis seda tean
tema abil

       XXII

oled muserdatud
        terveks saad
oled kõver
        sirgeks saad
oled poris
        puhtaks saad
oled koltunud
        värskeks saad
lepid vähesega
        palju saad
tahad palju
        eksid palju

sellepärast õnnis hoiab üht
nõnda annab eeskuju taeva all
   ennast näitamata nähtav
   ennast õigustamata õige
   ennast ülistamata teenekas
   ennast hindamata väärikas
tema kunagi ei võistle
   nõnda taeva all ka keegi
   temaga ei võistle

iidne väide
   oled muserdatud
         terveks saad
kas on tühi jutt

tõesti terveks saad
naase temasse vaid

       XXIII

loomulik kõne on hääletu

sest
   iil ei kesta hommik otsa
   paduvihm ei kogu päeva
   kes neid anaab
   taevasmaa

kui ei taevasmaa saa kestvalt
   kas siis inimene

sellepärast ole kulgeja
   kulgeja on sama mis kulg
   vägiline on sama mis vägi
   hälbija on sama mis hälbimine

   kes on sama mis kulg
     seda rõõmustab kulg
   kes on sama mis vägi
     seda rõõmustab vägi
   ke son sama mis hälbimine
     seda rõõmustab hälbimine

kelles pole usaldust
sellel pole usaldust
   
       XXIV
  
kas saad varbail kaua seista
pikil sammel kaua käia

   enda näitamine ei tee nähtavaks
   enda õigustamine ei tee õigeks
   enda ülistamine ei tee teenekaks
   enda hindamine ei tee väärikaks

kulgejate arvates need on
     liigne toit
     kasutu ponnistus
need võivad määrida
kulgeja ei vaja neid

       XXV

on miski 
    segane kuid täiuslik
    eelnev taevasmaale
    rahulik ja tühi
üksi seisab muutumata
kõikjal liigub väsimata
küllap taevasmaa ema

ma ei tea ta nime
sellepärast ütlen kulg
suvaliselt annan nimetusi

ütlen suur
suure ütlen mööduvaks
mööduva ütlen naasvaks

sest
   kulg on suur
   taevas on suur
   maa on suur
   valitseja on suur
riigi sees on neli suurt
valitseja on neist üks

inimene järgib maad
maa järgib taevast
taevas järgib kulgu
kulg järgib oma loomu

       XXVI

   raske on kerge juur
   rahu on rahutuse pea
sellepärast õnnis
   tegutseb päev otsa
   vältimata rasket
   kuigi kavatsusi näeb
   püsib rahus vabana
kui aga tuhatvankri peremees
liialt kõrge taeva all
   kui on kerge
     kaotab juure
   kui on rahutu
     kaotab pea

       XXVII

hea kõndija ei jäta jälgi
hea kõnemees ei räägi vigaselt
heal arvutajal pole arvelauda

hea sulgeja ei sulge lukuga
  ometi ei saa avada
hea sõlmija ei sõlmi nööriga
  ometi ei saa harutada

sellepärast õnnis
  ikka hästi aitamas inimesi
     ta pole hüljanud inimesi
  ikka hästi aitamas olendeid
sellest ütlen 
     selguse pärandamine

sellepärast
   hea olgu halbade õpetaja
   halb olgu heade õpilane
taibukaski eksib siis
   kui ei hinda õpetajat
   õpilast ei armasta
sellest ütlen
   hämmastav saladus

       XXVIII

mõista oma mehelikkust
hoia alal naiselikkust
ole jõgi taeva all
   oled jõgi taeva all
   vägi eal ei hülga sind
   naased jälle lapseks

mõista oma heldust
hoia alal tumedust
ole eeskuju taeva all
   oled eeskuju taeva all
   vägi eal ei reeda sind
   naased jauml;lle lõpmatusse

mõistad oma kiiduväärset
hoia alal laiduväärne
ole oruks taeva all
   oled oruks taeva all
   väge kestvalt küllaga
   naased jälle tahumatuks

tahumatut tahudes saadakse anum
õndsat tahudes saadakse ülemametnik
sellepärast
   suur tahuja ei tahu

       XXIX

ihkad võtta taevaalust
   et temasse toimida
mina näen
   ei õnnestu

taevaalune on elujõu anum
ära toimi temasse
   toimija purustab tema
   võitja kaotab tema

sest olendeist
   mõned liiguvad ees mõned taga
   mõned hingavad sisse mõned välja
   mõned on tugevad mõned nõrgad
   mõned kujunevad mõned hävinevad

sellepärast õnnis
   jätab üleliigse
   jätab priiskamise
   jätab raiskamise

       XXX

aita kulgemisega inimeste isandaid
   ära vägivallatse relvadega taeva all
   selline teguviis pöördub su enese vastu

sõja tallermaal
   vohab torkiv ohakas
suure sõja järel
   ikalduse aastad

viljad valmis taandub hea
julgemata vägivaldselt võtta
   viljad valmis
     milleks hindad
   viljad valmis
     milleks kiitled
   viljad valmis
     milleks ülbitsed
   viljad valmis
     ära omasta
olendid täiskasvanuna vananevad
öeldakse
   pole kulg

poleks kulg
   ammu lõppenuks

       XXXI

   relvad pole õnne riistad
   olendid neid vihkavad
sellepärast
   kulgejad ei tarvita

