Eessõna

 Baastekst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 Kommentaare

 Nimeseletusi

Bhagavadgitâ

 
VII. Teadmise ja teadmiste jooga

SHRÎ BHAGAVAT ÜTLES:
1. Nüüd aga kuula, kuidas sina, Pârtha, kes sa joogas minumeelsena minule toetud, hakkad mind nii teadma, et kahtluse varjugi ei jää!
2. Ma räägin sinule nüüd kõik Teadmisest ja teadmistest. Kui sa seda tead, siis ei ole sul enam midagi muud vaja teada saada.
3. Tuhandest inimesest vaid mõni üksik tahab täiust, tahtjatest ja täiuslikkudest vaid mõni üksik teab mind tõeliselt.
4. Maa, vesi, tuli, õhk, ruum, meel, mõistus, eneseteadvus - need on minu loomuse kaheksa osa.
5. See loomus on madalam, kuid tea, Suurekäeline, et teine loomus on kõrgem, ja nimelt eluvägi, mis kannab seda ilma.
6. Tea, et kõik olendid on tekkinud nendest. Mina olen kogu maailma tekitaja, aga ka lõpetaja.
7. Peale minu ei ole midagi muud, oo Rikkusevõitja, kõik on minusse lülitud nagu pärlid nööri külge.
8. Vedelikkudes olen ma maitse, Kaunteja, ning ma olen päikese ja kuu valgus. Kõikides Veedades olen ma elusilp, ruumis hääl ja inimestes inimlikkus.
9. Maas olen ma hõrk lõhn ja tuledes sära, olendites olen ma elu ja askeetides askees.
10. Tea, et mina olen kõikide olendite igiseeme, Pârtha! Ma olen mõistjate mõistus ja olen hiilgavate hiilgus
11. ning ma olen ihast ja kirest vabade tugevate tugevus, ma olen olendites isegi iha, mis ei astu vastu Seadmusele, oo Bhârata Sõnn.
12. Ning mis puutub tõelisuse, erutuse ja pimeduse olekutesse, siis tea, et ka need on minust, kuigi mina ei ole nendes ja nemad ei ole minus!
13. Need kolme loomujoone tekitatud olekus on sõgestanud kogu maailma ja see ei tunne ära mind, kes ma olen muutumatu ja kõrgem.
14. Sest minu loomujoontest moodustunud nähtumus on jumalik ja seda on raske ületada. Kes aga minus pääsu otsivad, need ületavad nähtumuse.
15. Pahatahtlikud, sõgedad ja tühised ei otsi minus pääsu, sest nähtumus on röövinud nendelt Teadmise ja nende toetuspunktiks on deemonlikkus.
16. Neljasugused head inimesed austavad mind, Ardzuna: kannatajad, teadmishimulised, kasuliku otsijad ja Teadjad, oo Bhârata Sõnn.
17. Nendest parim on Teadja, sest tema on pidevalt minuga seotud ja ainult minule pühendunud. Mina olen Teadjale väga armas ja tema on minule armas.
18. Kõik need õilsad, kuid minu meelest on Teadja nagu mina, sest temale, joogile, olen ülimaks eesmärgiks mina.
19. Paljude sündide järel jõuab Teadja minu juurde. "Vâsudeva on kõik!" - nõnda mõtlevat mahaatmat ei ole kerge leida.
20. Need, kellelt see või teine iha on Teadmise röövinud, otsivad pääsu teistes jumalates ja järgivad seda või teist käsku, mille on nende peale pannud nende oma loomus.
21. Mis kuju pühendunud usklik ka ei sooviks kummardada, vankumatu usu selleks annan mina.
22. Usuga püüab ta tolle soosingut ja saabki ihaldatu, kuid ainult siis, kui mina seda luban.
23. Ometi leiab niisugune väheviljakas kaduva vilja. Jumalatele ohverdajad lähevad jumalate juurde, kuid minule pühendunud tulevad minu juurde.
24. Mõistmatud peavad mind, kes ma ei paista, paistvaks, sest nad ei tunne minu ülimat olekut, hävimatut ja kõrgeimat.
25. Jooganähtumus varjab mind ja ma ei ole selgelt nähtav. See sõge maailm ei mõista mind, sündimatut ja hävimatut.
26. Mina tunnen endiseid, nüüdseid ja tulevasi olendeid, Ardzuna, mind aga ei tunne keegi.
27. Iha ja viha sünnitavad kahestatust, Bhârata, ning see teeb kõik olendid maailmas sõgedateks, oh Vaenlaste Nuhtleja.
28. Need vooruslikud aga, kes on pahedest lahti saanud ja sõgedast kahestatusest vabanenud, austavad mind, kindlad oma tõotusvannetes.
29. Need, kes otsivad pääsu minus, püüdes vabaneda vanadusest ja surmast, tunnevad Brahmat, Ülimat Mina ja kogu Tegu.
30. Kes tunnevad mind kui Ülimat Olendit, Ülimat Jumalat ja Ülimat Ohvrit, need meelelt ühtsed tunnevad minu ära ka surmatunnil.

See on Õnnestavas Bhagavadgîtâs, Upanishadis,
Brahmateaduses,
Joogaõpikus, Shri Krishna ja Ardzuna vestluses
seitsmes peatükk,
TEADMISE JA TEADMISTE JOOGA

 

 
 Järgmine osa - VIII. Hävimatu Brahma jooga

 Eessõna

 Baastekst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 Kommentaare

 Nimeseletusi


Veel raamatutest