Eessõna

 Baastekst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 Kommentaare

 Nimeseletusi

Bhagavadgitâ

 
XV. Kõrgeima isiksuse jooga

SHRÎ BHAGAVAT ÜTLES:
1. Juured ülespoole ja harud allapoole kasvavat viigipuud peetakse hävimatuks. Tema lehed on Veedade hümnid - kes seda teab, tunneb Veedasid.
2. Tema harud, mida on kasvatanud loomujooned, ulatuvad üles ja alla; võimete vallad on võrsed. Juured ulatuvad alla - need on inimilma tegudekütked.
3. Tema kuju ei ole siin näha, samuti algust, otsa ja kestvust. Kes aga kiindumatuserelvaga raiub selle hästi juurdunud viigipuu maha,
4. see hakaku kõndima sinna, kust ei naasta: "Ma otsin varju Ürgisiksuse juures, kellest kunagi kõik see on tekkinud."
5. Sinna kadumatusse asupaika kõnnivad eksimata need, kes on vabad upsakusest ja sõgedusest ning on võitnud kiindumused, need kes on pidevalt ühenduses Ülima Minaga ning kes midagi ihkamata on vabad õnne ja kannatuse vastuolust.
6. Seda ei valgusta päike, kuu ega tuli. Kes on sinna läinud, need ei naase. See on minu Kõrgeim Asupaik.
7. Vaid osake minust on elavate ilmas igavene eluvägi. See tõmbab enese külge loomuvõimed ja kuuendana ka meele.
8. Nagu tuul võtab lõhnad nende asupaigast kaasa, nõnda võtab Isand nood enesega kaasa, kui saab uue keha või kui lahkub sellest.
9. Kuulmist, nägemist, kompimist, maitsmist, haistmist ja meelt valitsedes kogeb Ta valdasid.
10. Sõgedad ei näe, kui Ta loomujoontest saadetuna lahkub või püsib või kogeb. Näevad vaid need, kellel on Teadmisesilm.
11. Ka püüdlikud joogid näevad Teda, kes Ta asub nendes enestes. Ei näe aga meeletud, kes ei ole iseennast arendanud, kuigi võivad olla püüdlikud.
12. Tea, et päikesevalgus, mis paistab kõikjale maailmas, ning ka kuu- ja tulevalgus on minu valgused!
13. Mina lähen maa sisse ja toetan olendeid oma väega, mina joodan kõiki taimi ja mina saan mahlakaks soomaks.
14. Mina saan Vaishvânaraks ja sisenen elavatesse kehadesse, seal ühinen sisse- ja väljahingusega ning seedin neljasugust toitu.
15. Mina viibin kõikide südametes; minust on meelespidamine, Teadmine ja järeldused. Vaid minust annavad teada Veedad, mina olen Vedaanta autor ja Veedade tundja.
16. Maailmas on kahesuguseid isiksusi: hävivaid ja Hävimatu. Kõik olendid on hävivad, Hävimatut nimetatakse Tipulolevaks.
17. Kuid Kõrgeim Isiksus on veel teistsugune, teda nimetatakse Kõrgeimaks Minaks. See Hävimatu Isand siseneb kolmikilma ja toetab seda.
18. Kuna ma ületan häviva ja olen kõrgem kui Hävimatu, siis olen maailmas ja Veedades kuulutatud Kõrgeimaks Isiksuseks.
19. Kõikteadjas ei ole sõgedust ning ta teab, et mina olen Kõrgeim Isiksus, kes ta austab kogu hingest.
20. See oligi kõige salajasem teadus, mida sinule õpetasin, oo Patutu. Kui sellest aru said, siis oled tark ja oled teinud kõik, mida on vaja teha, oo Bhârata.

See on Õnnestavas Bhagavadgîtâs, Upanishadis,
Brahmateaduses,
Joogaõpikus, Shri Krishna ja Ardzuna vestluses
viieteistkümnes peatükk,
KÕRGEIMA ISIKSUSE JOOGA

 

 

 
 Järgmine osa - XVI. Jumalikkuse ja deemonlikkuse erinevuse jooga

 Eessõna

 Baastekst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 Kommentaare

 Nimeseletusi


Veel raamatutest