õilishing ent arvab
              rahuaegu hindan vasemat
              sõdides kuid hindan paremat
              relvad pole õnne riistad
              pole õilishinge riistad
              tarvitan kui teisiti ei saa
              ülimaks sean aga rahu
              võidan küll kui ilusaks ei pea
              ilusaks kui peaksin
               rõõmustaksin inimtapust
              rõõmustaksin inimtapust
               püüdlused ei täituks taeva all
              pidupäevil hindan vasemat
              murepäevil hindan paremat

abipealik lahingus on vasemal
ülempealik lahingus on paremal

räägitakse
  ülemvõimu valdaja pidagu peiesid
laibavirnade kohal nuta kurvastades
  võidad sõja 
  pea peiesid

       XXXII

kulg on püsinimeta 
  loomulik ja imeväike
taeva all ei ole võimu
  teda alla suruda

kui valitsejad temas püsiksid
musttuhanded ise alluksid
maa ja taevas ühineksid
alla sajaks mesikastet
käskusid poleks üldse vaja
inimesed võrdseiks saanud

luuakse kord
       on ka nimi
nimetul  
       aga lõpp
järgid nime
       oska peatuda
oskad peatuda
       väldid ohtu

kulgemise võrdluspilt taeva all
  jõed ja ojad mere suunas voolavad

       XXXIII

inimeste tundja
     arukas
iseenda tundja
     kirgastunu
inimeste võitja
     tugev
iseenda võitja
     võimas
vähesega leppija
     rikas
võimukas tegutseja
     tahtejõuline
kes ei nihku omalt kohalt
     kauaaegne
kes küll sureb kuid ei hävi
     pikaealine

       XXXIV

suur kul ulatub vasemale ja paremale
musttuhanded liibuvad ta külge elama
  ta ei keeldu
teeb oma tööd
  ei nime ei omandit
katab ja toidab musttuhandeid
  ometi ei pea end isandaks
püsimist ei ihka
võikski nimetada väikeseks

musttuhanded naasevad temasse
  ta ei pea end isandaks
võikski nimetada suureks

eales ta ei taotle suurust
nõnda saabki olla suur

       XXXV

püsi suures kujus
taeva alla mine
lähed kahju saamata
vaikus rahu õndsus

muusika ja hõrgutised
  peavad kinni rändusreid
kulgu aga maitsed
         pole maitset
     vaatad
         pole näha
     kuulad
         pole kuulda
     kulutad
         pole kulumist

       XXXVI

ihkad kokku vajutada
  esmalt laiaks venita
ihkad nõrgendada
  esmalt tugevda
ihkad kõrvaldada
  esmalt püstita
ihkad võtta
  esmalt anna

selest ülen
  peen selgus
õrn ja nõrk
  võidab tugeva ja kange

ära võta kala voolust välja
ära näita terariistu inimestele

       XXXVII

kulg ei toimi ealeski
  kuid ei jäta toimmata

kui valitsejad emas püsiksid
  musttuhanded ise kujuneksid
kujuneksid
  kuid kui ihkaksid tegutseda
mina rahustaksin neid
  nimetu loomulikkusega

nimetu ja loomulik
  temal pole soove
pole soove
  ongi vaikus
  ongi rahu taeva all     VÄE RAAMAT

       XXXVIII

kõrge vägi pole vägi
  nõnda ongi vägi
madal vägi hoiab väge
  nõnda pole vägi

kõrge vägi ei see toimi
  sellesse ei toimita
madal vägi see ju toimib
  toimitakse sellesse
kõrge inimlikkus toimib
  sellesse ei toimita
kõrge õiglus see ka toimib
  toimitakse sellesse
kõrge komme seegi toimib
  kui jääb vastu võtmata
  käänatakse käised üles
  sunnitakse vastu võtma

sest
  kadus kulg
    järgnes vägi
  kadus vägi
    järgnes inimlikkus
  kadus inimlikkus
    järgnes õiglus
  kadus õiglus
    järgnes komme

komme on ju usalduse kõlustumine
  kuid ka korratuse pealik
etteteadmine on ju kulgemise õis
  kuid ka nõmeduse algus
sellepärast austusväärne
  asub ival
    mitte kõlul
  asub viljas
    mitte õies
sest ta
  hülgas tolle
  võttis selle

       XXXIX

ennemuiste leidnud ühe
  taevas leidnud ühe
          heledusega
  maa leidnud ühe
          vagarusega
  vaimud leidnud ühe
          lummavusega
  orud leidnud ühe
          külluslikkusega
  musttuhanded leidnud ühe
          eluvõimega
  valitsejad leidnud ühe
          sirgemeelsusega
nemad saanud asu ühes

  kui taevas pole hele
          karta rebeneb
  kui maa ei ole vagur
          karta lõheneb
  kui vaimud pole lummavad
          karta kuhtuvad
  kui orud pole külluslikud
          karta ammenduvad
  kui musttuhanded ei ole eluvõimelised
          karta hukkuvad
  kui valitsejad pole sirgemeelsed
  on vaid aulised ja ülevad
          karta langevad

sest
  tühisus on aulisuse juur
  madalus on ülevuse põhi
  
valitsejad iseendist räägivad
   orb
   lesk
   kehv
kas siis tõesti sellel moel
   tühisus on aulisuse juur
oh ei mitte sellel moel

sest
   jagad vankri tükkideks
   pole enam vankrit

ära ihka kalliskivi sära
ega kivi kõvadust

       XL

kulgedes liigub naasja vaid
kulgemist kulutab nõrguke vaid
taeva all musttuhanded sünnivad olevast
     olev sünnitab olematust

