Eessõna

 Baastekst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 Kommentaare

 Nimeseletusi

Bhagavadgitâ

 
X. Ilmingujooga

SHRÎ BHAGAVAT ÜTLES:
1. Kuula veel, oo Suurekäeline, minu ülimat õpetust, mida sinule head soovides kuulutan, sest oled hästi meelestatud.
2. Minu teket ei tea ei jumalad ega suured rishid, sest ma olen jumalate ja suurte rishide läte.
3. Kes teab, et mina olen sündimatu ja alguseta ning maailma Suur Isand, see ei ole surelikkude seas sõge ja vabaneb kõikidest pattudest.
4. Mõistus, Teadmine, meeleselgus, kannatlikkus, tõde, ohjeldamine, rahu, õnn, õnnetus, sünd, surm, kartus, kartmatus,
5. vägivaldsusetus, tasakaalukus, rahuldatus, askeetlikkus, heldus, kuulsus ja kuulsusetus - olendite kõik hoiakud pärinevad minust, kuigi on erinevad.
6. Minu meel on loonud seitse suurt rishit ja neli Manut, nendest on maailma tekkinud inimesed.
7. Kes tõeliselt teab minu ilminguid ja joogat, see on joogaga kindlalt seotud, selles ei ole kahtlust.
8. "Mina olen kõige läte, minust tekib kõik". Nõnda mõtlevad virged ja austavad mind.
9. Minust mõeldes, minule elades, üksteist virgutades ja alati minust rääkides on nad rahul ja rõõmsad.
10. Nendele, kes on minuga alati seotud ja mind armastades austavad, annetan ma mõistusejooga, mis aitab nendel minuni jõuda.
11. Ma tunnen nendele kaasa, sellepärast sisenen nendesse ja hävitan särava Teadmisevalgusega teadmatusest sugenenud pimeduse.

ARDZUNA ÜTLES:
12. Sa oled Ülima Brahma, Ülim Kodu, Ülim Puhastaja, Igavene Jumalik Isiksus, Sündimatu Kõikjalviibiv Ürgjumal!
13. Sinust on rääkinud kõik rishid, nagu jumalik rishi Nârada, Asita, Devala ja Vjâsa ning ka sina räägid enesest minule.
14. Minu meelest räägid sa tõtt, oo Pikajuukseline! Kuid sinu ilminguid, Bhagavat, ei tea isegi jumalad ja deemonid.
15. Sa tunned ennast ise iseenese läbi, oo Kõrgeim Isiksus, oo olendite Looja, oo olendite Isand, oo jumalate Jumal, oo maailma Valitseja!
16. Vaid sina suudad ammendavalt kirjeldada oma jumalikke ilminguid. Milliste ilmingutega täidad need maailmad?
17. Ma mõtlen pidevalt, kuidas suudan sina, Joogit, ära tunda. Millistes olekutes oled minule mõistetav, Bhagavat?
18. Kirjelda üksikasjalikult oma joogat ja ilminguid, oo Inimeste Vaimustaja! Räägi veel, sest selle nektari kuulmisest ei saa ma kunagi täis!

SHRÎ BHAGAVAT ÜTLES:
19. Olgu, Parim Kurudest, ma jutustan sinule olulisemast, sest minu ilmingud on jumalikud ja minu ulatuvusel ei ole piire.
20. Mina Ise, oo Käharpäine, viibin kõikide olendite südametes. Mina olen olendite algus, kestvus ja lõpp.
21. Aaditjatest olen ma Vishnu, valgusallikatest särav Päike, marutitest Marîtshi, tähtede seas olen ma Kuu.
22. Veedadest olen ma Sâma, jumalatest Vâsava, võimetest meel, olendites olen teadvus.
23. Rudradest olen ma Shankara, jakshadest ja rakshadest rikkuste Isand, vasudest olen Pâvaka, mäetippudest Meru.
24. Tea, Pârtha, et kodupreestritest olen ma tähtsaim - Brihasapati. Väepealikkudest olen ma Skanda, veevaldadest ookean.
25. Suurtest rishidest olen ma Bhrigu, sõnadest olen ühesilbiline, ohverdustest loitsuohver, mäeahelikkudest Himaalaja.
26. Puudest olen ma viigipuu, jumalikkudest rishidest Nârada, gandharvadest Tshitraratha, täiuslikkudest tark Kapila.
27. Tea, et hobuste seas olen ma nektarist sündinud Utshtshaihshravas, kuninglikkudest elevantidest Airâvata, inimestest valitseja!
28. Relvadest olen ma vadzra, lehmadest soove täitev lehm. Ma olen sigitav Kandarpa, madudest olen ma Vâsuki.
29. Naagadest olen ma Anandta, veeasukatest Varuna, esivanematest Arjaman, ohjeldajatest Jama.
30. Daitjatest olen ma Prahlâda, arvutajatest aeg, loomadest loomade kuningas lõvi, lindudest Vainateja.
31. Puhastajatest olen ma tuul, relvakandjatest Râma, veeloomadest Makara, jõgedest Ganges.
32. Ardzuna, ma olen olendite algus, kestvus ja lõpp. Teadustest olen teadus Ülimast Minast, olen ka kõnelejate kõne.
33. Tähtedest olen ma "A", liitsõnadest dvandva, olen hävimatu Aeg ja paljupalgeline Looja.
34. Ma olen kõikerööviv Surma ja sündivate Sünd, naistes olen ma sarm, ilu, kõne, mälu, tarkus, püsivus ja kannatlikkus.
35. Hümnidest olen ma Brihatsâman, värsimõõtudest Gâjatrî, kuudest Mârgashîrsha, aastaaegadest kevad.
36. Pettustest olen ma õnnemäng. Ma olen säravate sära, ma olen võit, olen otsustavus, olen tõeliste tõelisus.
37. Vrishnidest olen ma Vâsudeva, Pândavatest sina, oo Rikkusevõitja, tarkadest Vjâsa, prohvetitest prohvet Ushanas.
38. Ma olen karistajate roosk ja ma olen võitu ihkajate riigitarkus, saladuste puhul olen ma vaikimine ja olen Teadjate Teadmine.
39. Mina olen see, Ardzuna, mis on kõikide olendite seeme. Ei ole liikuvat ega liikumatut olendit, mis oleks ilma minuta.
40. Ei ole piire minu jumalikkudel ilmingutel, oo Vaenlaste Nuhtleja. See on vaid lühike kirjeldus minu ilmingute ulatusest.
41. Mis ka ei oleks vägev, tõeline, suurepärane, võimas, tea, et selles on ilmunud osake minu hiilgusest!
42. Kuid, miks sinul seda kõike vaja teada, Arzuna? Mina seisan ja toetan kogu maailma vaid iseenese osakesega.

See on Õnnestavas Bhagavadgîtâs, Upanishadis,
Brahmateaduses,
Joogaõpikus, Shri Krishna ja Ardzuna vestluses
kümnes peatükk,
ILMINGUJOOGA

 

 

 

 
 Järgmine osa - XI. Kõiksuskuju nägemise jooga

 Eessõna

 Baastekst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 Kommentaare

 Nimeseletusi


Veel raamatutest