Eessõna

 Baastekst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 Kommentaare

 Nimeseletusi

Bhagavadgitâ

 
IV. Teadmisega tegudest eraldumise jooga

SHRÎ BHAGAVAT ÜTLES:
1. Seda muutumatut joogat kuulutasin ma Vivasvatile, Vivasvat rääkis sellest Manule, Manu kõneles Ikshvâkule.
2. Nõnda põlvest põlve edasi kandudes said sellest teada kuninglikud rishid, kuid aja jooksul on see jooga hävinud, oo Vaenlaste Nuhtleja.
3. Kuid just praegu õpetasin ma seda iidset joogat sinule, sest sa oled minule pühendunud sõber. See õpetus on ülim saladus.

ARDZUNA ÜTLES:
4. Vivasvat sündis ju ammu enne sind. Kuidas siis mõista, et esimesena kuulutasid sina?

SHRÎ BHAGAVAT ÜTLES:
5. Mina olen palju kordi varem sündinud, ja ka sina, Ardzuna. Mina tean neid kõiki, kuid sina, Vaenlaste Nuhtleja, ei tea.
6. Kuigi olen sündimatu ja hävimatu, kuigi olen olendite Isand, ilmun ma iseenese jooganäivuses, sest valitsen oma loomust.
7. Alati kui Seadmus alla käib, Bhârata, ja seadmusetus võimust võtab, loon ma iseennast.
8. Ma ilmun ajast aega, et päästa häid ja hävitada kurje, et kehtestada Seadmust.
9. Minu sünd ja minu teod on jumalikud. Kes seda tõeliselt teab, ei sünni pärast elust lahkumist uuesti, vaid siseneb minusse, Ardzuna.
10. Vabana kirest, hirmust ja vihast on paljud minust tekkinud toetunud minule, puhastunud Teadmiseaskeesis ja sisenenud minusse.
11. Kes kuidas mind kummardab, just nõnda mina tema omaks võtan, Pârtha. Inimesed järgivad minu teed mitmel moel.
12. Kes soovivad tegude õnnestumist, toovad ohvreid jumalatele. Tõepoolest, teod õnnestuvad inimilmas hõlpsalt.
13. Mina lõin neli seisust, arvestades erinevusi loomujoonte toimimises. Mina olen igavene ja kuigi mina olen need teinud, tea, et mina ei ole kunagi tegija.
14. Teod ei määri mind ja ma ei ihka tegude vilja. Kes teab, et mina olen niisugune, seda ei kammitse teod.
15. Need, kes muiste vabaneda soovisid, teadsid ja tegid tegusid. Sellepärast tee ka sina neid tegusid, mida tehti muiste!
16. Mis on tegutsemine ja mis on tegevusetus - ka prohvetid on selles osas olnud sõgedad. Sellepärast räägin ma teost, mille abil saad vabaneda halvast, kui tead.
17. On vaja teada, mis on tegutsemine, on vaja teada, mis on väär tegutsemine, on vaja teada, mis on tegevusetus. Tegude käik on salapärane.
18. Kes näeb tegutsemises tegevusetust ja tegevusetuses tegutsemist, see on inimeste seas mõistja, see on kõiki tegusid tegev joogi.
19. Targad nimetavad õpetatuks inimest, kelle toimingud on vabad ihast ja püüdlustest ning kelle teod on Teadmisetules põlenud.
20. Ta on hüljanud kiindumuse tegude viljadesse, ta on alati rahul, ta ei tugine millelegi. Kui ta teebki tegusid, ei tee ta tegelikult mitte midagi.
21. Ei määri ennast see, kes on ohjeldanud meele ja loobunud omakasust ning tegutseb vaid kehaga, soovimata midagi.
22. Tegutsedeski ei satu kammitsatesse too, kes on rahul sellega, mis tuleb, kes on ületanud kahesuse ega tunne kadedust ning võtab õnnestumist ja nurjumist võrdselt.
23. Tegudest vabaneb täielikult vaid see, kelle meel rajaneb Teadmisel ning kes vabana jätab kiindumused ja sooritab üksnes ohvritegusid.
24. Ohvriandam on Brahma, ohvritalitus on Brahma, tuli on Brahma, ohverdab Brahma. Brahmasse jõuab vaid see, kes on süüvinud Brahma tegudesse.
25. Mõned joogid toovad ohvreid jumalatele, teised toovad Brahmaatulele ohvriks ohverdamise enese.
26. Mõned ohverdavad ohjeldamistules kuulmis- ja muud võimed, teised ohverdavad võimetetules hääled ja muud võimetevallad.
27. Mõned ohverdavad Teadmisleegi läidetud eneseohjeldamisjoogatules võimete teod ja hinguse teod.
28. Mõned ohverdavad asju, mõnede ohvriks on askees, mõnede ohvriks on jooga, range vandetõotuse võtnute ohvriks aga on pühakirja uurimine ja Teadmine.
29. Mõned ohverdavad sissehinguse väljahinguses, mõned väljahinguse sissehinguses. Pidurdades nii sisse- kui väljahingust, pühenduvad nad hinguse valitsemisele.
30. Mõned, kes piiravad söömist, ohverdavad hingused hingustest. Kõik need, kes oskavad ohverdada, saavad ohverdades lahti puudustest.
31. Ohvrijääginektari maitsjad lähevad ürgsesse Brahmasse. Kes aga ei too ohvreid, selle jaoks ei ole seda ilma, kust siis teine, oo Õilsaim Kurudest?
32. Nõnda jõuavad Brahma suhu kõige erinevamad ohvrid. Tea, et need rajanevad tegudel! Kui tead, siis vabaned.
33. Asjade ohverdamisest parem on Teadmiseohver, oo Vaenlaste Nuhtleja. Kõikide tegude tipp, Pârtha, on Teadmine.
34. Püüa seda mõista Teadjate jalgade ette kummardudes! Küsi nendelt, teeni neid! Tõelusenägijad annavad sinule Teadmist.
35. Kui sinus on Teadmine, siis ei ole sa enam segaduses, Pândava, vaid näed kõiki olendeid iseeneses ja samuti minus.
36. Kui oledki kõikidest patustest patuseim, pääsed ometi Teadmiseparvega kõigest võltsist üle.
37. Nagu loitev leek põletab tuhaks puu, nõndasamuti, Ardzuna, põletab Teadmiseleek tuhaks kõik teod.
38. Sest siin ei ole teist nii mõjusat puhastajat kui Teadmine. Kes on joogatäiusesse jõudnud, leiab selle aja jooksul iseenesest.
39. Võimed ohjeldanud uskuja saab Teadmise, kui sellele pühendub. Teadmisega leiab ta peagi ülima rahu.
40. Hukkub aga kahtleja, kellel ei ole ei Teadmist ega usku. Kahtlejal ei ole ei seda ega teist ilma ega ka õnne.
41. Teod ei kammitse ennast valitsevat, kes jooga abil tegudest loobus ja kelle kahtlused Teadmine läbi lõikas, oo Rikkusevõitja.
42. Sellepärast lõika Teadmisemõõgaga läbi oma südames pesitsev teadmatusest sündinud kahtlus! Astu joogasse! Tõuse, oo Bhârata!

 

See on Õnnestavas Bhagavadgîtâs, Upanishadis,
Brahmateaduses,
Joogaõpikus, Shri Krishna ja Ardzuna vestluses
neljas peatükk,
TEADMISEGA TEGUDEST ERALDUMISE JOOGA

 

 

 

 
 Järgmine osa - V. Tegudega eraldumise jooga

 Eessõna

 Baastekst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 Kommentaare

 Nimeseletusi


Veel raamatutest