       XLI

kõrgõpetlane kulgemisest kuuldes arvab
   liigun ja liigutan teda
keskõpetlane kulgemisest kuuldes arvab
   nagu oleks nagu poleks
allõpetlane kulgemisest kuuldes
   naerab tema Üle valjult
     kui ei ole naeru
     siis ei ole kulgu

sellepärast tavaks öelda
   hele kulg näib tume
   lahkuv kulg näib naasev
   sile kulg näib konarlik
   kõrge vägi näib madal
   suurim kirkus näib reostatus
   avar vägi näib kitsas
   tugev vägi näib pude
   sirgemeelsus näib reetlikkus
  
   suurel ruudul pole nurki
   suurim anum valmib hilja
   suurel helil pole kõla
   suurel kujul pole kuju
   kulg on varjatud ja nimetu
kuid see kulg
   hea on laenama ja täiustama

       XLII

kulg sünnitab ühe
ühest sünnib kaks
kahest sünnib kolm
kolmest sünnivad musttuhanded
musttuhanded
  varju emmates sirutuvad valgusesse
  sügvas hinguses leiavad kooskõla

inimesed halvustavad
  leski orbe kehvi
valitsejad avalikult
  endid nendeks väidavad
sest
  kahjust võib saada kasu
  kasust võib saada kahju

nagu inimesed õpetavad
nõnda minagi neid õpetan
  julmad ei sure oma surma
  saagu see õpetuse isaks

       XLIII

kõige õrnem taeva all
  möödub kangeimast taeva all

olematu olevasse
  ühtelugu siseneb

sellest mina mõistangi
  kasu toimimatusest

    sõnatu õpetus
    kasu teenimatusest
vähesed jõuavad selleni taeva all

       XLIV

nimest kehast
  kumb on lähem
kehast varast
  kumb on ülem
saamast kaotusest
  kumb on valusam

liialt himustad
  rängalt raiskad
palju talletad
  suurelt kaotad

mõistad mõõtu
  pole häbi
mõistad peatuda
  pole ohtu
nõnda saadki
  kaua olla

       XLV

suurim täius näib küll täiusetus
  ometi ei ammendu
suurim täidetus näib tühjus
  ometi ei tühjendu

sirgeim sirge näib kõver
suurim oskus näib oskamatus
kauneim kõne näib kogelus

liikudes saad jagu külmast
rahunedes saad jagu kuumast
kirgas rahu kõik teeb korda taeva all

       XLVI

kulg on taeva all
  hobud põlde väetavad
kulgu pole taeva all
  sõjaratsud piiridel

rahuldada ihasid
  suurim kuritegu
mitte mõista mõõtu
  suurim hukatus
ihaldada saavutust
  suurim nuhtlus

mõistad m&otildeõdu mõõtu
  püsivalt on mõõt

       XLVII

uksest väljumata
  mõistan taevaalust
aknast vaatamata
  silman taevakulgu

mida kaugemale matkad
seda kaugemaks jääb mõistmine

nõnda õnnis inimene
  mõistab liikumata
  nimetab nägemata
  täiustab toimimata

       XLVIII

õppides päev-päevalt kasvad
kulgedes päev-päevalt kaotad
kaotades veel enam kaotad
kuni käes on toimimatus
toimimatus
  ometigi ei puudu toime

tegudeta võta taevaalust
võtad aga tegudega
vähe saad siis taevaalust

       XLIX

õndsal pole püsisüdant
  rahva süda tema süda

headele ma olen hea
halbadele olen hea
  vägi on hea
usaldajat usaldan
usalduse petjat usaldan
  vägi usaldab

õnnis elab taeva all
üksmeelt luues taeva all
  puhas tema süda
rahvas pöörab tema poole
  oma kõrvad silmad
õndsa lapsed on nad kõik

       L

väljud sünnist
  astud surma
elsu sammujaid
  kümnest kolm
surmas sammujaid
  kümnest kolm
elus surma liikujad
  kümnest kolm ka neid
miks see nõnda on
nemad elus liialt aplad

kuuldavasti see kes hästi kasutab
  liigub mööda maad
     tiiger ninasarvik pole hirmsad
  kohtab sõjameest
     relvad pole pelgusväärsed

ninasarvikul ei ole kohta
  kuhu lüüa oma sarv
tiigril ka ei ole kohta
  kuhu küüsi suruda
sõjamehel pole kohta
  kuhu relvi torgata
miks see nõnda on
sest ei ole temas surma

       LI

  kulg sünnitab neid
  vägi kasvatab neid
  asjad kujundavad neid
  olud täiustavad neid

sellepärast musttuhanded
  austavad kulgu
  hindavad väge
    oh ei mitte käsu järgi
    hoopis oma loomu järgi
sest kulg
    sünnitab neid
  vägi
    kasvatab neid
    juhib neid  
    toidab neid
    hooldab neid
    korrastab neid
    kostitab neid
    katab neid

elu annab kuid ei omasta
toimib kuid ei toetu
juhib kuid ei karista
sellest ütlen ürgne vägi

