Eessõna

 Baastekst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 Kommentaare

 Nimeseletusi

Bhagavadgitâ

 
XVI. Jumalikkuse ja deemonlikkuse erinevuse jooga

SHRÎ BHAGAVAT ÜTLES:
1. Kartmatus, sisemine puhtus, Teadmisejoogas püsimine, heldus, ohjeldatus, ohverdamine, õpitu kordamine, askeetlikkus, sirgemeelsus,
2. vägivaldsusetus, tõearmastus, vihkamise puudumine, loobumus, rahu, salakavalusetus, olenditele kaasatundmine, omakasupüüdmatus, leebus, tagasihoidlikkus, püsivus,
3. säravus, kannatlikkus, kindlameelsus, puhtus, vaenutus ja ülbusetus kuuluvad nendele, kes on sündinud jumalikuks, Bhârata.
4. Silmakirjalikkus, ülbus, kõrkus, viha, julmus ja teadmatus kuuluvad neile, kes on sündinud deemonlikuks, Pârtha.
5. Arvatakse, et jumalikkus viib vabanemisele, deemonlikkus aga kütketesse. Ära muretse, Pândava, sina oled sündinud jumalikuks.
6. Selles maailmas on kaht liiki olendeid - jumalikud ja deemonlikud. Jumalikkudest olen juba pikalt rääkinud, nüüd kuula deemonlikkudest.
7. Deemonlikud inimesed ei mõista alustada ega lõpetada, nendes ei ole puhtust, häid kombeid ega tõde.
8. Nad väidavad, et maailmas ei ole tõde, püsivust ega Isandat, ja et tekke põhjuseks on viha, mitte aga vastastikune sõltuvus.
9. Need nõmedad ja kahjulikud on kaotanud iseenese. Veendunud oma vaatekohtluses, sünnivad nad jõledateks tegudeks ja maailma hävitamiseks.
10. Need silmakirjalikud, ülbed ja upsakas, kes sõltuvad rahuldamatutest ihadest, haaravad sõgeduses väärkujutluste järele ega ela puhtalt.
11. Nad anduvad lõpututele kavatsustele, millele vaid surm otsa teeb; nende kõrgeimaks sihiks on ihade rahuldamine ja nad arvavad: "Nõnda peabki!"
12. Nad sõltuvad ihast ja vihast ning siplevad saja soovi püünistes. Nad püüavad rahuldada himusid ja kuhjavad vääral teel raha kokku.
13. "Selle sain täna ja too tuleb homme, see asi minul juba on ja tolle saan peagi.
14. Selle vaenlase olen juba hävitanud ning hävitan ka teised. Mina olen isand, mina olen nautija, mina olen täiuslik, võimas ja õnnelik.
15. Mina olen rikas ja heast perekonnast, kes küll on minuga võrreldav? Mina ohverdan, annetan ja lõbutsen", nõnda teadmatusest sõgedad
16. rabelevad arvutute mõtete küüsis ja siplevad sõgedusevõrkudes. Kiindumus ihade rahuldamisse viib nad kõige jälgimasse põrgusse.
17. Need ülespuhutud kõrgid, kes on hullud vara ja au järele, ohverdavad vaid näiliselt ja silmakirjalikult, hoolimata iidsetest tavadest.
18. Andununa isekusele, toorele jõule, ülbusele, ihale ja vihale, ei salli need kadedad mind ei eneste ega teiste kehades.
19. Noid vihkavaid julmureid, kes sansaaras on inimestest kõige tühisemad, paiskan ma ikka ja jälle roojastesse deemoniüskadesse.
20. Deemoniüska sattudes on nad sünnist sündi sõgedad ega jõua minuni. Sellepärast on nende elukäik madal, Kaunteja.
21. Põrguväravaid, millega hukutatakse iseennast, on kolm: iha, viha ja ahnus. Hülga need kolm!
22. Inimene, kes kolmes pimeduseväravast on vabanenud, Kaunteja, teeb head iseenesele ja sellepärast on tema elukäik kõrge.
23. Kes aga hülgab shaastrate juhtnöörid ja elab oma ihade järgi, see ei leia täiust, õnne ja kõrget elukäiku.
24. Sellepärast olgu shaastra sinule mõõdupuuks, et teaksid mida on vaja teha ja mida mitte! Kui tunned shaastrate juhtnööre, siis pead siin tegusid tegema!

See on Õnnestavas Bhagavadgîtâs, Upanishadis,
Brahmateaduses,
Joogaõpikus, Shri Krishna ja Ardzuna vestluses
kuueteistkümnes peatükk,
JUMALIKKUSE JA DEEMONLIKKUSE ERINEVUSE JOOGA

 

 

 

 
 Järgmine osa - XVII. Kolmesuguse usu erinevuse jooga

 Eessõna

 Baastekst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 Kommentaare

 Nimeseletusi


Veel raamatutest