Märkmeid sotsiaaltöö esimeselt kongressilt   Eesti Sotsiaaltöö II Kongress (info)

MATI HEIDMETS

USA-s liigub aastas erasektorilt sotsiaalhoolekande süsteemi ca 150 miljonit dollarit.

    KIRIK

ERASEKTOR (raha)
   
    SOTSIAALABI

Lääne firmasid ei aksepteerita, kui nad ei toeta oma kommuuni(e).

Eestis umbes 2/3 firmadest jagab sponsorraha. Esikohal kuhu sellised rahad liiguvad on tippsport.

Eestis on hetkel raha rohkem kui ideid – ajusid, kes suudaksid rahaga adekvaatselt ja turvaliselt käituda on vähe.

VÄLISED NORMID
     

SISEMISED NORMID
   

INIMENE
   

VABADUSE, LIIKUMISE MEHHANISM
     

TAGASIHOIU-, PIDURDAMISE MEHHANISM

 

 

Riina Kiik (sotsiaaltöö magister Stockholmi Ülikool)

"formaalne ja mitteformaalne sotsiaaltöö"

Olemasolevad sotsiaalpoliitilised mudelid Lääne-Euroopas

 


Tugevalt seotud töökohtadega. Riigil on inimeste ees väike vastutus põhiliselt vastutavad isik, perekond, omaabigrupid, kirik. Väga arenenud VVO-d. Inimesed väga seotud pere, töökoha ja Vvo-dega.

VVO-d on lepingute seotud.

solidaarsus, turvalisus. Heaolu seotud elukohaga. Riik on väga tähtsal kohal. Kõik osalevad turulsaavad võrdselt, maksavad võrdselt (kõik saavad, kõik annavad).

VVO-d saavad raha: a) annetuste korraldamisest;

b) avalikust-, erasektorist.

Avangard: algne initsiatiiv VVO-delt, hiljem võtab avalik sektor projekti üle.

Komplementaarne: VVO-d täiendavad avaliku sektori teenuseid.

Alternatiivne: VVO-del samalaadne teenus avaliku sektoriga + midagi spetsiifilist.

Asendaja: VVO-d võtavad üle avaliku sektori ülesanded (lepinguline suhe).


NB! Paljudes Rootsi omavalitsustes (volikogudes) võetud vastu poliitiline otsus toetada VVO-sid. Samas peab olema konkreetne isik KONTAKTISIK, kes juhendab koostööd VVO-dega.


Probleem nähakse endid suhtes AMATÖÖR – PROFESSIONAAL.

 

 

Anne Seilenthal

 

 


mitte-formaanle

formaalne

 

 

riiklik-, avalik sektor

kasumit

mittetootev

 

 

kasumit

tootev

 

kogukond

 

kolmas (VVO-d) sektor

 

era-, turu sektor

 

NB! Vabatahtlik tegutseb seal, kus on normidest lähtudes võimalik mitte aidata.

AITA KEERBERG

 

 

AVO ÜPRAUS

"kriminaalhooldus sotsiaaltöö osana – idee ja reaalsus"

 

 

Lauri leppik

"sotsiaalkindlustus"

 1. kulutuste suurenemine
 2. sissetuleku kaotus
 1. haigus
 2. emadus
 3. vanadus
 4. invaliidistumine
 5. toitjakaotus
 6. töötus
 7. laste kasvatamine
 1. vanaduspension
 2. invaliidsuspension
 3. toitjakaotuspension
 4. rahvapension
 5. soodustingimustel vanaduspension

 

 

sugu

makstav sotsiaalmaks

kasutatav pension

mehed

2,4 miljardit

1,3 miljardit

naised

1,6 miljardit

2,7 miljardit

 

 

jaan ginter

"sotsiaaltöö maapiirkondades"

 

 

galina kilk

"sotsiaaltöö roll kuritegevuse ennetamisel ja seaduserikkuja kohtlemisel"

Riik

Vangide arv 100 000 ealniku kohta
Eesti

300
Soome

60

 

 1. vabaduskaotuslikult karistatud
 2. tingimisi karistatud
 1. järelvalve
 2. hooldamine
 3. mõjutamine

Alaealiste seisund

Alaealiste arv
vanglas viibimine

150
erikoolis viibimine

180
Kokku piiratud vabadusega alaealisi

330

Soomes oli selliseid alaealisi ainult 6.

 

 

Ants Parktal

"psühholoogilise nõustaja koht psühhiaatrilise ja psühholoogilise abi süsteemis"Muid enesetäiendamise käigus ületähendatud (koolitus)materjale .