       LII

taevaalusel on algus
  emaks taevaalusele
ema üles leidsid
  ennast tema pojaks tea
ennast tema pojaks tead
  naase emast kinni hoidma
keha häving pole hukk

suled oma suu
paned kinni väravad 
  keha eal ei pingestu 
avad oma suu
askeldusi rohkendad
  keha eal ei lõõgastu

väikest märkad
  ongi selgus
õrna hoiad
  ongi võimsus

kasuta tema sära
naase tema selgusse
  nii ei kaota keha hukule

sellest ütlen
  õpi püsivalt

       LIII

  kui ma kindlalt mõistaksin
  liigutaksin suurt kulgu
  kuid ma pelgan liikuda
  liiga sile on suur kulg
nõnda rahvas arvab radu paremaks

lossid ülihiilgavad
põllud täis umbrohtu
aidad viljast tühjad

kirjud hilbud ümber
terariistad vööl
õgivad ja lakuvad
vara kokku kuhjavad
tõesti need röövraiskajad

oh nad ju ei kulge

       LIV

hästi istutatut ei saa välja kiskuda
hästi ümbritsetut ei saa ära kiskuda
lapselapsedki veel ohverdavad talle
   teosta teda oma kehas
     tema vägi tõesti mõjus
   teosta teda perekonnas
     tema vägi tõesti rikas
   teosta teda küla sees
     tema vägi tõesti püsiv
   teosta teda riigi sees
     tema vägi tõesti helde
   teosta teda taeva all
     tema vägi tõesti kõikjal
nõnda
   näe kehas keha
   näe perekonnas perekonda
   näe külas küla
   näe riigis riiki
   näe taevaaluses taevaalust

miks ma mõistan teavaalust niimoodi
tema abil

       LV

kelles väge väga ohtralt
   on kui äsjasündinu
     mesilased maod ei nõela
     kiskjad loomad ei nad ründa
     kullid kotkad ei nad krahma
   kondid pehmed liha õrn
     tugevalt ent hoiab kinni
   mehe naise ühendust ei mõista
     terviklik on ometi
tõesti ülim peenus

   kogu päeva kisendab
     häält ei kaota ometi
tõesti ülim kooskõla

mõistad kooskõla
     oled püsiv
mõistad püsivalt
     oled selge
aitad elavat
     oled õnnelik
suunad hingust südamesse
     oled võimas

olendid täiskasvanuina vananevad
öeldakse
  pole kulg
 
poleks kulg
  ammu lõppenuks

       LVI

mõistja ei räägi
rääkija ei mõista
 sule suu
  pane kinni väravad
  nürista tera
  sõlmi lahti sõlmed
  tuhmista sära
  päris tolmuks pea
sellest ütlen
  samastus ürgsega
sest
  nii ei ole sugulasi
  nii ei ole võõraid
  nii ei ole kasulikku
  nii ei ole kahjulikku
  nii ei ole väärtuslikku
  nii ei ole väärtusetut

nõnda ollaksegi väärtuslik taeva all

       LVII

sirgemeelselt riiki juhitakse
kõvermeelselt relvi haaratakse
tegudeta taevaalust saadakse

kust ma mõistan et see nii

sellest
   palju keeldusid ja tabusid on taeva all
     rahvas üha vaesub
   rahval palju terariistu
     riigis kasvab segadus
  inimestel palju andeid võimeid
     imeasju tehakse
  seaduisi ja käske vorbitakse
     röövleid vargaid saab palju

sellepärast õnnis öelgu
  mina ei toimi
      rahvas muutub ise
  mina naudin rahu
      rahvas saab ise sirgeks
  mina ei pinguta
      rahvas saab ise jõukaks
  mina olen soovideta
      rahvas saab ise loomulikuks

       LVIII

valitseja muretu
  tema rahvas ustav
valitseja jälgub kõike
  tema rahval puudu kõigest

õnne peale toetub õnnetus
õnnetuses peitub õnn
  kes küll mõistab nende määra

kui ei ole sirget meelt
  sirged saavad kõveraiks
  head need saavad veiderdajaiks
  hälbed suuremad päev-päevalt

sellepärast õnnis
  õigena ei hävita
  ausana ei haava
  sirgena ei omavolitse
  säravana ei pimesta

       LIX

juhid inimlikult tegutsed taevalikult
     pole võrdset kasinusel
kasinusest ütlen aga
     harju varakult
harjud varakult
     vägi väga mõjus
vägi väga mõjus
     võimatut ei ole
võimatut ei ole
     oma piirid unusta
oma piiid unustad
     saadki riiki vallata
valdad riiki emalikult
     suudad jääda pikaks ajaks

sellest ütlen
          sügav juur
            tugev tüvi
          kulged pikas elus
            kestvas kaemuses

