Eessõna

 Baastekst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 Kommentaare

 Nimeseletusi

Bhagavadgitâ

 
VIII. Hävimatu Brahma jooga

ARDZUNA ÜTLES:
1. Mis on Brahma, mis on Ülim Mina, mis on Tegu, oo Kõrgeim Isiksus? Ja mida nimetatakse Ülimaks Olendiks ja mida Ülimaks Jumalaks?
2. Mis on siin Ülim Ohver ja kuidas ta viibib selles kehas, oo Deemonihukkaja? Kuidas saavad sind surma hetkel ära tunda need, kes ennast ohjeldavad?

SHRÎ BHAGAVAT ÜTLES:
3. Brahma on kõrgeim ja hävimatu, Ülim Mina on iseloom, olendite olekutest tekkivat loovat väge nimetatakse Teoks.
4. Ülim Olend on kaduv olek, Ülim Jumal on isiksus, Ülim Ohver olen aga mina selles kehas, oo Parim Kehakandjatest.
5. Kes surmatunnil kehast lahkudes mõtleb minust, see tuleb minu olekusse, selles ei ole kahtlust.
6. Mis olekust ka ei mõelda surmatunnil kehast lahkudes, sinna minnaksegi, Kaunteja, - kujutletud olekusse.
7. Sellepärast pea igal hetkel meeles mind ja võitle! Kui sinu meeles ja mõistuses olen mina, siis jõuad kindlasti minusse.
8. Kes rakendab pidevalt harjutustejoogat ja kelle mõte ei kaldu mujale, Pârtha, see jõuab Kõrgeima Jumaliku Isiksuseni, kui mõtleb vaid Temast.
9. Kes ürgtarka Õpetajat, pisimast pisimat kõige Toetajat, kujuteldamatut päikesevärvilist sealpool pimedust asuvat kõige Loojat meenutab
10. surma hetkel vankumatu meele ja pühendumusega ning kes hinguse joogaväega kulmude vahele suunab, see jõuab Kõrgeima Jumaliku Isiksuseni.
11. Ma räägin sinule lühidalt sellest, mida Veedade tundjad nimetavad Hävimatuks. Sinna sisenevad vaid kiretud ja seda soovides tuleb elada kasinalt.
12. Kes sulgeb kõik väravad, paigutab meele südamesse, suunab hinguse pähe ja püsib kindlalt joogas,
13. hääldab "OM", seda ühesilbilist Brahmat, ning minnes, kehast lahkudes meenutab mind, see jõuab Ülimasse.
14. Kes muust mõtlemata alati ja pidevalt meenutab mind, see pidevalt rakendunud joogi leiab minu kergesti, Pârtha.
15. Minusse jõudnud ja ülima täiuse leidnud mahaatmad ei sattu enam taassündi, mis on kaduv kannatustekamber.
16. Kõik maailmad, Ardzuna, naasevad ikka ja jälle, isegi Brahmailm. Kes aga on minusse jõudnud, Kaunteja, see ei sattu enam uude sündi.
17. Kes teab, et Brahmapäev on tuhat ajastut pikk ja Brahmaöö on tuhat ajastut pikk, vaid see mõistab, mis on päev ja mis on öö.
18. Paistmatusest ilmub kõik paistev siis, kui algab päev, öö saabudes aga kaob sinnasamasse, mida nimetatakse Paistmatuseks.
19. Kõik olendid, kes ikka ja jälle tekivad, kaovad vältimatult, Pârtha, kui saabub öö ning ilmuvad päeva saabudes.
20. Kuid sellest Paistmatusest üle on veel teine, Igavene Paistmatu Olek, mis kõikide olendite hävides ei hävi.
21. Paistmatu, Hävimatu - nõnda on sellest öeldud, ja ka - Ülima Siht. Selleni jõudnu ei naase, see on minu Kõrgeim Asupaik.
22. See on Kõrgeim Isiksus, Pârtha. Tema on Kõiksuse laiali laotanud ja Temas asuvad kõik olendid. Temani jõutakse piiritu pühendumusega.
23. Nüüd, Bhârata Sõnn, räägin sinule aegadest, millal surres joogid kas naasevad või ei naase.
24. Tuli, päevavalgus, kasvav kuu ja kuus kuud, mil päike liigub põhja poole - nende puhul jõuavad lahkunud Brahmasse, sest nad on Brahma ära tundnud.
25. Suits, öö, kahanev kuu ja kuus kuud, mil päike liigub lõuna poole - nende puhul leiab joogi kuu ja selle valguse ning naaseb.
26. Need mõlemad teed, hele ja tume, on siin ilmas igavesed. Ühega ei naasta, teisega naastakse.
27. Mõlemaid teid tundev joogi, Pârtha, ei eksi kunagi. Sellepärast rakenda alati joogat, Ardzuna!
28. Kui head ka ei oleks viljad, mida lubatakse tasuks Veedade, ohverduste, askeesi ja annetuste eest, kõigest sellest astub Teadja joogi üle ja jõuab Kõrgeimasse Ürgsesse Seisundisse.

See on Õnnestavas Bhagavadgîtâs, Upanishadis,
Brahmateaduses,
Joogaõpikus, Shri Krishna ja Ardzuna vestluses
kaheksas peatükk,
HÄVIMATU BRAHMA JOOGA

 

 

 

 
 Järgmine osa - IX. Kuningliku teaduse ja kuningliku saladuse jooga

 Eessõna

 Baastekst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 Kommentaare

 Nimeseletusi


Veel raamatutest