Eessõna

 Baastekst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 Kommentaare

 Nimeseletusi

Bhagavadgitâ

 
XIV. Kolme loomujoone erinevuse jooga

SHRÎ BHAGAVAT ÜTLES:
1. Nüüd räägin sinule Teadmisest, mis on igast muust Teadmisest kõrgem. Selle Teadmisega on kõik targad siit läinud Ülimasse Täiusesse.
2. Toetudes sellele Teadmisele, sisenevad nad minusse ning maailma loomisel nad ei sünni ja maailma hävimisel nad ei kao.
3. Minu üsk on Suur Brahma, sellesse paigutan ma seemne. Nõnda tekivadki kõik olendid, Bhârata.
4. Mis üskadest, Kaunteja, kehad ka ei sünniks, nende üsk on Suur Brahma ja mina olen seemneandja isa.
5. Tõelikkus, erutus ja pimedus on loomujooned, mis köidavad hävimatu Kehastuja keha külge, oo Suurekäeline.
6. Tõelikkus ei ole määrdunud ja on selletõttu hele ja tõvetu. Ta kütkestab õnnesidemega ja Teadmisesidemega, oo Patutu.
7. Tea, et erutus on kirglik ning tekib janust ja kiindumusest! See kütkestab Kehastujat tegude sidemega, Kaunteja.
8. Tea, et kõiki olendeid sõgestav pimedus sünnib teadmatusest! See, Bhârata, kütkestab hoolimatuse, tuimuse ja loidusega.
9. Tõelikkus viib õnnele, erutus viib tegudele, Bhârata, Teadmist kattev pimedus aga viib hoolimatusele.
10. Kui erutust ja pimedust alla surutakse, Bhârata, siis ilmub tõelikkus. Kui tõelikkust ja pimedust alla surutakse, siis ilmub erutus. Kui tõelikkust ja erutust alla surutakse, siis ilmub pimedus.
11. Kui selle keha kõik väravad löövad särama Teadmisevalguses, siis tea, et tõelikkus saab ülekaalu!
12. Ahnus, sekeldamine, ettevõtlikkus, rahutus ja iha - need ilmuvad siis, kui kasvab erutus, oo Bhârata Sõnn.
13. Hallus, tuimus, hoolimatus ja sõgedus - need ilmuvad siis, kui kasvab pimedus, oo Kurude Rõõm.
14. Kui surevas kehakandjas on ülekaalus tõelikkus, siis sünnib ta puhastes maailmades, kus elavad Tõelusetundjad.
15. Kui ta sureb erutuses, siis sünnib ta tegudesse kiindunult, ja kui ta sureb pimeduses, siis sünnib ta sõgedate seas.
16. Heade tegude puhast vilja nimetatakse tõeliseks, erutuse vili on kannatus, pimeduse vili on teadmatus.
17. Tõelikkusest sünnib Teadmine, erutusest ahnus; hoolimatus, sõgedus ja teadmatus sugenevad aga pimedusest.
18. Tõelised jõuavad kõrgele, erutunud jäävad keskele, halvima loomujoone mõjualused, pimeduses viibijad, käivad alla.
19. Kui nägija näeb tegijana vaid loomujooni ja teab seda, mis on loomujoontest üle, siis jõuab ta kindlasti minu olekusse.
20. Kui Kehastuja on keha tekitavast kolmest loomujoonest üle, siis vabaneb ta sünnist, surmast, vanadusest ja kannatustest ning jõuab surematusesse.

ARDZUNA ÜTLES:
21. Mis märgid näitavad, et ta on ületanud kolm loomujoont, oo Looja? Kuidas ta käitub? Kuidas ta ületab kolm loomujoont?
SHRÎ BHAGAVAT ÜTLES:
22. Selgust, toimimist ja isegi sõgedust ei põlga ta ära, Pândava, kui need on olemas, ega igatse taga, kui neid enam ei ole.
23. Ta on ükskõikne, ega lase loomujoontest ennast mõjutada. Ta mõtleb: "Loomujooned toimivad" ega lase ennast häirida.
24. Tark, kes võtab võrdselt õnne ja kannatust ning suhtub ühtemoodi meeldivasse ja vastumeelsesse, laitusesse ja kiitusesse,
25. ausse ja häbisse, sõpradesse ja vaenlastesse ega võta midagi ette, ongi loomujooned ületanud.
26. Kes mind pidevalt pühendumusejoogaga teenib, ka see ületab loomujooned ja on küps, et saada Brahmaks.
27. Sest surmatu ja hävimatu Brahma asub minus ning ka Igavene Seadmus ja Otsatu Õndsus.

See on Õnnestavas Bhagavadgîtâs, Upanishadis,
Brahmateaduses,
Joogaõpikus, Shri Krishna ja Ardzuna vestluses
neljateistkümnes peatükk,
KOLME LOOMUJOONE ERINEVUSE JOOGA

 

 

 
 Järgmine osa - XV. Kõrgeima isiksuse jooga

 Eessõna

 Baastekst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 Kommentaare

 Nimeseletusi


Veel raamatutest