       LX

valitse suurt riiki
   nagu küpsetaksid väikest kala

kulgedes kui astud taeva alla
   viirastustel pole võimu
viirastustel pole mitte üksnes võimu
   nende võim ei haava inimesi
mitte üksnes nende võim ei haava inimesi
   õndsad ka ei haava inimesi

mõlemad ei haava teineteist
vägi väega sõbruneb
   naasma üheskoos

       LXI

suur riik
   voolaku alla
   olgu sõlmpunkt taeva all
   olgu naine taeva all
naine alati rahuga võidab mehe
   rahulikult alla jäädes

nõnda suur riik
   madaldudes väikse riigi ees
   omaks võtab väikse riigi
väike riik
   madal olles suure riigi ees 
   omaks võtab suure riigi
sest
   mõned omaks võtma madalad
   mõned omaks võtma madalduvad

suure riigi püüdlus olgu
   võrdselt inimesi hooldada
väikese riigi püüdlus olgu
   inimesi teenida
mõlemate püüdlus täitub

suur kuulutagu end madalaks

       LXII

kulgeja on musttuhandete põhi
   hüva inimese aare
   halva inimese kaitsja

kaunid kõned võivad meelitada
austav hoiak võib küll lisa anda
inimene kui on halb
milleks teda hüljata

sellepärast
   taevapoja kroonimisel
   nõunikute määramisel
   kuigi kingiks tuuakse
   kalliskive nelikrakendeid
   parem oleks istuvana
   kulgu mööda liikuda

miks küll vanal ajal
   väärtuslikuks peeti kulgejat
kas ei öeldud siis
   tahad ja ei saa
   oled süüdi andeks saad

sellepärast peeti väärtuslikuks taeva all

       LXIII

toimi toimimata
tegutse tegutsemata
maitse maitsemata
   suur on väikeses
   palju väheses
kurjusele vasta väega
kerges rasket näe
väikest suureks pea

rasked tööd siin taeva all
  sugenevad kergetest
suured tööd siin taeva all
  sugenevad väikestest
sellepärast õnnis
  kunagi ei võta ette suurt
  nõnda saabki luua suurt

kergelt lubad
  haruharva usutakse
kerge praegu
  hiljem liiga raske
sellepärast õnnis
  kõike arvab raskeks
  nõnda pole raske

       LXIV

mis on rahunenud
  seda kerge kinni hoida
mida pole ennustatud
  seda kerge kavatseda
mis on pudenenud
  seda kerge puistata
mis on peenendatav
  seda kerge pihustada
toimi ainult sellesse
  mida veel ei ole
juhi ainult seda
  mis veel pole sassis
jämedaimgi puu
  sünnib imepeenest
kõrgeimgi torn
  hakkab kerkima maapinnalt
tuhat miili teed
  algab jalatalla alt

toimija purustab
võitja kaotab

sellepärast õnnis
  jätab toimimata
     nii ei purusta
  jätab võtmata
     nii ei kaota
rahva teod on sellised
  alati kui valmis saamas
  purunevad

märka lõppu nagu algust
ning su teod ei purune

sellepärast õnnis
   soovib soovimatut
     mitte kalleid haruldusi
   õpib õppimatut
   naaseb kõigi inimeste juurde
   aitab musttuhandeid loomulikuks
   kuid ei söenda toimida

       LXV

ennemuiste head teinud kulgejad
   ei nad valgustanud rahvast
   hoopis jätsid tumedaks

rahvast raske juhtida
üksnes arvestustega
sest
   arvestustega juhib riiki
               riigi röövija
   arvestusteta juhib riiki
               riigi õnnestaja
püüa mõista mõlemaid
jälgi eeskujusid
mõistad jälgida eeskujusid
sellest ütlen
   ürgne vägi
ürge vägi
   sügavkauge
   naaseb kõigi olenditega
siis on tõesti ülim õnn

       LXVI

suured jõed ja mered
   saavad ojakeste kuningaiks
nemad asuvad allpool
   sellest saavad ojakeste kuningaiks

sellepärast
   tahad olla rahva peal
     südames end madalda
   tahad olla rahva ees
     südames end taganda

sellepärast õnnis
   asub peal
     rahval pole raske
   asub ees
     rahval pole paha

sellepärast
   rõõm on temast taeva all
     mitte tülgastus
   tema kunagi ei võistle
     nõnda taeva all ka keegi
     tenmaga ei võistle

       LXVII

taeva all kõik arvavad
  minu kulg küll suur
  siiski paistab kõlbmatu
tema on ju suur
  sellest paistab kõlbmatu
kui ta paistaks kõlbav
  oleks hoopis väike

minul on kolm aaret
  neid ma hoian valvan
ütlen ühest
     armastus
ütlen teisest
     hoolikus
ütlen kolmandast
     söendamatus kippuda taeva all ette

armastan
  saangi olla vapper
olen hoolikas
  saangi olla helde
ei söenda kippuda taeva all ette
  saangi tõusta vanemaks

kes on vapper armastuseta
kes on helde hoolikuseta
kes asub ette taga olemata
see saab surma kindlasti

armastaja
  võidab võitluses
  ei tagane kaitstes
taevas kohe appi tuleb
armastades teda kaitseb

       LXVIII

hea pealik poe sõjakas
hea sõdur pole vihane
hea võitja pole tormakas
hea inimeste suunaja
    end madaldab

sellest ütlen
    see on vägi mis ei võistle
sellest ütlen
    see on jõud mis inimesi suunab
sellest ütlen
    taevasarnane
    vanast ajast ülim

       LXIX

sõjameestel tavaks öelda
  ma ei söenda olla peremees
    parem olen külaline
  tolligie ei söenda peale tungida
    parem terve jala taganen

sellest ütlen
  liigu liikumata
  raba käeta
  roogi vaenuta
  ole relvis relvadeta

vastast põlastada
             suurim hukatus
vastast põlastada 
             kerge aardeid kaotada

sest
  vastasmalevad kui kohtuvad
  võidab ikka kaastundlik

       LXX

minu sõnu väga kerge mõista
  väga kerge teostada
taeva all ei ole suutjat mõista
  suutjat teostada
sõnadel on isand
tegudel on esivanem
tedagi ei mõisteta
nõnda mind ei mõisteta

vähesed mind mõistavad
neile olen kallis

sellepärast õndsal
  seljas jäme rõivas
  südames ent kalliskivi

       LXXI

mõistad mõistetamatut
      oled terve
ei mõista mõistetavat
      oled haige
oled haige haigusest
      pole haige

õnnis pole haige
ta on haige haigusest
      nõnda pole haige

       LXXII

rahvas kui ei karda võimu
  suur on võim

ära rüveta rahva eluaset
ära põlga tema eluviisi
  kelles pole põlgust
  seda ka ei põlata

sellepärast õnnis
  ennast mõistab
      kuid ei näita
  ennast armastab
      kuid ei ülenda

sest ta
  hülgas tolle
  võttis selle

       LXXIII

raevukas julge sureb
raevuta julge elab
julged mõlemad


taevas kui näib tülgastav
  kes küll mõistab selle põhjust
veelgi raskem õndsat mõista

tavakulg ei võistle
      ometi võidab hõlpsalt
    ei räägi
      ometi vastab hästi
    ei kutsu
      hoopis ise saabub
    mõlgutab
      ometi korraldab hästi

taevavõrk nii lai nii lai
hõre küll kuid tõkestab

       LXXIV

rahvas surma kui ei pelga
  milleks surmakaristus
kui ta aga surma pelgaks
käitiks tavapäratult
  kas siis peaksin rahva tapma
kes küll söendaks

püsivalt ju tapab
  ülemsurmaja
asendaja ära looda
  ülemsurmajat
selle kohta öeldud on
  tõrjud välja suure meistri
tõrjud välja suure meistri
  hästi kui ei haava oma kätt

       LXXV

rahvas nälgib
  andamid on liiga kõrged
  sellepärast nälgib
rahvast raske valitseda
  liiga palju toimite
  sellepärast raske
rahvas surma kergelt võtab
  liiga aplat elate
  sellepärast kergelt võtab

ära toimi elusse
ole targem väärtuslikuks peetuist

LXXVI

inimene sünnib
   õrn ja nõrk
inimene sureb
   karm ja kange
rohud puud sünnivad
   õrnad paindlikud
rohud puud surevad
   kuivad jäigad
sest
   karm ja kange astub surma
   õrn ja nõrk ent astub ellu

selepärast 
   kange sõdur ei ta võida
   kange puu saab löögi kirvelt

suur ja kange langevad
õrn ja nõrk ent tõusevad

       LXXVII

taevakulg on justkui painutada vibu
   ülemine paindub alla
   alumine kerkib üles
   liigne väheneb
   puuduv lisandub
taevakulg
   võtab ära sealt kus ohtralt
   lisab sinna kus on puudu
inimkulg ent
   võtab ära sealt kus puudu
   lisab sinna kus ohtralt

kes küll ohtralt omades
jagab seda taeva all
   on vaid kulgeja


sellepärast õnnis
   toimib kuid ei toetu
   valmis saab ei peatu
   soovimata võimeid näidata

       LXXVIII

taeva all ei ole õrnemat ja nõrgemat kui vesi
karm ja kange ometi ei suuda teda võita
   teda ei saa muuta

nõrk ju võidab tugeva
õrn ju võidab jäiga
   taeva all ei puudu mõistjad
   kuid ei ole teostajaid

sellepärast õnnis ütleb
   võtad riigi kõntsa
     oled trooni peremees
   võtad riigi häda
     oled valitseja taeva all

sirged sõnad näivad kõverad

       LXXIX

suure vaenu vaibudes
   südames on vaenu jääk
kuidas võidaks teha head

sellepärast õnnis
   täidab oma kohustusi
   ega nõua inimestelt
kelles vägi on
   täidab kohustusi
kelles väge pole
   sunnib teisi

taevas kulgeb sugulasteta
annab ikka headele

       LXXX

väikeses riigis vähe rahvast

omataks ka kümme sada korda enam riistu
   ometi ei kasutata
rahvas surma võtaks tõsiselt
kaugele ei rändaks

kui ka laevad vankrid oleksid
   neil ei sõideta
kui ka sõjamehed oleksid
   neid ei panda rivvi

inimesed jälle nööre sõlmiksid
   kasutaksid neid

maitsvalt nemad toituksid
kaunilt nemad rõivastuksid
rahus nemad elaksid
rõõmsad nemad oleksid

ükstaise silma all naaberriigid elaksid
üksteise kukkede koerte hääli kuuleksid
inimesed ülivanadena sureksid
kohtumata lahkumata

       LXXXI

õige sõna pole meeldiv
meeldiv sõna pole õige
hea ei ole vaidleja
vaidleja ei ole hea
mõistja pole paljuteadja
paljuteadja pole mõistja
õnnis pole talletaja
   mida enam teeb ta inimestele
   seda enam saab ta endale
   mida enam ta anab inimestele
   seda enam jääb tal endale

taevas kulgeb
   kasu kahjuta
õnnis kulgeb
   toimib võistlemata


I
Muudes tõlgetes "Daodejingi" lugenuile võib esimene värss näida harjumsupäratu, sest tavaliselt tõlgitakse seda umbes niimoodi: "Sõnastatav dao ei ole igavene dao." Et formaalselt õigem on siin raamatus esitatu, peaks olema nähtav ka sellele, kes kes hiina keelt ei mõista. Originaal: dao ke dao fei chang tao. Sõnasõnaline tõlge: "kulg kõlbab kulg ei ole püsiv kulg." Tähenduslikku külge selgitamaks väike kommentaar idamaises stiilis: "Kulg on püsitu, sest mitte kunagi ei jää ta peatuma (ei saa püsivaks). Kuna ta ei peatu ükskõik mis asja suhtes (st. on isegi suhtelise paigalseisuta), siis pole kulg asi ning teda ei saa puudutada, kuulda, näha, uurida." (Vt.XIV ptk.)
Taevasmaa (tiandi) - mõiste, mis väljendab maailma kõiksustervikut. Taevasmaa (kas polnud vanaeesti "ilmamaa" umbes midagi sama?) on ühtne süsteem, mis koosneb kahest poolusest - taevas (tian) kui kõigest maavälisest, ja maast (di).
Musttuhanded (wanwu) ehk täpsemalt tõlgituna "Kümme tuhat asja" - maailmanähtuste paljusust väljendav mõiste. Enamjaolt peetakse sellega silmas elusolendeid.
Tema. "Daodejingis" tähistatakse kulgu tihti sõnadega "tema" ja "üks".
II Selles peatükis avaldub taoismile nii iseloomulik relatiivsusprintsiip: kõik on suhteline ja igat nähtus saab kirjeldada vaid võrdluses teisega.
III Jätab tühjaks südamed. Seda ja järgnevat tuleb mõista nii: valitseja ülesandeks olgu vaid mure alluvate füüsilise käekäigu eest, inimeste mõtetesse ja tunnetesse ärgu ta aga tungigu. Kahtlemata pöördub Lao-Zi tihti ametliku riigivalitseja poole, ilmselt peab ta aga nii mõnelgi puhul tõelisteks valitsejateks õndsaid: need toimivad mitte toimides rahvasse ju tegelikult rohkem kui ametlikud valitsejad ja ülikud.
V Taevasmaa ei ole inimlik. Inimene (kui üksiknähtus või isegi kui liik) pole kõiksuse keskpunkt, mõõt ja eesmärk. "Pole inimlik" tähendab seega "kõiksustervikut nägev". Kõiksustervikust lähtub oma hinnanguis ka shengren.
Õlekoer. (chugou) - õlest ja kuivanud rohust valmistatud koerakujutis, mis ohverdamistel asetati suure pidulikkusega altareile ja hävitati hiljem. Lause mõte on selles, et ka surelik inimene peaks tundma kui altaril, st. maa peaks olema talle pühapaigaks.
X Hingus (qi) - kesksemaid termineid vanahiina mõttesüsteemides. Algselt tähendas qi auru, mis kerkis ükskõik millelt. Hiljem kujunes see aga umbes samataoliseks mõisteks, mida väljendab sanskritikeelne "praana". Yin, yang ja qi moodustavad triaadi, tänu millele saab võimalikuks kõige olemine (ja elamine).
XI See mida pole - so. tühjus rummus, vaasis, avades.
XII Viis värvi, tooni, maitset- viide hiina klassikalises esteetikas domineerinud klassifikatsioonile. Öeldu mõte on selles, et meeleelundid kaotavad teravuse, kui saavad vaid kindlate ühiskondlike kaanonita järgi töödeldud ärritusi. Näiteks vii (või seitsme või kaheteistkümne - vahe on vaid kvantitatiivne) kindlale skaalale paigutatud tooniga harjunud kõrv on nüri muusikale, mis kasutab palju peenemat helijaotust. Selles on lihtne veenduda kui kuulata araabia või india muusikat.
XVI Igaüks naaseb lättesse- naaseb kulgu. Naasmise mõiste on "Daodejingis" kesksemaid ja mitmetahulisemaid. Kulg ise naaseb - selles on nähtud tsüklise maailamtunnetuse peegeldust. Inimese naasmine vajab pikemat selgitust. Inimene on saanud olevaks vaid üleüldise kulgemise (so. liikumise, muutumise) tõttu. Kui ta on end kujutlenud või saanudki teha paigalpüsivaks (ehk kindlatel seisukohtadel asujaks), sis on ta kulgemisest eemaldunud. See eemaldumine saab aga olla vaid ajutine, sest kulgemiseta pole olemasolu võimalik. Tegelikult on kulgemine (liikumine) absoluutne ja seismine suhteline: inimene, kas ta tahab või mitte, kulgeb ikkagi: teadlik kulgemine on vaid valutum kui ebateadlik.
XVIII Siin on esitatud konfutsionismi põhilisemate mõistete genees (muidugi taoislikult positsioonilt nähtuna).
XIX Konfutsianism rõhutab mõistet wen, mis algselt tähendas kaunistust, hiljem aga hakkas tähistama seda, mida meie nimetame kultuuriks. Lao-Zi aga väidab, et kultuurist "ei piisa".
XX Jah ning jaa. Konfutsionistlikus tseremoniaalis oli oluline teada, mis puhul vastata wei, mis puhul a (mõlemad on jaatused). Lao-Zile on nii see kui teised konfutsiaanide probleemid (millest veel kaks on esitatud) mõttetud.
Toores metsik. Konfutsianistid rõhutasid välist kultuurilihvi, Lao-Zi aha loomulikkust ("tahumatust"), mis muidugi võis konfutsianistidele näida toorusena ja metsikusena. Muidugi ei kõhkle Lao-Zi neid sõnu enda kohta tarvitamast.
Toitev ema - kulg.
XXV Siin on oluline tähele panna, et valitseja peab järgima maad, konfutsianistide "taevapoeg" pidi aga muidugi järgima taevast.
XXVI Tuhatvankri peremees - valitseja.
XXVIII Selles peatükis on ilmekalt esitatud vastandpooluste üheaegselt esinemise vajalikkuse põhimõte. Pangem tähele: alles on vaja hoida ka laiduväärne, st. see, mida inimesed meis arvavad halba nägevat. Lao-Zile on oluline ju loomulikkus, mitte aga see, mida kõrvalised arvavad.
XXXI Lao-zi on sõja vastu aboluutselt, sest sõda ei tähenda talle kulgemist. Õilishing aga (kes on konfutsianistlik junzi) arvab teisiti (tema väited on esitatud parempoolses tulbas): mõnel puhul on sõjapidamine õigustatud. Lao-zi on meisterlikult edasi andnud konfutsiaani "hingeheitluse" selle esteetiliste põhimõtete vahel (inimlikkus, õiglus, kultuur, kohustused jne.).
Hindan vasemat. Rahupäevil paigutati tseremooniatel auväärsemad isikud vasemale, sõjaväljal aga asusid nad paremal.
XXXII Nimi. Konfutsianistid omistasid nimele (nimetusele) suurt tähendust, nende suurimaks püüdluseks oli leida asjadele võimalikult täpsed nimed. Lao-zi aga arvas, et nimeta, kuidas tahad, asjade tõelist tuuma ikka kätte ei saa. Tõlget lugedes tuleks silmas pidada, et sõna "nimi" tähendab ka hiina keeles "tuntust" või "kuulust olemist" ("nimetu" t&aum;hendab ühelt poolt "pole nime", teiselt poolt "pole nimekas").
XLI Kõrgõpetlane, keskõpetlane, allõpetlane - mõisted, mis tähistavad inimese edasiliikumist karjääriredelil. Kõrgõpetlane on enesekindel arvates, et suudab kulgemise suunda määrata ja mõjutada. Keskõpetlane kahtleb, oskamata seisukohta võtta (vaja on ju jälgida, mida arvab kõrgõpetlane). Allõpetlane on vähemalt säilitanud loomulikkuse selles, et suudab naerda.
XLII Varju emmates sirutuvad valgusesse. Kuigi yin-yang'i põhimõte läbib kogu teost, esinevad terminid ise ainult selles peatükis: yin - vari, yang - valgus.
LII Väravad.- meeleelundid.
LV Peenus. - tähendab konfutsianistile rafineeritust, taostile stabiilsust. Eks samad tähendusvarjundid ole levinud mujalgi (ka meil). Konfutsianist kuuleb muidugi ka kaaskõla mitte lapse kisas (so. looduslähedases hääles), vaid rafineeritud muusikas.
LX Nagu küpsetaksid väikest kala - so. keerutamata ja pööramata, nagu seda tehakse suure kalaga. Lause mõte on: mida vähem valitseja sekkub riigi ellu, seda parem.
LXV Hoopis jätsid tumedaks. Ka siin näeme yin'i eelistamist: keegi ei pea muret tundma teise valgustamisest (kui vaja, küll ta ise valgustub). Muidugi ole Lao-zi oma pika elu jooksul näinud, kui tihti tahtmine valgustada toob kaasa hoopis uut liiki pimeduse. Sest kõigele lisaks on need ka hinnangulised mõtted.
LXXI Oled haige haigusest - st. haige "päris" haigusest, näit. gripist, peavalust, luumurrust jne.
LXXIV See peatükk on tapmise, eriti aga surmanuhtluse vastase suunitlusega. Ülemsurmaja tähendab kulgu.
LXXV Siin annab Lao-zi vastuse riigivalitsejate kurtmisele.
LXXX Nööre sõlmiksid - vihje ammusele nöörkirjale. Selles peatükis esitab Lao-zi oma sotsiaalse utoopia (riik olgu väga väike), mille ta paigutab vanade rahvaste kombe kohaselt mitte tulevikku, vaid hoopis minevikku.

al. 01.02.2003